Het Prijzencircus in Boekenland…

raadpleeg voor komende gebeurtenissen op prijzengebied de – A G E N D A –

een (nog niet volledig) overzicht van de LITERAIRE PRIJZEN die in de Boekenwereld worden uitgereikt of toegekend…

 • A. Roland Holstprijs voor Poëzie | site | wikipedia | berichten
  voor een oeuvre van ten minste twee bundels van consistente kwaliteit (3-jaarlijks)
 • Aleida Schotprijs | site | wikipedia | berichten
  voor literaire vertalingen uit één der Slavische talen in het Nederlands (2-jaarlijks)
 • Amy van Markenprijs | site | wikipedia | berichten
  voor een uitmuntende vertaling van Scandinavische literatuur (2-jaarlijks)
 • Anna Blaman Prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een auteur die van belang is/was voor de letteren in Rotterdam e.o. (3-jaarlijks)
 • Anton Wachterprijs | site | wikipedia | berichten
  voor het beste Nederlandstalig literaire prozadebuut (2-jaarlijks)
 • ANV Debutantenprijs | site | wikipedia | berichten
  voor het beste Nederlandstalige fictiedebuut
 • Awater Poëzieprijs | site | berichten |
  de jaarlijkse prijs van poëzietijdschrift Awater voor de beste dichtbundel
 • Best Verzorgde Boeken | site | wikipedia | berichten
  publicaties die zich in het voorgaande jaar hebben onderscheiden door de verzorging van hun vormgeving, typografie, afbeeldingen en grafisch-technische productie
 • Beste Boek voor Jongeren | site | wikipedia | berichten
  voor de beste boeken (oorspronkelijk Nederlandstalig en Vertaald) voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar
 • Beste Groninger Boek | site | berichten
  waarin Groningen een rol speelt of waarvan de auteur er woont (fictie en non-fictie)
 • Beste Spirituele Boek | site | wikipedia | berichten
  gekozen door het publiek uit zes genomineerde titels van het afgelopen jaar
 • Biografieprijs | site | wikipedia | berichten
  Erik Hazelhoff Roelfzema prijs voor de beste Nederlandstalige Biografie (2-jaarlijks)
 • BNG Bank Literatuurprijs | site | wikipedia | berichten
  voor auteurs onder de veertig die minimaal twee literaire prozawerken uitgegeven hebben
 • Bob den Uyl Prijs | site | wikipedia | berichten |
  voor het beste journalistieke reisboek
 • BookSpot Gouden Stropsite | wikipedia | berichten
  voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige spannende boek
 • BookSpot Literatuurprijs | site | wikipedia | berichten
  voor het beste Nederlandstalige literaire boek (fictie en non-fictie) | was tot 2015 AKO Literatuurprijs en tot 2018 ECI Literatuurprijs
 • BookSpot Schaduwprijssite | wikipedia | berichten
  voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige thrillerdebuut
 • Boudewijn Büch-prijs | site | wikipedia | berichten
  voor wie een breed publiek weet te interesseren voor het antiquarische boek
 • Brusseprijs | site | berichten
  voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek
 • C. Buddingh’-prijs | site | wikipedia | berichten
  voor het beste Nederlandstalige poëziedebuut
 • C.C.S. Croneprijs | site | wikipedia | berichten
  gemeentelijke literatuurprijs voor auteurs uit de stad Utrecht of regio (2-jaarlijks)
 • Charlotte Köhler Prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een auteur die een hoogstaand proza-, poëzie- of toneelwerk heeft geschreven (3-jaarlijks)
 • Constantijn Huygensprijs | site | wikipedia | berichten
  jaarlijkse prijs voor een heel oeuvre | Jan Campert-Stichting
 • De Bronzen Uil (B)site | wikipedia | berichten
  voor de beste Nederlandstalige debuutroman
 • De Diamanten Kogel (B) | facebook | wikipedia | berichten
  Vlaamse prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek
 • De Grote Poëzieprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste dichtbundel van het jaar
 • De Inktaap | site | wikipedia | berichten
  literaire jongerenprijs van het Nederlandse taalgebied
 • De Nederlandse Biografieprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste Nederlandstalige biografie (2-jaarlijks)
 • Dioraphte Literatour Prijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste boeken (oorspronkelijk Nederlandstalig en Vertaald) voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar
 • Dr. Elly Jaffé Prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een vertaling (of een oeuvre) uit het Frans (3-jaarlijks)
