Meer leuks…

“Een open inrichting voor boekverdwaasden.”

Stichting Desiderata geeft zich ongeremd over aan haar bibliofiele neigingen. Dit uit zich vooral in het schrijven, samenstellen, vertalen en uitgeven van boeken die, qua inhoud en vorm, een onvoorwaardelijke liefde voor het boek weerspiegelen.

[website]  [facebook]

Website van Mark van den Einde, met een overzicht van literaire wandelingen in Nederland en België, te doorzoeken op plaats of schrijver. [website]