Het Prijzencircus in Boekenland…

Een (nog niet volledig) overzicht van de LITERAIRE PRIJZEN die in de Boekenwereld worden uitgereikt of toegekend…

Klik op de naam van de prijs voor meer informatie. Als ook de recente prijswinnaars worden vermeld, kunt u op de titels klikken voor meer informatie over het boek via bol.com.

raadpleeg voor komende gebeurtenissen op
prijzengebied de – A G E N D A –

 • A. Roland Holstprijs voor Poëzie | site | wikipedia | berichten
  voor een oeuvre van ten minste twee bundels van consistente kwaliteit (3-jaarlijks)

 • Aleida Schotprijs | site | wikipedia | berichten
  voor literaire vertalingen uit één der Slavische talen in het Nederlands (2-jaarlijks)

 • Amy van Markenprijs | site | wikipedia | berichten
  voor een uitmuntende vertaling van Scandinavische literatuur (2-jaarlijks)
 • Anna Blaman Prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een auteur die bijdraagt aan het literaire klimaat in Rotterdam e.o. (3-jaarlijks)
  • Anton Wachterprijs | site | wikipedia | berichten
   voor het beste Nederlandstalig literaire prozadebuut (2-jaarlijks)

 • Astrid Lindgren Memorial Award | site | wikipedia | berichten
  voor schrijvers, illustrators, vertellers en/of promotors van lezen, wier werk gezien wordt als gelijk aan dat van Astrid Lindgren
  • Awater Poëzieprijs | site | wikipedia | berichten
   de jaarlijkse prijs van poëzietijdschrift Awater voor de beste dichtbundel

  winnaars
  2021 – Sasja Janssen, Virgula (Querido)
  2020 – Peter Verhelst, Zon (De Bezige Bij)
  2019 – Mischa Andriessen, Winterlaken (De Bezige Bij)

  De prijs werd in 2008 voor het eerst uitgereikt en bestaat uit een mok en een geldbedrag van € 500. De winnaar wordt gekozen door beroepslezers (poëziecritici, -wetenschappers en -bloemlezers).

 • Best Verzorgde Boeken | site | wikipedia | berichten
  publicaties die zich in het voorgaande jaar hebben onderscheiden door de verzorging van hun vormgeving, typografie, afbeeldingen en grafisch-technische productie
  • Beste Boek voor Jongeren | site | wikipedia | berichten
   voor de beste boeken (oorspronkelijk Nederlandstalig en Vertaald) voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar

  • Beste Groninger Boek | site | wikipedia | berichten
   voor boeken die zich afspelen in / handelen over Groningen en/of geschreven zijn door een in Groningen woonachtige auteur

  • Beste Spirituele Boek | site | wikipedia | berichten
   gekozen door het publiek uit zes genomineerde titels van het afgelopen jaar

  winnaars
  2021 – Mirjam van der Vegt – De kracht van rust
  2020 – Geen prijs uitgereikt (i.v.m. Corona)
  2019 – Christa Anbeek – Voor Joseph en zijn broer
  2018 – Jelle Hermus – Steeds leuker

  Het Beste Spirituele Boek is onderdeel van de ‘Maand van de Spiritualiteit’. Begonnen in 2013 als juryprijs, vanaf 2018 is het een publieksprijs. 

  • Beste Theologische Boek | site | wikipedia | berichten
   juryprijs voor een theologisch boek, geschikt voor een groot publiek

  winnaars
  2021 – Arnold Huijgen, Maria – icoon van genade
  2020 – Erik Borgman, Alle Dingen Nieuw
  2019 – Trees van Montfoort, Groene theologie

  Het Beste Theologische Boek is een jaarlijkse juryprijs, georganiseerd door o.a. dagblad Trouw en het Nederlands Dagblad. De uitreiking vindt plaats tijdens de Nacht van de Theologie.

  Deze prijs is ingesteld in 2011 onder de naam Theologie Publicatieprijs. In 2015 werd de naam gewijzigd in Theologisch boek van het jaar en in 2020 in Beste Theologische Boek.

  • BNG Bank Literatuurprijs | site | wikipedia | berichten
   voor auteurs onder de veertig die minimaal twee literaire prozawerken uitgegeven hebben

  • Boekenbon Literatuurprijs | site | wikipedia | berichten
   voor het beste Nederlandstalige literaire boek (fictie/non-fictie)

  winnaars
  2022 – Anjet Daanje, Het lied van ooievaar en dromedaris (Passage)
  2021 – Wessel te Gussinklo, Op weg naar De Hartz (Koppernik)
  2020 – Oek de Jong, Zwarte schuur (Atlas Contact)
  2019 – Wessel te Gussinklo, De hoogstapelaar (Koppernik)
  2019 – Sjeng Scheijen, De avant-gardisten (Prometheus)

  De Boekenbon Literatuurprijs wordt jaarlijks uitgereikt en de auteur van het winnende boek ontvangt 50.000 euro. De Boekenbon Literatuurprijs staat onder auspiciën van de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor Fictie en Non-fictie.

  De Jaarlijkse Literatuurprijs voor Fictie en Non-fictie is al een aantal keren van sponsor (en naam) gewisseld. In 1987  begonnen als AKO Literatuurprijs (tot 1996), daarna Generale Bank Literatuurprijs (tot 1999), weer AKO Literatuurprijs (tot 2014), ECI Literatuurprijs (tot 2018), BookSpot Literatuurprijs (2018/2019) en vanaf 2020 Boekenbon Literatuurprijs.