 • Dr. P.A. Tiele-stichting Scriptieprijs  | site | berichten
  voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap
 • Dr. Wijnaendts Franckenprijs | site | wikipedia | berichten
  voor werk op het gebied van essay en literaire kritiek (3-jaarlijks)
 • E. du Perronprijs | site | wikipedia | berichten
  voor personen of instellingen die een bijdrage leveren aan een beter begrip van de multiculturele samenleving
 • ECI Literatuurprijs | per 1 maart 2018 verder als Bookspot Literatuurprijs
  voor het beste Nederlandstalige literaire boek (fictie en non-fictie) | was tot 2015 AKO Literatuurprijs
 • Erik Hazelhoff Biografieprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste Nederlandstalige biografie (2-jaarlijks)
 • Europese Literatuurprijs| site | wikipedia| berichten
  voor de beste, hedendaagse Europese roman die vorig jaar in Nederlandse vertaling is verschenen
 • F. Bordewijkprijs | site | wikipedia |berichten
  tweejaarlijkse prijs voor het beste prozaboek | Jan Campert-Stichting
 • Filter Vertaalprijs | site | | wikipedia | berichten
  voor een vertaling die door de jury als de meest bijzondere wordt beschouwd
 • Fintro Literatuurprijs (B)site | wikipedia | facebook | berichten
  voor eigentijdse Nederlandstalige literatuur (voorheen de Gouden Boekenuil)
 • Frans Kellendonk-prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een auteur met originele kijk op maatschappelijke of existentiële problematiek
 • Gouden Ganzenveer |site | wikipedia | berichten
  voor een persoon of instituut vanwege zijn of haar grote betekenis voor het geschreven en gedrukte woord in de Nederlandse taal
 • Gouden Lijst | site | wikipedia | berichten
  voor de best geschreven jeugdboeken in de leeftijdscategorie 12-15 jaar
 • Griffels en Penselen | cpnb | berichten
  voor de beste en mooiste kinderboeken
 • Harland Awards Romanprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste Nederlandstalige roman in de fantastische genres
 • Hebban Debuutprijs | siteberichten
  jury- en lezersprijs voor beste romandebuut en beste thrillerdebuut
 • Helden Sportboek van het Jaar | site | wikipedia | berichten
  publieksprijs voor het beste sportboek van het jaar
 • Henriëtte de Beaufort-prijssite | wikipedia | berichten
  voor een literair-historische biografie of autobiografie (3-jaarlijks)
 • Henriëtte Roland Holst-prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een in het Nederlands geschreven werk dat zowel uitmunt door sociale bewogenheid als door literair niveau (MdNL | 3-jaarlijks)
 • Herman de Coninckprijs | site | wikipedia | berichten
  Vlaamse literatuurprijs voor poëzie ter nagedachtenis van Herman de Coninck
 • Hieronymus van Alphen Prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een belangrijke bijdrage aan de geschiedenis van de Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur (2-jaarlijks)
 • Hotze de Roosprijs (Zaanstad) | site | wikipedia | berichten
  lezersprijs voor debuterende kinderboekenschrijver
 • Ida Gerhardt Poëzieprijs | site | wikipedia | berichten
  voor een nieuw verschenen Nederlandstalige dichtbundel (2-jaarlijks)
 • Ina Dammanprijs | info | wikipedia | berichten
  voor een persoon die ‘een aantoonbare bijdrage heeft geleverd aan het in stand houden van de kennis over en de belangstelling voor de persoon en het werk van Simon Vestdijk
 • J. Greshof-prijs | site | wikipedia | berichten
  tweejaarlijkse essayprijs van de Jan Campert-stichting
 • J.C. Bloem-poëzieprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de tweede dichtbundel van een Nederlandstalig dichter (2-jaarlijks)
 • J.M.A. Biesheuvelprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste korteverhalenbundel
 • Jan Campert-prijs | site | wikipediaberichten
  poëzieprijs van de Jan Campert-stichting
 • Jan Hanlo Essayprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste essaybundel (tweejaarlijks)
 • Jan Wolkers Prijs | page | wikipedia | berichten
  voor het beste Nederlandse natuurboek
 • Joop Witteveenprijs | bij Bijz. Collecties | wikipedia |
  voor de beste historische publicatie op het gebied van eetcultuur in de Lage Landen
 • KANTL prijzen (B) | page | wikipedia | berichten
  ter stimulering van het literair-culturele leven in de Nederlanden
