Currently browsing category

boekendingen

Scriptorium Anno 2018


Onvermoeibaar worden 24 uur per dag lettertekens toegevoegd aan een tekst die uiteindelijk een geschreven versie oplevert van de Statenbijbel, de eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling, waarvoor opdracht werd gegeven in 1618 tijdens de Synode van Dordrecht.

lees meer |

tags > ,