  • Boerhaave Biografie Prijs | site | wikipedia | berichten
   voor een biografie van een wetenschapper of de uitgave van de wetenschappelijke correspondentie van een wetenschapper (3-jaarlijks)

  winnaars
  2021 – Frits Berends, & Dirk van Delft, Lorentz, gevierd fysicus, geboren verzoener (Prometheus)
  2018 – Jaap Verheul, De Atlantische pelgrim. John Lothrop Motley en de Amerikaanse ontdekking van Nederland (Boom)
  2015 – Patricia Faasse, Een beetje opstandigheid. Johanna Westerdijk. De eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland (Atlas Contact)
  2012 – Kees Schuyt, Het spoor terug: J.B. Charles/W.H. Nagel 1910-1983 (Balans)

  De Boerhaave Biografie Prijs is een gezamenlijk initiatief van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) en Rijksmuseum Boerhaave te Leiden. De prijs bekroont de auteur van een biografie van een wetenschapper of de uitgave van de wetenschappelijke correspondentie van een wetenschapper. De 3-jaarlijkse prijs bestaat uit de Boerhaave medaille en een geldbedrag van 2.500 euro. De prijs werd in 2012 voor het eerst uitgereikt.

  • Boon voor fictie en non-fictie | site | wikipedia | berichten
   Vlaamse prijs voor het beste, oorspronkelijk in het Nederlands geschreven boek

  • Boon voor kinder- en jeugdliteratuur | site | wikipedia | berichten
   Vlaamse prijs voor het beste, oorspronkelijk in het Nederlands geschreven boek

 • Brandsalarm | site | wikipedia | berichten
  aanmoedigingsprijs voor mensen die een schakel zijn tussen letters en lezers
 • Brusseprijs | site | wikipedia | berichten
  voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek
  • C. Buddingh’-prijs | site | wikipedia | berichten
   voor het beste Nederlandstalige poëziedebuut van het afgelopen jaar

 • C.C.S. Croneprijs | site | wikipedia | berichten
  gemeentelijke literatuurprijs voor auteurs uit de stad Utrecht of regio (3-jaarlijks)
 • Charlotte Köhler Prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een auteur die een hoogstaand proza-, poëzie- of toneelwerk heeft geschreven (3-jaarlijks)
 • Confituur Boekhandelsprijs (B) | site | wikipedia | berichten
  voor het beste nieuwe Nederlandstalige boek van het voorgaande jaar
 • Constantijn Huygens-prijs | site | wikipedia | berichten
  oeuvreprijs toegekend door de Jan Campert-Stichting
 • De Best Vormgegeven Boeken (B) | site | wikipedia | berichten
 • De Bronzen Uil | site | wikipedia | berichten
  voor het beste Nederlandstalige literaire debuut
 • De Grote Poëzieprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste dichtbundel van het jaar
 • De Inktaap | site | wikipedia | berichten
  literaire jongerenprijs van het Nederlandse taalgebied
 • De Johnny | site | wikipedia | berichten
  oeuvreprijs voor podiumpoëzie
  • Dr. Elly Jaffé Prijs | site | wikipedia | berichten
   voor een vertaling (en een oeuvre) uit het Frans (3-jaarlijks)

 • Dr. Wijnaendts Franckenprijs | site | wikipedia | berichten
  voor werk op het gebied van essay en literaire kritiek (3-jaarlijks)
 • E. du Perronprijs | site | wikipedia | berichten
  voor personen of instellingen die een bijdrage leveren aan een beter begrip van de multiculturele samenleving
 • El Hizjra Literatuurprijs | site | wikipedia | berichten
  voor proza en poëzie van kleurrijk talent in Nederland en Vlaanderen
 • Eline van Haarenprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste bundel van een dichteres onder de 35 jaar (5-jaarlijks)
  • Europese Literatuurprijs | site | wikipedia | berichten
   voor de beste, hedendaagse Europese roman die vorig jaar in Nederlandse vertaling is verschenen

  winnaars
  2021 – Saša Stanišić – Herkomst, vertaald uit het Duits door Annemarie Vlaming
  2020 – Ali Smith – Lente, vertaald uit het Engels door Karina van Santen
  2020 – David Diop – Meer dan een broer, vertaald uit het Frans door Martine Woudt
  (in 2020 zij er twee prijzen uitgereikt vanwege het tienjarige bestaan van de prijs.)
  2019 – Arno Geiger – Onder de Drachenwand, vertaald uit het Duits door Wil Hansen

  De Europese Literatuurprijs werd in 2011 voor het eerst uitgereikt. Prijzengeld: €10.000 voor de schrijver en €5.000 voor de vertaler.

