Het Prijzencircus in Boekenland…

raadpleeg voor komende gebeurtenissen op prijzengebied de – A G E N D A –

een (nog niet volledig) overzicht van de LITERAIRE PRIJZEN die in de Boekenwereld worden uitgereikt of toegekend…

 • A. Roland Holstprijs voor Poëzie | site | wikipedia | berichten
  voor een oeuvre van ten minste twee bundels van consistente kwaliteit (3-jaarlijks)
 • Aleida Schotprijs | site | wikipedia | berichten
  voor literaire vertalingen uit één der Slavische talen in het Nederlands (2-jaarlijks)
 • Amy van Markenprijs | site | wikipedia | berichten
  voor een uitmuntende vertaling van Scandinavische literatuur (2-jaarlijks)
 • Anna Blaman Prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een auteur die van belang is/was voor de letteren in Rotterdam e.o. (3-jaarlijks)
 • Anton Wachterprijs | site | wikipedia | berichten
  voor het beste Nederlandstalig literaire prozadebuut (2-jaarlijks)
 • ANV Debutantenprijs | site | wikipedia | berichten
  voor het beste Nederlandstalige fictiedebuut
 • Awater Poëzieprijs | site | berichten |
  de jaarlijkse prijs van poëzietijdschrift Awater voor de beste dichtbundel
 • Best Verzorgde Boeken | site | wikipedia | berichten
  publicaties die zich in het voorgaande jaar hebben onderscheiden door de verzorging van hun vormgeving, typografie, afbeeldingen en grafisch-technische productie
 • Beste Boek voor Jongeren | site | wikipedia | berichten
  voor de beste boeken (oorspronkelijk Nederlandstalig en Vertaald) voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar
 • Beste Groninger Boek | site | berichten
  waarin Groningen een rol speelt of waarvan de auteur er woont (fictie en non-fictie)
 • Beste Spirituele Boek | site | wikipedia | berichten
  gekozen door het publiek uit zes genomineerde titels van het afgelopen jaar
 • Biografieprijs | site | wikipedia | berichten
  Erik Hazelhoff Roelfzema prijs voor de beste Nederlandstalige Biografie (2-jaarlijks)
 • BNG Bank Literatuurprijs | site | wikipedia | berichten
  voor auteurs onder de veertig die minimaal twee literaire prozawerken uitgegeven hebben
 • Bob den Uyl Prijs | site | wikipedia | berichten |
  voor het beste journalistieke reisboek
 • BookSpot Gouden Stropsite | wikipedia | berichten
  voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige spannende boek
 • BookSpot Literatuurprijs | site | wikipedia | berichten
  voor het beste Nederlandstalige literaire boek (fictie en non-fictie) | was tot 2015 AKO Literatuurprijs en tot 2018 ECI Literatuurprijs
 • BookSpot Schaduwprijssite | wikipedia | berichten
  voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige thrillerdebuut
 • Boudewijn Büch-prijs | site | wikipedia | berichten
  voor wie een breed publiek weet te interesseren voor het antiquarische boek
 • Brusseprijs | site | berichten
  voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek
 • C. Buddingh’-prijs | site | wikipedia | berichten
  voor het beste Nederlandstalige poëziedebuut
 • C.C.S. Croneprijs | site | wikipedia | berichten
  gemeentelijke literatuurprijs voor auteurs uit de stad Utrecht of regio (2-jaarlijks)
 • Charlotte Köhler Prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een auteur die een hoogstaand proza-, poëzie- of toneelwerk heeft geschreven (3-jaarlijks)
 • Constantijn Huygensprijs | site | wikipedia | berichten
  jaarlijkse prijs voor een heel oeuvre | Jan Campert-Stichting
 • De Bronzen Uil (B)site | wikipedia | berichten
  voor de beste Nederlandstalige debuutroman
 • De Diamanten Kogel (B) | facebook | wikipedia | berichten
  Vlaamse prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek
 • De Grote Poëzieprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste dichtbundel van het jaar
 • De Inktaap | site | wikipedia | berichten
  literaire jongerenprijs van het Nederlandse taalgebied
 • De Nederlandse Biografieprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste Nederlandstalige biografie (2-jaarlijks)
 • Dioraphte Literatour Prijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste boeken (oorspronkelijk Nederlandstalig en Vertaald) voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar
 • Dr. Elly Jaffé Prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een vertaling (of een oeuvre) uit het Frans (3-jaarlijks)
