Het Prijzencircus in Boekenland…

raadpleeg voor komende gebeurtenissen op prijzengebied de – A G E N D A –

Een (nog niet volledig) overzicht van de LITERAIRE PRIJZEN die in de Boekenwereld worden uitgereikt of toegekend…

Klik op de naam van de prijs voor meer informatie

 • A. Roland Holstprijs voor Poëzie | site | wikipedia | berichten
  voor een oeuvre van ten minste twee bundels van consistente kwaliteit (3-jaarlijks)

 • Aleida Schotprijs | site | wikipedia | berichten
  voor literaire vertalingen uit één der Slavische talen in het Nederlands (2-jaarlijks)

 • Amy van Markenprijs | site | wikipedia | berichten
  voor een uitmuntende vertaling van Scandinavische literatuur (2-jaarlijks)
 • Anna Blaman Prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een auteur die bijdraagt aan het literaire klimaat in Rotterdam e.o. (3-jaarlijks)
 • Anton Wachterprijs | site | wikipedia | berichten
  voor het beste Nederlandstalig literaire prozadebuut (2-jaarlijks)
 • ANV Debutantenprijs | site | wikipedia | berichten
  voor het beste Nederlandstalige fictiedebuut
 • Astrid Lindgren Memorial Award | site | wikipedia | berichten
  voor schrijvers, illustrators, vertellers en/of promotors van lezen, wier werk gezien wordt als gelijk aan dat van Astrid Lindgren
 • Awater Poëzieprijs | site | wikipedia | berichten
  de jaarlijkse prijs van poëzietijdschrift Awater voor de beste dichtbundel
 • Best Verzorgde Boeken | site | wikipedia | berichten
  publicaties die zich in het voorgaande jaar hebben onderscheiden door de verzorging van hun vormgeving, typografie, afbeeldingen en grafisch-technische productie
  • Beste Boek voor Jongeren | site | wikipedia | berichten
   voor de beste boeken (oorspronkelijk Nederlandstalig en Vertaald) voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar

  • Beste Groninger Boek | site | wikipedia | berichten
   voor boeken die zich afspelen in / handelen over Groningen en/of geschreven zijn door een in Groningen woonachtige auteur

  • Beste Spirituele Boek | site | wikipedia | berichten
   gekozen door het publiek uit zes genomineerde titels van het afgelopen jaar

  • BNG Bank Literatuurprijs | site | wikipedia | berichten
   voor auteurs onder de veertig die minimaal twee literaire prozawerken uitgegeven hebben

  • Boekenbon Literatuurprijs | site | wikipedia | berichten
   voor het beste Nederlandstalige literaire boek (fictie/non-fictie)

  • Boon voor fictie en non-fictie | site | wikipedia | berichten
   Vlaamse prijs voor het beste, oorspronkelijk in het Nederlands geschreven boek

  • Boon voor kinder- en jeugdliteratuur | site | wikipedia | berichten
   Vlaamse prijs voor het beste, oorspronkelijk in het Nederlands geschreven boek