 • F. Bordewijk-prijs | site | wikipedia | berichten
  prozaprijs van de Jan Campert-Stichting
  • Filter Vertaalprijs | site | wikipedia | berichten
   voor een vertaling die door de jury als de meest bijzondere wordt beschouwd

 • Frans Kellendonk-prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een auteur met originele kijk op maatschappelijke of existentiële problematiek (driejaarlijks)
  • Frans Vogel Poëzieprijs | site | wikipedia | berichten
   stimuleringsprijs voor jonge Nederlandstalige dichters (2-jaarlijks)

  winnaars
  2021 – Daniël Vis
  2019 – Dominique De Groen
  2017 – Lilian Zielstra

  De Frans Vogel Poëzieprijs is een tweejaarlijkse prijs voor jonge Nederlandstalige dichters en dient om jonge dichters te stimuleren die schrijven binnen de geest – in de ruime zin des woords – van het dichterschap van Frans Vogel. De prijs, 1500 euro en een beeldje van kunstenaar Cor Kraat, werd in 2017 voor de eerste maal uitgereikt.

  • Gerrit Komrij-prijs | site | wikipedia | berichten
   voor een publicatie die het best de oudere letteren populariseert

  winnaars
  2021 – Katinka Polderman en Sophie Reinders, Zwerfgoed (Loopvis)
  2020 – Christianne Muusers, en Marleen Willebrands, Het excellente kookboek van doctor Carolus Battus uit 1593 (Sterck & De Vreese)
  2019 – Sander Bink, boekenreeks ‘Rondom Couperus’ (Astoria)

  De eerste Gerrit Komrij-prijs werd uitgereikt in 2012. De prijs werd ingesteld door Neder-L (Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek) na het overlijden van Gerrit Komrij op 5 juli 2012.
  De jury bestaat uit de redacteurs van Neder-L (heet nu Neerlandistiek) en de prijs is een ‘spuuglelijke’ bokaal.

 • Glazen Globe | site | wikipedia | berichten
  voor het beste jeugdboek waarin aandacht wordt geschonken aan een aardrijkskundig onderwerp (2-jaarlijks)
 • Gouden Ganzenveer | site | wikipedia | berichten
  voor een persoon of instituut vanwege zijn of haar grote betekenis voor het geschreven woord in Nederland
 • Gouden Poëziemedaille (B) | site | wikipedia | berichten
  voor de beste kinderpoëziebundel (2-jaarlijks)
 • Gouden Strop | site | wikipedia | berichten
  voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige spannende boek
  • MAX Vleermuizen | site | wikipedia | berichten
   Gouden Vleermuis, oeuvreprijs voor een thrillerschrijver, Zilveren Vleermuis voor de beste thriller en Bronzen Vleermuis voor beste debuutthriller.

  winnaars
  MAX Gouden Vleermuis (oeuvreprijs, vanaf 2013)
  2021 – Loes den Hollander
  2020 – Jacob Vis
  2019 – Esther Verhoef

  MAX Zilveren Vleermuis (beste thriller, vanaf 2021)
  2021 – Ilse Ruijter, Minnaar

  MAX Bronzen Vleermuis (beste debuut, vanaf 2020)
  2021 – Bas Haan, Lenoir
  2020 – Mohlin & Nyström, Het laatste leven

  De Gouden Vleermuis werd in 2013 ingesteld door het bestuur van het Nederlands Thrillerfestival in Zoetermeer.
  In 2019 werd omroep MAX sponsor.
  Het prijzengeld bedraagt: Goud 5.000 euro, Zilver 1.500 euro en Brons 500 euro.

 • Gysbert Japicxpriis | site | wikipedia | berichten
  voor oorspronkelijk Fries literair werk
 • Halewijnprijs | site | wikipedia | berichten
  voor literair talent, dat op grond van de kwaliteit van haar of zijn verschenen werk extra belangstelling verdient
 • Hans Christian Andersen Award | site | wikipedia | berichten
  de belangrijkste (internationale) oeuvreprijs op het gebied van kinderboeken (2-jaarlijks)
  • Hans Vervoort-prijs | site | wikipedia | berichten
   voor verhalend proza van neerslachtige en toch opbeurende aard (2-jaarlijks)

 • Hebban Debuutprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste roman
  • Hebban Thrillerprijs | site | wikipedia | berichten
   voor de beste (oorspronkelijk) Nederlandstalige misdaadroman

  • Helden Sportboek van het Jaar | site | wikipedia | berichten
   publieksprijs voor het beste sportboek van het jaar

 • Henriëtte de Beaufort-prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een literair-historische biografie of autobiografie, afwisselend toegekend aan een Nederlands en een Vlaams auteur (3-jaarlijks)
 • Henriette Roland Holst-prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een in het Nederlands geschreven werk dat zowel uitmunt door sociale bewogenheid als door literair niveau (MdNL, 3-jaarlijks)
 • Herman de Coninckprijs | site | wikipedia | berichten
  Vlaamse literatuurprijs voor poëzie
 • winnaars
  2022 – Yvette van Boven, Van Boven in het wild (Nijgh & Van Ditmar)
  2021 – Seppe Nobels, Een Kookboek (Lannoo)
  2020 – Yvette van Boven, Home Made Basics (Nijgh & Van Ditmar)
  2019 – Vanja van der Leede, Indorock (Nijgh & Van Ditmar)
  2018 – Jigal Krant , TLV – Recepten en verhalen uit Tel Aviv (Nijgh & Van Ditmar)

  Het Gouden Kookboek is onderdeel van de Kookboekenweek, een promotiecampagne van het CPNB, die voor het eerst plaats vond in 2015.