 • Kruyskamp-prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een in druk verschenen specialistisch dan wel voor een breder publiek bestemd werk op het gebied van de Nederlandse lexicografie, de Nederlandse lexicologie of de editie en annotatie van oude Nederlandse teksten (MdNL 3-jaarlijks)
 • Libris Geschiedenis Prijs | site | wikipedia | berichten
  voor historische boeken die een algemeen publiek aanspreken
 • Libris Literatuur Prijssite | wikipedia | berichten
  voor de beste oorspronkelijk Nederlandstalige literaire roman
 • Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijssite | wikipedia | berichten
  aanmoedigingsprijs voor recent verschenen letterkundig werk (MdNL)
 • Man Booker International Prize | site | wikipedia | berichten
  voor de beste roman, novelle of verhalenbundel vertaald naar het Engels
 • Man Booker Prizesite | wikipedia | berichten
  for the best original novel, written in the English language, and published in the UK
 • Martinus Nijhoff Vertaalprijs | site | wikipedia | berichten
  voor een vertaler die vertaalt naar het Nederlands en eens in de vijf jaar voor een vertaler uit het Nederlands
 • Max Velthuijs-prijs | site | wikipedia | berichten
  driejaarlijkse oeuvreprijs voor illustratoren van kinderboeken
 • Mooiste Boekomslag | berichten
  publieksprijs van de Libris boekhandels
 • Nederlandse Boekhandelsprijs | site | wikipedia | berichten
  voor het mooiste, maar vlgs. boekverkopers onderbelicht gebleven boek
 • Nederlandse Fotoboekenprijs | site | berichten
  voor het beste fotoboek van een Nederlandse (of in Nederland werkzame) fotograaf
 • Nico Scheepmaker Beker | site | wikipedia | berichten
  juryprijs voor de schrijver van het beste sportboek van het jaar
 • NKV-Homerusprijs |site | berichten
  voor het Nederlandstalig werk (boek, vertaling) dat het beste een brug slaat tussen de Klassieke Oudheid en het heden
 • NS publieksprijs | site | wikipedia | berichten
  publieksprijs voor ‘Boek van het Jaar’
 • Opzij Literatuurprijs  | site | wikipedia | berichten
  de jaarlijkse prijs voor de beste roman van een Nederlandstalige schrijfster
 • P.C. Hooft-prijs | site | wikipedia | berichten
  oeuvreprijs die jaarlijks afwisselend wordt toegekend voor proza, essayistiek en poëzie
 • Prentenboek van het Jaar | site | wikipedia | berichten
  gekozen door een jury van bibliothecarissen uit het aanbod van peuterboeken van het afgelopen jaar
 • Prijs der Nederlandse Letteren | site | wikipedia | berichten
  driejaarlijkse oeuvreprijs 
 • Prijs van de Jonge Jury | site | wikipedia | berichten
  voor het beste in het Nederlands verschenen jeugdboek in de leeftijdscat. 12 t/m 16 jaar
 • Prijs van de Nederlandse Kinderjury | site | wikipedia | berichten
  lezersprijs voor de beste in het Nederlands verschenen kinderboeken
 • Prinsjesboekenprijs | site | wikipedia | berichten
  voor het beste politieke boek van het voorafgaande parlementaire jaar
 • Socratesbeker | site | wikipedia | berichten
  voor de schrijver het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek
 • Thea Beckmanprijs | info | wikipedia | berichten
  voor het beste historische jeugdboek, in de even jaren voor de leeftijdscategorie tot 12 jaar en in de oneven jaren voor 12 jaar en ouder
 • Theo Thijssenprijs | site | wikipedia | berichten
  driejaarlijkse oeuvreprijs voor schrijver van jeugd- of kinderliteratuur
 • Theologisch boek van het jaar | site | wikipedia | berichten
  juryprijs voor een theologisch boek, geschikt voor een groot publiek
 • Turing Gedichtenwedstrijdsite | wikipedia | berichten
  poëzieconcours in het Nederlandse taalgebied waarvoor iedereen kan inzenden
 • Valentijnprijs | site | berichten
  voor het beste Nederlandse  romantische boek
 • VSB Poëzieprijssite | wikipedia | facebookberichten
  voor de beste Nederlandstalige dichtbundel
 • WIZO Literatuurprijs | site | berichten
  voor schrijvers met een joodse of Israëlische achtergrond
 • Woutertje Pieterse Prijssite | wikipedia | facebook | berichten
  voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige jeugd- of kinderboek
 • Zeeuwse Boekenprijs | site | wikipedia | berichten
  voor het beste boek over een Zeeuws onderwerp of van een auteur met een Zeeuwse achtergrond