 • Brandsalarm | site | wikipedia | berichten
  aanmoedigingsprijs voor mensen die een schakel zijn tussen letters en lezers
 • Brusseprijs | site | wikipedia | berichten
  voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek
 • C. Buddingh’-prijs | site | wikipedia | berichten
  voor het beste Nederlandstalige poëziedebuut van het afgelopen jaar
 • C.C.S. Croneprijs | site | wikipedia | berichten
  gemeentelijke literatuurprijs voor auteurs uit de stad Utrecht of regio (3-jaarlijks)
 • Charlotte Köhler Prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een auteur die een hoogstaand proza-, poëzie- of toneelwerk heeft geschreven (3-jaarlijks)
 • Confituur Boekhandelsprijs (B) | site | wikipedia | berichten
  voor het beste nieuwe Nederlandstalige boek van het voorgaande jaar
 • Constantijn Huygens-prijs | site | wikipedia | berichten
  oeuvreprijs toegekend door de Jan Campert-Stichting
 • De Best Vormgegeven Boeken (B) | site | wikipedia | berichten
 • De Bronzen Uil | site | wikipedia | berichten
  voor het beste Nederlandstalige literaire debuut
 • De Grote Poëzieprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste dichtbundel van het jaar
 • De Inktaap | site | wikipedia | berichten
  literaire jongerenprijs van het Nederlandse taalgebied
 • De Johnny | site | wikipedia | berichten
  oeuvreprijs voor podiumpoëzie
 • Dr. Elly Jaffé Prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een vertaling (of een oeuvre) uit het Frans (3-jaarlijks)
 • Dr. Wijnaendts Franckenprijs | site | wikipedia | berichten
  voor werk op het gebied van essay en literaire kritiek (3-jaarlijks)
 • E. du Perronprijs | site | wikipedia | berichten
  voor personen of instellingen die een bijdrage leveren aan een beter begrip van de multiculturele samenleving
 • El Hizjra Literatuurprijs | site | wikipedia | berichten
  voor proza en poëzie van kleurrijk talent in Nederland en Vlaanderen
 • Eline van Haarenprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste bundel van een dichteres onder de 35 jaar (5-jaarlijks)
 • Europese Literatuurprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste, hedendaagse Europese roman die vorig jaar in Nederlandse vertaling is verschenen
 • F. Bordewijk-prijs | site | wikipedia | berichten
  prozaprijs van de Jan Campert-Stichting
 • Filter Vertaalprijs | site | wikipedia | berichten
  voor een vertaling die door de jury als de meest bijzondere wordt beschouwd
 • Frans Kellendonk-prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een auteur met originele kijk op maatschappelijke of existentiële problematiek (driejaarlijks)
 • Frans Vogel Poëzieprijs | site | wikipedia | berichten
  stimuleringsprijs voor jonge Nederlandstalige dichters (2-jaarlijks)
 • Gerrit Komrij-prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een publicatie die het best de oudere letteren populariseert
 • Glazen Globe | site | wikipedia | berichten
  voor het beste jeugdboek waarin aandacht wordt geschonken aan een aardrijkskundig onderwerp (2-jaarlijks)
 • Gouden Ganzenveer | site | wikipedia | berichten
  voor een persoon of instituut vanwege zijn of haar grote betekenis voor het geschreven woord in Nederland
 • Gouden Poëziemedaille (B) | site | wikipedia | berichten
  voor de beste kinderpoëziebundel (2-jaarlijks)
 • Gouden Strop | site | wikipedia | berichten
  voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige spannende boek
 • Gouden Vleermuis | site | wikipedia | berichten
  oeuvreprijs voor een auteur uit het thrillergenre
 • Griffels en Penselen | site | wikipedia | berichten
  voor de beste kinderboeken van het afgelopen jaar
 • Gysbert Japicxpriis | site | wikipedia | berichten
  voor oorspronkelijk Fries literair werk
 • Halewijnprijs | site | wikipedia | berichten
  voor literair talent, dat op grond van de kwaliteit van haar of zijn verschenen werk extra belangstelling verdient
 • Hans Christian Andersen Award | site | wikipedia | berichten
  de belangrijkste (internationale) oeuvreprijs op het gebied van kinderboeken (2-jaarlijks)
 • Hans Vervoort Prijs | site | wikipedia | berichten
  voor verhalend proza van neerslachtige en toch opbeurende aard (2-jaarlijks)
 • Hebban Debuutprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste roman
 • Hebban Thrillerprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste (oorspronkelijk) Nederlandstalige misdaadroman
 • <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>Helden Sportboek van het Jaar</span></strong>   | <a href=”https://www.helden.media/sportboek-van-het-jaar/” target=”_blank”>site</a>   | <a href=”https://nl.wikipedia.org/wiki/Nico_Scheepmaker_Beker” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”https://boekenoverboeken.com/index.php/tag/helden-sportboek-van-het-jaar/” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”>publieksprijs voor het beste sportboek van het jaar</span></em></li>