  • Hieronymus van Alphen Prijs | site | wikipedia | berichten
   voor een belangrijke bijdrage aan de geschiedenis van de Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur (2-jaarlijks)

  winnaars
  2021 – Aernout Borms
  2019 – Helma van Lierop-Debrauwer
  2017 – Joke Linders-Nouwens

  De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur (SGKJ) heeft in 2000 de Hieronymus van Alphen Prijs ingesteld. De prijs bestaat uit een toepasselijk beeldje van beeldend kunstenaar Marion Ruting en een oorkonde. De prijs wordt sinds 2008 eens in de twee jaar uitgereikt.

 • Holocaust Literatuurprijs | site | wikipedia | berichten
  voor teksten waarin de Holocaust een hoofdrol speelt (2-jaarlijks)
 • Homerusprijs | site | wikipedia | berichten
  voor boek dat het beste een brug slaat tussen de Klassieke Oudheid en het heden
 • Hotze de Roosprijs | site | wikipedia | berichten
  lezersprijs voor debuterende kinderboekenschrijver (Zaanstad)
  • Hypatia-prijs | site | wikipedia | berichten
   voor het beste en meest prikkelende en actuele filosofieboek geschreven door een vrouw (2-jaarlijks)

  • Ida Gerhardt Poëzieprijs | site | wikipedia | berichten
   voor een nieuw verschenen Nederlandstalige dichtbundel (2-jaarlijks)

 • Ina Dammanprijs | site | wikipedia | berichten
  voor studies, vertalingen en bewerkingen van of over Vestdijk (2-jaarlijks)
 • J. Greshoff-prijs | site | wikipedia | berichten
  essayprijs van de Jan Campert-Stichting (2-jaarlijks)
 • J.C. Bloem-poëzieprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de tweede dichtbundel van een Nederlandstalig dichter (2-jaarlijks)
 • Winnaars
  2022 – Hanna Bervoets, Een modern verlangen (Pluim)
  2021 – Mensje van Keulen, Ik moet u echt iets zeggen (Atlas Contact)
  2020 – niet uitgereikt
  2019 – Maria Vlaar, Diepe aarde (De Arbeiderspers)

  Literaire prijs die sinds 2015 jaarlijks wordt uitgereikt aan de auteur van de beste korteverhalenbundel in de Nederlandse taal. De prijs wordt gefinancierd door middel van crowdfunding.

  winnaars
  2020 – Maud Vanhauwaert, Het stad in mij
  2019 – Paul Demets, De Klaverknoop
  2018 – Annemarie Estor, Niemandslandnacht

 • Jan Hanlo Essayprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste essaybundel (tweejaarlijks)
 • Jan Paul Bresser Prijs | site | wikipedia | berichten
  voor mooiste verhaal over Den Haag
 • Jan van Luxemburg Prijs | site | wikipedia | berichten
  voor mensen en organisaties die de liefde voor lezen weten te verspreiden
 • winnaars
  2022 – Tijs Goldschmidt, Wolven op het ruiterpad
  2021 – Hans Mulder, De ontdekking van de natuur
  2020 – Valerie Trouet, Wat bomen ons vertellen
  2019 – Marente de Moor, Foon
  (klik op titels voor info bij bol.com)

  De prijs werd voor de eerste keer uitgereikt in 2013 en bestaat uit een bedrag van 5.000 euro en een origineel literair portret gemaakt door Siegfried Woldhek.
  De prijs is ingesteld door het VARA-radioprogramma Vroege Vogels, de Volkskrant en het Wereld Natuur Fonds.

  • Jana Beranováprijs | site | wikipedia | berichten
   voor een auteur uit het Nederlandse taalgebied die de artistieke vrijheid en integriteit vooropstelt, zonder te hechten aan waardering op grond van conventionele, modieuze of morele criteria.

  • Jenny Smelik-IBBY Prijs | site | wikipedia | berichten
   voor kinder- en jeugdboekenauteurs en -illustratoren met werk waarin culturele diversiteit een vanzelfsprekende rol speelt (2-jaarlijks)

 • Joop Witteveenprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste historische publicatie op het gebied van de eetcultuur van de Lage Landen
 • Joost Zwagerman Essayprijs | site | wikipedia | berichten
  • Knack Hercule Poirotprijs | site | wikipedia | berichten
   jury- en publieksprijs voor de beste Vlaamse thriller

  winnaars
  2022 – Anne-Laure Van Neer, Joséphine (Vrijdag)
  2021 – Wouter Dehairs, Nachtstad (Lannoo)
  2020 – Rudy Morren, Sneeuwspoor (Horizon)
  2019 – Dominique Biebau, Russisch voor beginners (Vrijdag)
  2018 – Jos Pierreux, Niets erger dan spijt (Vrijdag)
  (via de titels meer info over de boeken bij bol.cm)

  • De Hercule Poirotprijs werd voor het eerst uitgereikt in 1998. De naam verwijst naar de fictieve Belgische detective uit de boeken van Agatha Christie. De winnaar ontvangt 5.000 euro.
  • Naast de Knack Hercule Poirotprijs is er ook de Knack publieksprijs en de Fred Braeckman Award (debuutprijs, sinds 2016).
  • Er is voor de prijs geen eigen website of vaste plaats op het internet.