 

raadpleeg de agenda voor komende gebeurtenissen op prijzengebied…
• A G E N D A •

11-12-2019 | Martinus Nijhoff Vertaalprijs voor Jacques Westerhoven, voor zijn vele vertalingen uit het Japans, en Irina Michajlova voor haar vertaaloeuvre van Nederlandse werken naar het Russisch.
Aan elk van de twee prijzen is een bedrag van 35.000 euro verbonden. De uitreikingen zijn op 20 maart 2020.

lees meer |

Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2020 voor Jacques Westerhoven en Irina Michajlova

De C.C.S. Croneprijs 2019 gaat naar schrijver en columnist Maxim Februari. De driejaarlijkse oeuvreprijs van de gemeente Utrecht bedraagt € 10.000,-.

lees meer |

C.C.S. Croneprijs 2019 voor schrijver en columnist Maxim Februari

5 december 2019 | Bookspot maakte eerder dit jaar bekend te stoppen met de prijzen voor spannende boeken De Gouden Strop en de Schaduwprijs. Dankzij de toezegging van financiële steun door de Stichting Lira kan de prijs in 2020 toch worden uitgereikt. Met ingang van dit jaar is er geen …

Nieuwe jury voor de Gouden Strop en Schaduwprijs 2020


03-12-2019 | De jury van de BNG Bank Literatuurprijs heeft de shortlist 2019 bekendgemaakt.

- • Shortlist BNG Bank Literatuurprijs 2019 - ,

lees meer |


Shortlist BNG Bank Literatuurprijs 2019


20-11-2019 | Met ruim 33% van de uitgebrachte stemmen, is Rinkeldekink van Martine Bijl uitgeroepen tot Boek van het Jaar 2019.

Martine Bijl - Rinkeldekink - Atlas Contact, 2018

lees meer | kijk bij bol.com


NS Publieksprijs 2019 voor Rinkeldekink van Martine Bijl


16-11-2019 | ‘Groene Theologie’ van Trees van Montfoort is gekozen als Theologisch Boek van het jaar. Dit werd bekendgemaakt tijdens de Nacht van de Theologie.

Trees van Montfoort - Groene theologie - Skandalon, 2019

lees meer | kijk bij bol.com


‘Groene Theologie’ van Trees van Montfoort is Theologisch Boek van het jaar 2019


14-10-2019 | De BookSpot Literatuurprijs 2019 voor fictie gaat naar ‘De hoogstapelaar’ van Wessel te Gussinklo. De prijs voor het beste non-fictieboek, voor het eerst uitgereikt dit jaar, gaat naar ‘De avant-gardisten’ van Sjeng Scheijen.

Wessel te Gussinklo - De hoogstapelaar - Koppernik, 2019
lees meer | kijk bij bol.com

Sjeng Scheijen - De avant-gardisten - Prometheus, 2019
lees meer | kijk bij bol.com


Wessel te Gussinklo en Sjeng Scheijen winnen de BookSpot Literatuurprijs 2019


09-10-2019 | Wessel te Gussinklo heeft met zijn boek De hoogstapelaar de Zeeuwse Boekenprijs 2019 gewonnen.

Wessel te Gussinklo - De hoogstapelaar - Koppernik, 2019

lees meer | kijk bij bol.com


Wessel te Gussinklo wint met De hoogstapelaar de Zeeuwse Boekenprijs 2019

previous arrow
next arrow
Slider