  <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>Henriëtte de Beaufort-prijs</span></strong>   | <a href=”https://www.mdnl.nl/?page_id=260″ target=”_blank”>site</a>   | <a href=”https://nl.wikipedia.org/wiki/Henri%C3%ABtte_de_Beaufort-prijs” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”>voor een literair-historische biografie of autobiografie, afwisselend toegekend aan een Nederlands en een Vlaams auteur (3-jaarlijks)</span></em></li>

  <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>Henriette Roland Holst-prijs</span></strong>   | <a href=”https://www.mdnl.nl/?page_id=260″ target=”_blank”>site</a>   | <a href=”https://nl.wikipedia.org/wiki/Henriette_Roland_Holst-prijs” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”https://boekenoverboeken.com/index.php/tag/henriette-roland-holst-prijs/” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”>voor een in het Nederlands geschreven werk dat zowel uitmunt door sociale bewogenheid als door literair niveau (MdNL, 3-jaarlijks)</span></em></li>

  <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>Herman de Coninckprijs</span></strong>   | <a href=”http://hermandeconinckprijs.eu/” target=”_blank”>site</a>   | <a href=”https://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_de_Coninckprijs” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”https://boekenoverboeken.com/index.php/tag/herman-de-coninckprijs/” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”>Vlaamse literatuurprijs voor poëzie</span></em></li>

  <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>Hermes Thriller Award</span></strong>   | <a href=”https://www.facebook.com/ThrillerCollectief/” target=”_blank”>site</a>   | <a href=”” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”></span></em></li>

  <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>Het Gouden Kookboek</span></strong>   | <a href=”https://kookboekenweek.nl/het-gouden-kookboek/” target=”_blank”>site</a>   | <a href=”” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”https://boekenoverboeken.com/index.php/tag/het-gouden-kookboek/” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”>voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kookboek</span></em></li>

  <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>Hieronymus van Alphen Prijs</span></strong>   | <a href=”http://www.hetoudekinderboek.nl/vaste%20paginaas%20SGKJ/hieronymus_van_alphen_prijs.htm” target=”_blank”>site</a>   | <a href=”https://nl.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%ABronymus_van_Alphen_Prijs” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”https://boekenoverboeken.com/index.php/tag/hieronymus-van-alphen-prijs/” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”>voor een belangrijke bijdrage aan de geschiedenis van de Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur (2-jaarlijks)</span></em></li>

  <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>Holocaust Literatuurprijs</span></strong>   | <a href=”https://www.stichtinggrunberg.com/?page_id=548″ target=”_blank”>site</a>   | <a href=”” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”>voor teksten waarin de Holocaust een hoofdrol speelt (2-jaarlijks)</span></em></li>

  <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>Homerusprijs</span></strong>   | <a href=”https://www.nederlandsklassiekverbond.nl/” target=”_blank”>site</a>   | <a href=”https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_Klassiek_Verbond” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”https://boekenoverboeken.com/tag/homerusprijs/” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”>voor boek dat het beste een brug slaat tussen de Klassieke Oudheid en het heden</span></em></li>

  <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>Hotze de Roosprijs</span></strong>   | <a href=”https://www.hotzederoosprijs.nl/” target=”_blank”>site</a>   | <a href=”https://nl.wikipedia.org/wiki/Hotze_de_Roosprijs” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”https://boekenoverboeken.com/index.php/tag/hotze-de-roosprijs/” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”>lezersprijs voor debuterende kinderboekenschrijver (Zaanstad)</span></em></li>

  <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>Hypatia-prijs</span></strong>   | <a href=”http://www.swip-filosofie.nl/” target=”_blank”>site</a>   | <a href=”” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”https://boekenoverboeken.com/index.php/tag/hypatia-prijs/” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”>voor het beste en meest prikkelende en actuele filosofieboek geschreven door een vrouw (2-jaarlijks)</span></em></li>