  • Kookboek van het Jaar | site | wikipedia | berichten
   jury- en publieksprijs voor het beste kookboek

  winnaars
  2021 – Manon Proper, Bistro Manon ; dagelijkse inspiratie voor het hele gezin (Good Cook)
  2017 – David Frenkiel en Luise Vindahl, The Green Kitchen at Home ; gezond, vegetarisch en snel eten voor elke dag (Uitgeverij Becht)

  In 2021 herleeft de Kookboek van het Jaar verkiezing, nu georganiseerd door het kookplatform Food and Friends.
  Van 2007 t/m 2017 vond de Kookboek van het Jaar verkiezing plaats, gekoppeld aan de Kookboeken7daagse, georganiseerd door Fusina Verloop.
  (In 2015 begon de CPNB met de Kookboekenweek en het Gouden Kookboek.)

 • Kruyskamp-prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een in druk verschenen specialistisch dan wel voor een breder publiek bestemd werk op het gebied van de Nederlandse lexicografie, de Nederlandse lexicologie of de editie en annotatie van oude Nederlandse teksten (3-jaarlijks)
 • Letterenfonds Vertaalprijs | site | wikipedia | berichten
  oeuvreprijs voor literair vertalers
  • Libris Geschiedenis Prijs | site | wikipedia | berichten
   voor historische boeken die een algemeen publiek aanspreken

  winnaars
  2022 – René van Stipriaan, De zwijger ; Het leven van Willem van Oranje (Querido)
  2021 – Sandra Langereis, Erasmus ; Dwarsdenker (De Bezige Bij)
  2020 – Pieter van Os, Liever dier dan mens (Prometheus)
  2019 – Roelof van Gelder, Dichter in de jungle (Atlas Contact)

  De prijs heet vanaf 2010 Libris Geschiedenis Prijs, met een prijsbedrag van 20.000 euro.
  De prijs werd eerder uitgereikt als Historisch Nieuwsblad/Volkskrantprijs (in 2007) en als Grote Geschiedenis Prijs in 2008 en 2009.

 • Libris Literatuur Prijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste oorspronkelijk Nederlandstalige literaire roman
  • Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs | site | wikipedia | berichten
   aanmoedigingsprijs voor beginnende auteurs (MdNL)

  winnaars
  2021 – J.V. Neylen, En niet bij machte
  2020 – Mirthe van Doornik, Moeders van anderen
  2019 – Mieke van Zonneveld, Leger
  2018 – Lize Spit, Het Smelt

  De Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs is een prijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en werd onder deze naam voor het eerst uitgereikt in 1940. De winnaar ontvangt 7.500 euro. 

   

  • Martinus Nijhoff Vertaalprijs | site | wikipedia | berichten
   voor een vertaler die vertaalt in het Nederlands en eens in de vijf jaar voor een vertaler uit het Nederlands

   

  • Max Velthuijs-prijs | site | wikipedia | berichten
   oeuvreprijs voor illustratoren van kinderboeken (3-jaarlijks)

  Winnaars:
  2022 – Philip Hopman
  2019 – Sylvia Weve
  2016 – Dick Bruna

  De prijs wordt beheerd door de Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde, die ook de jaarlijks toegekende P.C. Hooft-prijs en de eveneens driejaarlijkse Theo Thijssen-prijs voor jeugdliteratuur onder haar hoede heeft. Aan de Max Velthuijs-prijs, die in 2007 voor het eerst werd uitgereikt, is een bedrag verbonden van € 60.000. 

  De naamgever van de prijs is de schrijver en tekenaar Max Velthuijs (1923-2005), de schepper van prentenboeken met verhalen over Kikker.

  • MAX Vleermuizen | site | wikipedia | berichten
   Gouden Vleermuis, oeuvreprijs voor een thrillerschrijver, Zilveren Vleermuis voor de beste thriller en Bronzen Vleermuis voor beste debuutthriller.

  winnaars
  MAX Gouden Vleermuis (oeuvreprijs, vanaf 2013)
  2021 – Loes den Hollander
  2020 – Jacob Vis
  2019 – Esther Verhoef

  MAX Zilveren Vleermuis (beste thriller, vanaf 2021)
  2021 – Ilse Ruijter, Minnaar

  MAX Bronzen Vleermuis (beste debuut, vanaf 2020)
  2021 – Bas Haan, Lenoir
  2020 – Mohlin & Nyström, Het laatste leven

  De Gouden Vleermuis werd in 2013 ingesteld door het bestuur van het Nederlands Thrillerfestival in Zoetermeer.
  In 2019 werd omroep MAX sponsor.
  Het prijzengeld bedraagt: Goud 5.000 euro, Zilver 1.500 euro en Brons 500 euro.

 • Menno Hertzberger Prijs | site | wikipedia | berichten
  voor personen die zich hebben onderscheiden op het terrein van de boekgeschiedenis (3 à 4 jaarlijks)
 • Mooiste Boekomslag | site | wikipedia | berichten
  lezersprijs, georganiseerd door Libris
  • Nederlandse Biografieprijs | site | wikipedia | berichten
   voor de beste Nederlandstalige biografie (2-jaarlijks)

  winnaars
  2022 – René van Stipriaan, De Zwijger. Het leven van Willem van Oranje (Querido)
  2020 – Remieg Aerts, Thorbecke wil het. Biografie van een staatsman (Prometheus)
  2018 – Onno Blom, Het litteken van de dood. De biografie van Jan Wolkers (De Bezige Bij)

  De Biografieprijs bestaat uit een geldprijs van €15.000.
  De prijs werd eerder uitgereikt onder de naam Erik Hazelhoff Roelfzema Biografieprijs, in de periode 2010-2016.

