‘W.F. HERMANS 100 JAAR’ – 2021 / 2022


Het herdenkingsjaar ‘W.F. Hermans 100 jaar’, dat begon op 1 september 2021, werd gevierd met tentoonstellingen en publicaties. Op 1 september 2022 wordt het jaar afgesloten en wordt tegelijk de voltooiing gevierd van de 24 delen tellende Volledige Werken.

– • Hermans 100 ; 1 sept 2021 – 1 sept 2022 – ,
lees meer |

tags >