  <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>Ida Gerhardt Poëzieprijs</span></strong>   | <a href=”http://www.idagerhardtpoezieprijs.nl/” target=”_blank”>site</a>   | <a href=”https://nl.wikipedia.org/wiki/Ida_Gerhardt_Po%C3%ABzieprijs” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”https://boekenoverboeken.com/index.php/tag/ida-gerhardt-poezieprijs/” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”>voor een nieuw verschenen Nederlandstalige dichtbundel (2-jaarlijks)</span></em></li>

  <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>Ina Dammanprijs</span></strong>   | <a href=”http://vestdijk.com/ina-dammanprijs/” target=”_blank”>site</a>   | <a href=”https://nl.wikipedia.org/wiki/Ina_Dammanprijs” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”https://boekenoverboeken.com/index.php/tag/ina-dammanprijs/” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”>voor studies, vertalingen en bewerkingen van of over Vestdijk (2-jaarlijks)</span></em></li>

  <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>Isengrimusprijs</span></strong>   | <a href=”” target=”_blank”>site</a>   | <a href=”” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”>voor iemand die in grote mate heeft bijgedragen aan de verbreiding en/of de studie van het werk van Louis Paul Boon (tweejarlijks)</span></em></li>

  <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>J. Greshoff-prijs</span></strong>   | <a href=”http://www.jancampertstichting.nl/” target=”_blank”>site</a>   | <a href=”https://nl.wikipedia.org/wiki/J._Greshoff-prijs” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”https://boekenoverboeken.com/index.php/tag/jan-greshoff-prijs/” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”>essayprijs van de Jan Campert-Stichting (2-jaarlijks)</span></em></li>

  <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>J.C. Bloem-poëzieprijs</span></strong>   | <a href=”http://www.jcbloemstichting.nl/” target=”_blank”>site</a>   | <a href=”https://nl.wikipedia.org/wiki/J.C._Bloem-po%C3%ABzieprijs” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”https://boekenoverboeken.com/index.php/tag/j-c-bloem-poezieprijs/” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”>voor de tweede dichtbundel van een Nederlandstalig dichter (2-jaarlijks)</span></em></li>

  <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>J.M.A. Biesheuvelprijs</span></strong>   | <a href=”http://www.jmabiesheuvelprijs.nl/” target=”_blank”>site</a>   | <a href=”https://nl.wikipedia.org/wiki/J.M.A._Biesheuvelprijs” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”https://boekenoverboeken.com/index.php/tag/j-m-a-biesheuvelprijs/” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”>voor de beste korteverhalenbundel</span></em></li>

  <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>Jan Campert-prijs</span></strong>   | <a href=”http://www.jancampertstichting.nl/” target=”_blank”>site</a>   | <a href=”https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Campert-prijs” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”https://boekenoverboeken.com/index.php/tag/jan-campert-prijs/” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”>poëzieprijs van de Jan Campert-Stichting</span></em></li>

  <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>Jan Hanlo Essayprijs</span></strong>   | <a href=”http://janhanloessayprijs.nl/” target=”_blank”>site</a>   | <a href=”https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Hanlo_Essayprijs” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”https://boekenoverboeken.com/index.php/tag/jan-hanlo-essayprijs/” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”>voor de beste essaybundel (tweejaarlijks)</span></em></li>

  <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>Jan Paul Bresser Prijs</span></strong>   | <a href=”” target=”_blank”>site</a>   | <a href=”” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”>voor mooiste verhaal over Den Haag</span></em></li>

  <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>Jan van Luxemburg Prijs</span></strong>   | <a href=”http://janvanluxemburg.nl/” target=”_blank”>site</a>   | <a href=”” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”>voor mensen en organisaties die de liefde voor lezen weten te verspreiden</span></em></li>

  <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>Jan Wolkers Prijs</span></strong>   | <a href=”https://vroegevogels.vara.nl/pagina/jan-wolkers-prijs” target=”_blank”>site</a>   | <a href=”https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Wolkers_Prijs” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”https://boekenoverboeken.com/index.php/tag/jan-wolkers-prijs/” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”>voor het beste Nederlandse natuurboek</span></em></li>