 • Dr. P.A. Tiele-stichting Scriptieprijs  | site | berichten
  voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap
 • Dr. Wijnaendts Franckenprijs | site | wikipedia | berichten
  voor werk op het gebied van essay en literaire kritiek (3-jaarlijks)
 • E. du Perronprijs | site | wikipedia | berichten
  voor personen of instellingen die een bijdrage leveren aan een beter begrip van de multiculturele samenleving
 • ECI Literatuurprijs | per 1 maart 2018 verder als Bookspot Literatuurprijs
  voor het beste Nederlandstalige literaire boek (fictie en non-fictie) | was tot 2015 AKO Literatuurprijs
 • Erik Hazelhoff Biografieprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste Nederlandstalige biografie (2-jaarlijks)
 • Europese Literatuurprijs| site | wikipedia| berichten
  voor de beste, hedendaagse Europese roman die vorig jaar in Nederlandse vertaling is verschenen
 • F. Bordewijkprijs | site | wikipedia |berichten
  tweejaarlijkse prijs voor het beste prozaboek | Jan Campert-Stichting
 • Filter Vertaalprijs | site | | wikipedia | berichten
  voor een vertaling die door de jury als de meest bijzondere wordt beschouwd
 • Fintro Literatuurprijs (B)site | wikipedia | facebook | berichten
  voor eigentijdse Nederlandstalige literatuur (voorheen de Gouden Boekenuil)
 • Frans Kellendonk-prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een auteur met originele kijk op maatschappelijke of existentiële problematiek
 • Gouden Ganzenveer |site | wikipedia | berichten
  voor een persoon of instituut vanwege zijn of haar grote betekenis voor het geschreven en gedrukte woord in de Nederlandse taal
 • Gouden Lijst | site | wikipedia | berichten
  voor de best geschreven jeugdboeken in de leeftijdscategorie 12-15 jaar
 • Griffels en Penselen | cpnb | berichten
  voor de beste en mooiste kinderboeken
 • Halewijnprijs | site | wikipedia | berichten
  voor literair talent, dat op grond van de kwaliteit van haar of zijn verschenen werk extra belangstelling verdient
 • Harland Awards Romanprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste Nederlandstalige roman in de fantastische genres
 • Hebban Debuutprijs | siteberichten
  jury- en lezersprijs voor beste romandebuut en beste thrillerdebuut
 • Helden Sportboek van het Jaar | site | wikipedia | berichten
  publieksprijs voor het beste sportboek van het jaar
 • Henriëtte de Beaufort-prijssite | wikipedia | berichten
  voor een literair-historische biografie of autobiografie (3-jaarlijks)
 • Henriëtte Roland Holst-prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een in het Nederlands geschreven werk dat zowel uitmunt door sociale bewogenheid als door literair niveau (MdNL | 3-jaarlijks)
 • Herman de Coninckprijs | site | wikipedia | berichten
  Vlaamse literatuurprijs voor poëzie ter nagedachtenis van Herman de Coninck
 • Hieronymus van Alphen Prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een belangrijke bijdrage aan de geschiedenis van de Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur (2-jaarlijks)
 • Hotze de Roosprijs (Zaanstad) | site | wikipedia | berichten
  lezersprijs voor debuterende kinderboekenschrijver
 • Ida Gerhardt Poëzieprijs | site | wikipedia | berichten
  voor een nieuw verschenen Nederlandstalige dichtbundel (2-jaarlijks)
 • Ina Dammanprijs | info | wikipedia | berichten
  voor een persoon die ‘een aantoonbare bijdrage heeft geleverd aan het in stand houden van de kennis over en de belangstelling voor de persoon en het werk van Simon Vestdijk
 • J. Greshof-prijs | site | wikipedia | berichten
  tweejaarlijkse essayprijs van de Jan Campert-stichting
 • J.C. Bloem-poëzieprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de tweede dichtbundel van een Nederlandstalig dichter (2-jaarlijks)
 • J.M.A. Biesheuvelprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste korteverhalenbundel
 • Jan Campert-prijs | site | wikipediaberichten
  poëzieprijs van de Jan Campert-stichting
 • Jan Hanlo Essayprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste essaybundel (tweejaarlijks)
 • Jan Wolkers Prijs | page | wikipedia | berichten
  voor het beste Nederlandse natuurboek
 • Joop Witteveenprijs | bij Bijz. Collecties | wikipedia |
  voor de beste historische publicatie op het gebied van eetcultuur in de Lage Landen