  • Nederlandse Boekhandelsprijs | site | wikipedia | berichten
   voor het mooiste, maar vlgs. boekverkopers onderbelicht gebleven boek

  winnaars
  2022 – Toine Heijmans, Zuurstofschuld (Pluim)
  2021 – Gerda Blees, Wij zijn licht (Podium)
  2020 – Dido Michielsen, Lichter dan ik (Hollands Diep)
  2019 – Johan Fretz, Onder de paramariboom (Lebowski)

  De Boekhandelsprijs is de prijs van de boekverkopers van Nederland en werd in 2015 voor het eerst uitgereikt.
  De prijs bestaat uit een landelijke advertentiecampagne en een speciale gebonden en gelimiteerde uitgave van het winnende boek.

 • Nederlandse Fotoboekenprijs | site | wikipedia | berichten
  voor het beste fotoboek van een Nederlandse of in Nederland werkzame fotograaf (2-jaarlijks)
 • Nico Scheepmaker Beker | site | wikipedia | berichten
  juryprijs voor het beste sportboek van het jaar
 • Nienke van Hichtum-prijs | site | wikipedia | berichten
  literatuurprijs voor jeugdboeken (Jan Campert-Stichting, 2-jaarlijks)
 • Winnaars
  2021 – Lale Gül, Ik ga leven (Prometheus)
  2020 – Rutger Bregman, De meeste mensen deugen (de Correspondent)
  2019 – Martine Bijl, Rinkeldekink (Atlas Contact)
  2018 – Hendrik Groen, Zolang er leven is (Meulenhoff)

  De NS Publieksprijs wordt onder deze naam uitgereikt sinds 2001, toen de NS sponsor werd van de prijs. De nominaties bestaan uit de zes bestverkochte boeken van het afgelopen jaar. Het publiek kiest de winnaar en de schrijver ontvangt een sculptuur van Jeroen Henneman, een geldbedrag van € 7.500,- en een NS treinabonnement.

  De prijs werd in 1987 ingesteld door de stichting CPNB als ‘Publieksprijs voor het Nederlandse Boek’. Het was tot 1992 een oeuvreprijs. Van 1992 tot 2000 heette de prijs de Trouw Publieksprijs.

 • Opzij Literatuurprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste roman van een Nederlandstalige schrijfster
 • Overijssels Boek van het Jaar | site | wikipedia | berichten
  voor het beste fictie en het beste non-fictieboek van Overijssel
 • P. Hans Frankfurtherprijs | site | wikipedia | berichten
  voor een persoon of instantie die meer dan verdienstelijk is geweest voor het stripverhaal in Nederland
 • P.C. Hooft-prijs | site | wikipedia | berichten
  oeuvreprijs afwisselend toegekend voor proza, essayistiek en poëzie
 • Paul Snoekprijs | site | wikipedia | berichten
  poëzieprijs van de stad Sint-Niklaas (B) (3-jaarlijks)
 • Pé Hawinkels Prijs | site | wikipedia | berichten
  voor makers en instanties die met creatieve initiatieven de grenzen van de literatuur oprekken
  • Poëziedebuutprijs aan Zee | site | wikipedia | berichten
   voor debuutbundel van NL-talige dichters die verschenen zijn in Vlaanderen en Nederland

 • Prentenboek van het Jaar | site | wikipedia | berichten
  gekozen door een jury van bibliothecarissen uit het aanbod van peuterboeken van het afgelopen jaar
 • Prijs der Nederlandse Letteren | site | wikipedia | berichten
  voor auteurs van belangrijke, oorspronkelijk in het Nederlands geschreven letterkundige werken (3-jaarlijks)
 • Prijs van de Jonge Jury | site | wikipedia | berichten
  lezersprijs voor het beste in het Nederlandstalige jeugdboek (voor 12-16 jaar)
 • Prijs van de Nederlandse Kinderjury | site | wikipedia | berichten
  lezersprijs voor de beste in het Nederlands verschenen kinderboeken (voor 6-12 jaar)
  • Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar (PBBJ) | site | wikipedia | berichten
   Nederlands-Vlaamse prijs voor het beste non-fictieboek van het afgelopen jaar

  winnaars

  Nieuwe prijs, beheerd door de Stichting Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar, die in 2022 voor het eerst wordt uitgereikt. Het prijzengeld bedraagt 15.000 euro.

   

 • Prijzen voor de bestverkochte boeken | site | wikipedia | berichten
  Goud voor 250.000 verkochte exemplaren; Platina voor 500.000 exemplaren; Diamant voor 1 miljoen
 • Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een persoon of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel gebied
 • PrinsjesBoekenprijs | site | wikipedia | berichten
  voor het beste politieke boek van het voorafgaande parlementaire jaar
  • Professor Van Winterprijs | site | wikipedia | berichten
   voor het beste boek op het terrein van de lokale en regionale geschiedenis in Nederland (2-jaarlijks)

  winnaars
  2021 – Enny de Bruijn, De hoeve en het hart – een boerenfamilie in de Gouden Eeuw (Uitgeverij Prometheus)
  2019 – Lennert Savenije, Nijmegen, collaboratie en verzet – een stad in oorlogstijd (Uitgeverij Vantilt)
  2017 – Janny Bloembergen-Lukkes, Paradoxale modernisering: Ede 1945-1995 – groot geworden, herkenbaar gebleven (Uitgeverij Verloren)

  De organisatie van de 2-jaarlijkse Professor Van Winterprijs is in handen van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. De geldprijs van 3500 euro wordt ter beschikking gesteld door het Prof. Van Winterfonds en werd in 2003 voor het eerst uitgereikt.