  <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>Jana Beranováprijs</span></strong>   | <a href=”http://www.letteren010.nl/” target=”_blank”>site</a>   | <a href=”” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”>voor een auteur uit het Nederlandse taalgebied die de artistieke vrijheid en integriteit vooropstelt, zonder te hechten aan waardering op grond van conventionele, modieuze of morele criteria.</span></em></li>

  <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>Jenny Smelik IBBY prijs</span></strong>   | <a href=”http://www.ibby-nederland.nl/jenny-smelik-ibby-prijs/” target=”_blank”>site</a>   | <a href=”https://nl.wikipedia.org/wiki/Jenny_Smelik-IBBY-prijs” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”https://boekenoverboeken.com/index.php/tag/jenny-smelik-ibby-prijs/” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”>voor kinder- en jeugdboekenauteurs en -illustratoren met werk waarin culturele diversiteit een vanzelfsprekende rol speelt (2-jaarlijks)</span></em></li>

  <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>Jonge Jury Debuutprijs > zie bij Prijs van de Jonge Jury</span></strong>   | <a href=”http://www.jongejury.nl/” target=”_blank”>site</a>   | <a href=”https://nl.wikipedia.org/wiki/Prijs_van_de_Jonge_Jury” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”https://boekenoverboeken.com/index.php/tag/prijs-van-de-jonge-jury/” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”>voor een auteur die voor het eerst schrijft voor de leeftijdsgroep 12 jaar en ouder</span></em></li>

  <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>Joop Witteveenprijs</span></strong>   | <a href=”http://bijzonderecollecties.uva.nl/” target=”_blank”>site</a>   | <a href=”https://nl.wikipedia.org/wiki/Joop_Witteveenprijs” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”https://boekenoverboeken.com/index.php/tag/joop-witteveenprijs/” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”>voor de beste historische publicatie op het gebied van de eetcultuur van de Lage Landen</span></em></li>

  <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>Joost Zwagerman Essayprijs</span></strong>   | <a href=”https://www.mdnl.nl/?page_id=260″ target=”_blank”>site</a>   | <a href=”” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”></span></em></li>

  <li class=”p1″><strong><span style=”background-color: #ccffcc;”>KANTL Prozaprijs</span></strong>   | <a href=”” target=”_blank”>site</a>   | <a href=”http://kantl.be/nieuws/ilja-leonard-pfeijffer-wint-prozaprijs-van-de-kantl” target=”_blank”>wikipedia</a>   | <a href=”https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Academie_voor_Nederlandse_Taal-_en_Letterkunde” >berichten</a>   <br><em><span style=”color: #999999;”></span></em></li>