 • KANTL prijzen (B) | page | wikipedia | berichten
  ter stimulering van het literair-culturele leven in de Nederlanden
 • Kruyskamp-prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een in druk verschenen specialistisch dan wel voor een breder publiek bestemd werk op het gebied van de Nederlandse lexicografie, de Nederlandse lexicologie of de editie en annotatie van oude Nederlandse teksten (MdNL 3-jaarlijks)
 • Libris Geschiedenis Prijs | site | wikipedia | berichten
  voor historische boeken die een algemeen publiek aanspreken
 • Libris Literatuur Prijssite | wikipedia | berichten
  voor de beste oorspronkelijk Nederlandstalige literaire roman
 • Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijssite | wikipedia | berichten
  aanmoedigingsprijs voor recent verschenen letterkundig werk (MdNL)
 • Man Booker International Prize | site | wikipedia | berichten
  voor de beste roman, novelle of verhalenbundel vertaald naar het Engels
 • Man Booker Prizesite | wikipedia | berichten
  for the best original novel, written in the English language, and published in the UK
 • Martinus Nijhoff Vertaalprijs | site | wikipedia | berichten
  voor een vertaler die vertaalt naar het Nederlands en eens in de vijf jaar voor een vertaler uit het Nederlands
 • Max Velthuijs-prijs | site | wikipedia | berichten
  driejaarlijkse oeuvreprijs voor illustratoren van kinderboeken
 • Mooiste Boekomslag | berichten
  publieksprijs van de Libris boekhandels
 • Nederlandse Boekhandelsprijs | site | wikipedia | berichten
  voor het mooiste, maar vlgs. boekverkopers onderbelicht gebleven boek
 • Nederlandse Fotoboekenprijs | site | berichten
  voor het beste fotoboek van een Nederlandse (of in Nederland werkzame) fotograaf
 • Nico Scheepmaker Beker | site | wikipedia | berichten
  juryprijs voor de schrijver van het beste sportboek van het jaar
 • NKV-Homerusprijs |site | berichten
  voor het Nederlandstalig werk (boek, vertaling) dat het beste een brug slaat tussen de Klassieke Oudheid en het heden
 • NS publieksprijs | site | wikipedia | berichten
  publieksprijs voor ‘Boek van het Jaar’
 • Opzij Literatuurprijs  | site | wikipedia | berichten
  de jaarlijkse prijs voor de beste roman van een Nederlandstalige schrijfster
 • P.C. Hooft-prijs | site | wikipedia | berichten
  oeuvreprijs die jaarlijks afwisselend wordt toegekend voor proza, essayistiek en poëzie
 • Prentenboek van het Jaar | site | wikipedia | berichten
  gekozen door een jury van bibliothecarissen uit het aanbod van peuterboeken van het afgelopen jaar
 • Prijs der Nederlandse Letteren | site | wikipedia | berichten
  driejaarlijkse oeuvreprijs 
 • Prijs van de Jonge Jury | site | wikipedia | berichten
  voor het beste in het Nederlands verschenen jeugdboek in de leeftijdscat. 12 t/m 16 jaar
 • Prijs van de Nederlandse Kinderjury | site | wikipedia | berichten
  lezersprijs voor de beste in het Nederlands verschenen kinderboeken
 • Prinsjesboekenprijs | site | wikipedia | berichten
  voor het beste politieke boek van het voorafgaande parlementaire jaar
 • Socratesbeker | site | wikipedia | berichten
  voor de schrijver het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek
 • Thea Beckmanprijs | info | wikipedia | berichten
  voor het beste historische jeugdboek, in de even jaren voor de leeftijdscategorie tot 12 jaar en in de oneven jaren voor 12 jaar en ouder
 • Theo Thijssenprijs | site | wikipedia | berichten
  driejaarlijkse oeuvreprijs voor schrijver van jeugd- of kinderliteratuur
 • Theologisch boek van het jaar | site | wikipedia | berichten
  juryprijs voor een theologisch boek, geschikt voor een groot publiek
 • Turing Gedichtenwedstrijdsite | wikipedia | berichten
  poëzieconcours in het Nederlandse taalgebied waarvoor iedereen kan inzenden
 • VSB Poëzieprijssite | wikipedia | facebookberichten
  voor de beste Nederlandstalige dichtbundel
 • WIZO Literatuurprijs | site | berichten
  voor schrijvers met een joodse of Israëlische achtergrond
 • Woutertje Pieterse Prijssite | wikipedia | facebook | berichten
  voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige jeugd- of kinderboek
 • Zeeuwse Boekenprijs | site | wikipedia | berichten
  voor het beste boek over een Zeeuws onderwerp of van een auteur met een Zeeuwse achtergrond