 • Reinaerttrofee | site | wikipedia | berichten
  voor Beste Boek van genomineerden voor de Halewijnprijs
 • Schaduwprijs | site | wikipedia | berichten
  voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige thrillerdebuut
 • Socratesbeker | site | wikipedia | berichten
  voor de schrijver van het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek

  winnaars
        
  2019 – Ad Verbrugge, Govert Buijs, Jelle van Baardewijk – Het goede leven & de vrije markt
  2020 – Donald Loose, Over vriendschap. De praktische filosofie van Kant
  2021 – Miriam Rasch, Frictie. Ethiek in tijden van dataïsme

  De Socratesbeker werd voor het eerst uitgereikt in 2002. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Nacht van de Filosofie. De organisatie is in handen van de Stichting Maand van de Filosofie.

   

 • Stripschapprijs | site | wikipedia | berichten
  oeuvreprijs voor stripmakers
 • Sybren Poletprijs | site | wikipedia | berichten
  oeuvreprijs voor de auteur van de beste onconventionele, experimentele, innoverende literatuur en/of essayistiek (3-jaarlijks)
  • Taalboekenprijs | site | wikipedia | berichten
   voor het beste boek over (de Nederlandse) taal

  winnaars
  2021 – Diedrik van der Wal, Alles begint met A (De Harmonie)
  2020 – Nicoline van der Sijs, 15 eeuwen Nederlandse taal (Sterck & de Vreese)
  2019 – Gaston Dorren, Babel ; De twintig reuzentalen van de wereld (Athenaeum)

  De Taalboekenprijs, een initiatief van het Genootschap Onze Taal, het Algemeen-Nederlands Verbond en dagblad Trouw, werd voor het eerst uitgereikt in 2019. De winnaar ontvangt 3.000 euro.

 • Thea Beckmanprijs | site | wikipedia | berichten
  voor het beste historische jeugdboek
 • Theo Thijssen-prijs | site | wikipedia | berichten
  voor schrijver van Nederlandstalige jeugd- of kinderliteratuur (oeuvreprijs, 3-jaarlijks)
 • Tollensprijs | site | wikipedia | berichten
  voor een oeuvre dat in de vijf voorafgaande jaren opvallende literaire waarde bezat (5-jaarlijks)
 • Literair weblog Tzum heeft in augustus 2022 bekendgemaakt de Tzum-prijs, voor de mooiste zin in een literair werk van het afgelopen jaar, na twintig edities te beëíndigen. 

 • Ultima Letteren (B) | site | wikipedia | berichten
  Vlaamse Cultuurprijs voor één van de disciplines van de cultuursector
 • Valentijnprijs | site | wikipedia | berichten
  voor beste romantische boek,
  • VN-Thriller van het Jaar | site | wikipedia | berichten
   de topper uit de jaarlijkse Detective & Thriller Gids van Vrij Nederland

  • Voetbalboek van het Jaar | site | wikipedia | berichten
   Lezersprijs, georganiseerd door Staantribune, magazine over voetbalcultuur

  • WIZO-Literatuurprijs | site | wikipedia | berichten
   voor schrijvers met een joodse of Israëlische achtergrond

  winnaars
  2021 –
  2020 – Sayed Kashua, Wijzigingen bijhouden (Ambo|Anthos)
  2019 – Meir Shalev, Mijn wilde tuin (Ambo|Anthos)

  WIZO-leesclubs beoordelen elk jaar een door de WIZO-literatuurcommissie samengestelde selectie boeken en bepalen welk boek de prijs krijgt. De WIZO-Literatuurprijs werd voor de eerste maal uitgereikt in 2012.

  • Woutertje Pieterse Prijs | site | wikipedia | berichten
   voor het beste Nederlandstalige jeugd- of kinderboek

  winnaars
  2022 – Raoul Deleo en Noah J. Stern, Terra Ultima (Lannoo)
  2021 – Benny Lindelauf en Ludwig Volbeda, Hele verhalen voor een halve soldaat (Querido)
  2020 – Bette Westera en Sylvia Weve, Uit elkaar (Gottmer)
  2019 – Kathleen Vereecken en Charlotte Peys, Alles komt goed, altijd (Lannoo)
  2018 – Annet Schaap, Lampje (Querido Kinderboek)
  2017 – Gerda Dendooven, Stella, ster van de zee (Querido)

  De prijs werd in 1988 voor het eerst uitgereikt en bestaat uit een oorkonde en een bedrag van € 15.000,-.