  Inhoud accordeon
  •  
  • Harland Awards Romanprijs | site | wikipedia | berichten
   voor de beste Nederlandstalige roman in de fantastische genres
  • Hebban Debuutprijs | siteberichten
   jury- en lezersprijs voor beste romandebuut en beste thrillerdebuut
  • Helden Sportboek van het Jaar | site | wikipedia | berichten
   publieksprijs voor het beste sportboek van het jaar
  • Henriëtte de Beaufort-prijssite | wikipedia | berichten
   voor een literair-historische biografie of autobiografie (3-jaarlijks)
  • Henriëtte Roland Holst-prijs | site | wikipedia | berichten
   voor een in het Nederlands geschreven werk dat zowel uitmunt door sociale bewogenheid als door literair niveau (MdNL | 3-jaarlijks)
  • Herman de Coninckprijs | site | wikipedia | berichten
   Vlaamse literatuurprijs voor poëzie ter nagedachtenis van Herman de Coninck
  • Hieronymus van Alphen Prijs | site | wikipedia | berichten
   voor een belangrijke bijdrage aan de geschiedenis van de Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur (2-jaarlijks)
  • Homerusprijs | site | wikipedia | berichten
   voor boek dat het beste een brug slaat tussen de Klassieke Oudheid en het heden
  • Hotze de Roosprijs (Zaanstad) | site | wikipedia | berichten
   lezersprijs voor debuterende kinderboekenschrijver
  • Ida Gerhardt Poëzieprijs | site | wikipedia | berichten
   voor een nieuw verschenen Nederlandstalige dichtbundel (2-jaarlijks)
  • Ina Dammanprijs | info | wikipedia | berichten
   voor een persoon die ‘een aantoonbare bijdrage heeft geleverd aan het in stand houden van de kennis over en de belangstelling voor de persoon en het werk van Simon Vestdijk
  • J. Greshoff-prijs | site | wikipedia | berichten
   tweejaarlijkse essayprijs van de Jan Campert-stichting
  • J.C. Bloem-poëzieprijs | site | wikipedia | berichten
   voor de tweede dichtbundel van een Nederlandstalig dichter (2-jaarlijks)
  • J.M.A. Biesheuvelprijs | site | wikipedia | berichten
   voor de beste korteverhalenbundel
  • Jan Campert-prijs | site | wikipediaberichten
   poëzieprijs van de Jan Campert-stichting
  • Jan Hanlo Essayprijs | site | wikipedia | berichten
   voor de beste essaybundel (tweejaarlijks)
  • Jan Wolkers Prijs | page | wikipedia | berichten
   voor het beste Nederlandse natuurboek
  • Joop Witteveenprijs | bij Bijz. Collecties | wikipedia |
   voor de beste historische publicatie op het gebied van eetcultuur in de Lage Landen
  • KANTL prijzen (B) | page | wikipedia | berichten
   ter stimulering van het literair-culturele leven in de Nederlanden
  • Kruyskamp-prijs | site | wikipedia | berichten
   voor een in druk verschenen specialistisch dan wel voor een breder publiek bestemd werk op het gebied van de Nederlandse lexicografie, de Nederlandse lexicologie of de editie en annotatie van oude Nederlandse teksten (MdNL 3-jaarlijks)
  • Libris Geschiedenis Prijs | site | wikipedia | berichten
   voor historische boeken die een algemeen publiek aanspreken
  • Libris Literatuur Prijssite | wikipedia | berichten
   voor de beste oorspronkelijk Nederlandstalige literaire roman
  • Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijssite | wikipedia | berichten
   aanmoedigingsprijs voor recent verschenen letterkundig werk (MdNL)
  • Man Booker International Prize | site | wikipedia | berichten
   voor de beste roman, novelle of verhalenbundel vertaald naar het Engels
  • Man Booker Prizesite | wikipedia | berichten