—————————————  O U D ————————————–

 • Valentijnprijs (2015-2019) | site | berichten
  voor het beste Nederlandse  romantische boek
  In 2019 voor het l
  aatst uitgereikt. Het Valentijnsgenootschap is opgeheven.

—-

raadpleeg de agenda voor komende gebeurtenissen op prijzengebied…
• A G E N D A •


30 -03-2020 | Schrijfster Vrouwkje Tuinman heeft De Grote Poëzieprijs gewonnen voor de dichtbundel Lijfrente. De winnaar werd bekend gemaakt in het radioprogramma Opium op NPO Radio 4. De prijs bedraagt 25.000 euro.

Vrouwkje Tuinman - Lijfrente - Cossee, 2019

lees meer | kijk bij bol.com


Vrouwkje Tuinman wint De Grote Poëzieprijs 2020


21-03-2020 | De bundel ‘Oog’ van Eva Gerlach is bekroond met de Herman de Coninckprijs, de Vlaamse literatuurprijs voor poëzie.

Eva Gerlach - • Oog - De Arbeiderspers, 2019

lees meer | kijk bij bol.com


‘Oog’ van Eva Gerlach bekroond met de Herman de Coninckprijs 2020


14-03-2020 | Marieke Lucas Rijneveld wint de tweejaarlijkse Ida Gerhardt Poëzieprijs met haar bundel Fantoommerrie.

Marieke Lucas Rijneveld - Fantoommerrie - Atlas Contact, januari 2019

lees meer | kijk bij bol.com


Marieke Lucas Rijneveld wint de Ida Gerhardt Poëzieprijs 2020


02-03-2020 | Saskia de Coster, Wessel te Gussinklo, Oek de Jong, Sander Kollaard, Marijke Schermer en Manon Uphoff maken nog kans op het winnen van de Libris Literatuur Prijs 2020 en de bijbehorende 50.000 euro.

lees meer |


Zes boeken genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs 2020


20-02-2020 | De Socratesbeker wordt ieder jaar uitgereikt aan de auteur van het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek. De jury heeft vijf titels genomineerd voor de Socratesbeker 2020.

lees meer |

Vijf titels op shortlist Socratesbeker 2020


27-02-2020 | Van de 278 inzendingen hebben 33 boeken uit 2019 zich onderscheiden op het gebied van inhoud, ontwerp, beeldbehandeling, typografie, materiaal, druk- en bindwijze.

lees meer |


De 33 Best Verzorgde Boeken van 2019


25-02-2020 | De jury van de Woutertje Pieterse Prijs – voor het beste Nederlandstalige jeugd- of kinderboek – nomineerde zes boeken die kans maken op deze prijs.

lees meer |


Zes kanshebbers voor de Woutertje Pieterse Prijs 2020


21-02-2020 | Zes bundels genomineerd voor de Herman de Coninckprijs voor Poëzie 2020.

lees meer |


Zes bundels genomineerd voor de Herman de Coninckprijs voor Poëzie 2020

previous arrow
next arrow
Slider