  • Zeeuwse Boekenprijs | site | wikipedia | berichten
   voor het beste boek over een Zeeuws onderwerp of van een auteur met een Zeeuwse achtergrond

  winnaars
  2022 – Frans Naerebout en het Vlissingen van zijn tijd, Dirk Kolff
  2021 – We vertrekken voordat het licht is, Wim Hofman
  2020 – Slag om de Schelde 1944, Tobias van Gent en Hans Sakkers
  2019 – De hoogstapelaar, Wessel te Gussinklo
  2018 – Hoor nu mijn stem, Franca Treur
  2017 – Selma, Carolijn Visser

  De prijs werd voor het eerst uitgereikt in 2003 op initiatief van het Zeeuws Tijdschrift en ZB Bibliotheek van Zeeland, vanaf 2009 in samenwerking met de Provinciale Zeeuwse Courant.

  Sinds 2018 is de prijs ondergebracht in de zelfstandige Stichting Zeeuwse Boekenprijs en wordt volledig georganiseerd door ZB. De prijs bestaat uit een bedrag van 1000 euro en het gouden Zeeuws Meisje.

  Behalve de Zeeuwse Boekenprijs worden ook de PZC Publieksprijs en de Prijs van de Zeeuwse Boekhandels uitgereikt.

  Oud

  • ANV Debutantenprijs | site | wikipedia | berichten
   voor het beste Nederlandstalige fictiedebuut

  Begonnen als Dordtse Debutantenprijs in 1995.
  Daarna werd het de Academica Debutantenprijs (2007-2010)
  Academica Literatuurprijs (2011-2015)
  ANV Debutantenprijs (2015-2019).
  Nadat sponsor ANV er in 2019 mee stopte werd de prijs ook beëindigd.

  • Alice Indie Boekprijs | site | wikipedia | berichten
   voor het beste indie-boek, in de categorieën fictie en non-fictie
  • Schrijven Magazine lanceerde deze prijs met als belangrijkste doel de indie-boeken te promoten. De eerste uitreiking was begin maart 2019. Er kwam geen vervolg.

  • Valentijnprijs (2015-2019) | site | berichten
   voor het beste Nederlandse  romantische boek
  • In 2019 voor het laatst uitgereikt. Het Valentijnsgenootschap is opgeheven.
  •  
  • Bob den Uyl Prijs | site | wikipedia | berichten |
   voor het beste journalistieke reisboek
  • BookSpot Gouden Stropsite | wikipedia | berichten
   voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige spannende boek
  • BookSpot Literatuurprijs | site | wikipedia | berichten
   voor het beste Nederlandstalige literaire boek (fictie en non-fictie) | was tot 2015 AKO Literatuurprijs en tot 2018 ECI Literatuurprijs
  • BookSpot Schaduwprijssite | wikipedia | berichten
   voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige thrillerdebuut
  • Boudewijn Büch-prijs | site | wikipedia | berichten
   voor wie een breed publiek weet te interesseren voor het antiquarische boek
  • De Diamanten Kogel (B) | facebook | wikipedia | berichten
   Vlaamse prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek
  • Dioraphte Literatour Prijs | site | wikipedia | berichten
   voor de beste boeken (oorspronkelijk Nederlandstalig en Vertaald) voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar
  •  

  —-

  raadpleeg de agenda voor komende gebeurtenissen op prijzengebied…
  • A G E N D A •


  31-01-2023 | Samen met de CPNB en het ILFU introduceert het vertaaltijdschrift Filter in 2023 een nieuwe prijs: de Filter Vertaalprijs voor kinder- en jeugdboeken.

  lees meer |


  Een nieuwe prijs: de Filter Vertaalprijs voor kinder- en jeugdboeken


  30-01-2023 | De longlist met daarop de achttien kandidaten voor de Libris Literatuur Prijs 2023 is door de jury bekendgemaakt.

  lees meer |


  Longlist Libris Literatuur Prijs 2023


  30-01-2023 | Antiquariaat Colette in Den Haag looft een prijs uit aan de boekensteun van het jaar. Dit is iemand die zich op een bijzondere manier inzet voor behoud en verspreiding van het boek.

  lees meer |


  ‘Prix de Colette’ – nieuwe prijs voor ‘de boekensteun van het jaar’


  Winnaar van de Mooiste Boekomslag 2022 is ‘November’ van Thomas Olde Heuvelt

  lees meer |


  Het Mooiste Boekomslag van 2022 is ‘November’ van Thomas Olde Heuvelt


  13-01-2023 | De shortlist voor de Boon voor fictie en non-fictie en de Boon voor kinder- en jeugdliteratuur met elk vijf titels.

  lees meer |


  Shortlist Boon 2023


  10-11-2022 | De Boekenbon Literatuurprijs 2022 gaat naar het boek Het lied van ooievaar en dromedaris van Anjet Daanje.

  Anjet Daanje – Het lied van ooievaar en dromedaris – Passage, 2022

  lees meer | kijk bij bol.com


  Anjet Daanje wint Boekenbon Literatuurprijs 2022


  In 2022 bestaat Granate 10 jaar en ter ere van dit jubileum wordt in december 2022 de eerste Granate prijs uitgereikt.

  lees meer |


  Granate Prijs – nieuwe prijs, voor de beste Titel van een poëziebundel


  04-11-2022 | Yvette van Boven wint Het Gouden Kookboek 2022 met ‘Van Boven in het wild’.

  Yvette van Boven – Van Boven in het wild – Nijgh & Van Ditmar, 2022

  lees meer | kijk bij bol.com


  Yvette van Boven wint Het Gouden Kookboek 2022

  previous arrow
  next arrow
  Slider