   for the best original novel, written in the English language, and published in the UK
  • Martinus Nijhoff Vertaalprijs | site | wikipedia | berichten
   voor een vertaler die vertaalt naar het Nederlands en eens in de vijf jaar voor een vertaler uit het Nederlands
  • Max Velthuijs-prijs | site | wikipedia | berichten
   driejaarlijkse oeuvreprijs voor illustratoren van kinderboeken
  • Mooiste Boekomslag | berichten
   publieksprijs van de Libris boekhandels
  • Nederlandse Biografieprijs | site | wikipedia | berichten
   Erik Hazelhoff Roelfzema prijs voor de beste Nederlandstalige Biografie (2-jaarlijks)
  • Nederlandse Boekhandelsprijs | site | wikipedia | berichten
   voor het mooiste, maar vlgs. boekverkopers onderbelicht gebleven boek
  • Nederlandse Fotoboekenprijs | site | berichten
   voor het beste fotoboek van een Nederlandse (of in Nederland werkzame) fotograaf
  • Nico Scheepmaker Beker | site | wikipedia | berichten
   juryprijs voor de schrijver van het beste sportboek van het jaar
  • NKV-Homerusprijs | zie Homerusprijs
   voor het Nederlandstalig werk (boek, vertaling) dat het beste een brug slaat tussen de Klassieke Oudheid en het heden
  • NS publieksprijs | site | wikipedia | berichten
   publieksprijs voor ‘Boek van het Jaar’
  • Opzij Literatuurprijs  | site | wikipedia | berichten
   de jaarlijkse prijs voor de beste roman van een Nederlandstalige schrijfster
  • P.C. Hooft-prijs | site | wikipedia | berichten
   oeuvreprijs die jaarlijks afwisselend wordt toegekend voor proza, essayistiek en poëzie
  • Prentenboek van het Jaar | site | wikipedia | berichten
   gekozen door een jury van bibliothecarissen uit het aanbod van peuterboeken van het afgelopen jaar
  • Prijs der Nederlandse Letteren | site | wikipedia | berichten
   driejaarlijkse oeuvreprijs 
  • Prijs van de Jonge Jury | site | wikipedia | berichten
   voor het beste in het Nederlands verschenen jeugdboek in de leeftijdscat. 12 t/m 16 jaar
  • Prijs van de Nederlandse Kinderjury | site | wikipedia | berichten
   lezersprijs voor de beste in het Nederlands verschenen kinderboeken
  • Prinsjesboekenprijs | site | wikipedia | berichten
   voor het beste politieke boek van het voorafgaande parlementaire jaar
  • Socratesbeker | site | wikipedia | berichten
   voor de schrijver het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek
  • Thea Beckmanprijs | info | wikipedia | berichten
   voor het beste historische jeugdboek, in de even jaren voor de leeftijdscategorie tot 12 jaar en in de oneven jaren voor 12 jaar en ouder
  • Theo Thijssenprijs | site | wikipedia | berichten
   driejaarlijkse oeuvreprijs voor schrijver van jeugd- of kinderliteratuur
  • Theologisch boek van het jaar | site | wikipedia | berichten
   juryprijs voor een theologisch boek, geschikt voor een groot publiek
  • Turing Gedichtenwedstrijdsite | wikipedia | berichten
   poëzieconcours in het Nederlandse taalgebied waarvoor iedereen kan inzenden
  • VSB Poëzieprijssite | wikipedia | facebookberichten
   voor de beste Nederlandstalige dichtbundel
  • WIZO Literatuurprijs | site | berichten
   voor schrijvers met een joodse of Israëlische achtergrond
  • Woutertje Pieterse Prijssite | wikipedia | facebook | berichten
   voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige jeugd- of kinderboek
  • Zeeuwse Boekenprijs | site | wikipedia | berichten
   voor het beste boek over een Zeeuws onderwerp of van een auteur met een Zeeuwse achtergrond
  •  

  • VN-Thriller van het Jaar | site | wikipedia | berichten
   de topper uit de jaarlijkse Detective & Thriller Gids van Vrij Nederland

  • Voetbalboek van het Jaar | site | wikipedia | berichten
   Lezersprijs, georganiseerd door Staantribune, magazine over voetbalcultuur

  • WIZO-Literatuurprijs | site | wikipedia | berichten
   voor schrijvers met een joodse of Israëlische achtergrond

  • Woutertje Pieterse Prijs | site | wikipedia | berichten
   voor het beste Nederlandstalige jeugd- of kinderboek

  • Zeeuwse Boekenprijs | site | wikipedia | berichten
   voor het beste boek over een Zeeuws onderwerp of van een auteur met een Zeeuwse achtergrond

  Oud

  • Alice Indie Boekprijs | site | wikipedia | berichten
   voor het beste indie-boek, in de categorieën fictie en non-fictie
  • Schrijven Magazine lanceerde deze prijs met als belangrijkste doel de indie-boeken te promoten. De eerste uitreiking was begin maart 2019. Er kwam geen vervolg.

  • Valentijnprijs (2015-2019) | site | berichten
   voor het beste Nederlandse  romantische boek
  • In 2019 voor het laatst uitgereikt. Het Valentijnsgenootschap is opgeheven.
  •  
  • Bob den Uyl Prijs | site | wikipedia | berichten |
   voor het beste journalistieke reisboek
  • BookSpot Gouden Stropsite | wikipedia | berichten
   voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige spannende boek
  • BookSpot Literatuurprijs | site | wikipedia | berichten
   voor het beste Nederlandstalige literaire boek (fictie en non-fictie) | was tot 2015 AKO Literatuurprijs en tot 2018 ECI Literatuurprijs
  • BookSpot Schaduwprijssite | wikipedia | berichten
   voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige thrillerdebuut
  • Boudewijn Büch-prijs | site | wikipedia | berichten
   voor wie een breed publiek weet te interesseren voor het antiquarische boek
  • De Diamanten Kogel (B) | facebook | wikipedia | berichten
   Vlaamse prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek
  • Dioraphte Literatour Prijs | site | wikipedia | berichten
   voor de beste boeken (oorspronkelijk Nederlandstalig en Vertaald) voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar
  •  

  —-

  raadpleeg de agenda voor komende gebeurtenissen op prijzengebied…
  • A G E N D A •


  14-10-2021 | Peter Verhelst (1962) wint de Constantijn Huygens-prijs, de jaarlijkse prijs voor een literair oeuvre.

  lees meer |


  Peter Verhelst wint de Constantijn Huygens-prijs 2021


  09-10-2021 | De Vlaamse Caro van Thuyne heeft met ‘Lijn van wee en wens’ de Bronzen Uil 2021 gewonnen, de prijs voor het beste Nederlandstalige literaire debuut.

  Caro van Thuyne – Lijn van wee en wens – Koppernik, 2021

  lees meer | kijk bij bol.com


  De Vlaamse Caro van Thuyne wint de Bronzen Uil 2021


  08-10-2021 | De vijf boeken die kans maken op het winnen van de Zeeuwse Boekenprijs 2021.

  lees meer |


  Shortlist Zeeuwse Boekenprijs 2021


  07-10-2021 | Vijf boeken zijn genomineerd voor de Boekenbon Literatuurprijs 2021. Op 11 november wordt de winnaar van de prijs (50.000 euro) bekendgemaakt.

  lees meer |


  Shortlist Boekenbon Literatuurprijs 2021


  30-09-2021 | De Frans Vogel Poëzieprijs 2021 is toegekend aan de Nederlandse dichter en tekstschrijver Daniël Vis.
  De feestelijke uitreiking zal op 25 november plaatsvinden in Rotterdam.


  lees meer |


  Daniël Vis wint Frans Vogel Poëzieprijs 2021


  18-09-2021 | Jean-Claude van Rijckeghem heeft met ‘IJzerkop’ de Thea Beckman Prijs 2021 gewonnen. De prijs voor het beste historische jeugdboek werd uitgereikt in het museumpark Archeon.

  Jean-Claude van Rijckeghem – IJzerkop – Querido, 2021

  lees meer | kijk bij bol.com


  Jean-Claude van Rijckeghem wint met ‘IJzerkop’ de Thea Beckman Prijs 2021


  16-09-2021 | ‘Hoe ik toch huisjesmelker werd’ van financieel journalist Hans de Geus wint de PrinsjesBoekenprijs 2021, de prijs voor het beste politieke boek van het afgelopen parlementaire jaar.

  Hans de Geus – Hoe ik toch huisjesmelker werd ; Over woonarmoede en ongelijkheid – Wereldbibliotheek, 2021

  lees meer | kijk bij bol.com of bazarow.com


  Hans de Geus wint met ‘Hoe ik toch huisjesmelker werd’ de PrinsjesBoekenprijs 2021


  16-09-2021 | NBD Biblion wordt de nieuwe hoofdsponsor van de Gouden Strop. Het prijzengeld voor de schrijver van het beste spannende boek blijft 10.000 euro.

  lees meer |


  NBD Biblion wordt de nieuwe hoofdsponsor van de thrillerprijs Gouden Strop

  previous arrow
  next arrow
  Slider