De Jaarboeken van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV)

De Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV) is er voor een ieder die het oude en het nieuwe boek in al zijn verschijningsvormen een warm hart toedraagt. De NBV, opgericht in 1993, is een actieve vereniging met ca. 650 leden, van prominente wetenschappers tot amateur-onderzoekers, van journalisten tot antiquaren.

Sinds haar oprichting in 1994 heeft de NBV op eigen initiatief en samen met anderen allerlei activiteiten georganiseerd. Naast de jaarlijkse ledenvergadering organiseert de NBV ook jaarlijks minimaal twee excursies naar tentoonstellingen, bibliotheken of andere instellingen die iets met het boek te maken hebben. De NBV streeft ernaar om de twee jaar een boekhistorisch congres te organiseren. Alle evenementen gaan vergezeld van interessante voordrachten over boekhistorische onderwerpen.

Jaarlijks brengt de NBV het Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis uit, dat een gevarieerd overzicht geeft van nieuw onderzoek op het gebied van de Nederlandse boekgeschiedenis. Het jaarboek wordt gewoonlijk in juni tijdens de jaarvergadering gepresenteerd.

De jaarboeken zijn afwisselend ‘vrije’ afleveringen met ingezonden bijdragen en themanummers die door de redactie worden geïnitieerd.

Elk jaarboek bevat tevens ‘review-artikelen’ waarin aan de hand van recent verschenen publicaties ontwikkelingen in het boekhistorisch onderzoek worden besproken.

De Jaarboeken verschijnen bij uitgeverij Vantilt.

Een overzicht van de verschenen uitgaven

 • jaargang 1 (1994), isbn 9789075133011
 • jaargang 2 (1995), isbn 9789075133028 – Themanummer: Censuur: voorschrift en praktijk
 • jaargang 3 (1996), isbn 9789075133035


   

 • jaargang 4 (1997), isbn 9789075133042 – Themanummer: Het boek behouden. Naar aanleiding van het tweehonderdjarig bestaan van de Koninklijke Bibliotheek Den Haag
 • jaargang 5 (1998), isbn 9789075133059
 • jaargang 6 (1999), isbn 9789075133066 – Themanummer: Geschreven gedrukt gedigitaliseerd. Elf eeuwen boekcultuur in de Lage Landen


 • jaargang 7 (2000), isbn 9789075133073
 • jaargang 8 (2001), isbn 9789075133080 – Themanummer: Het kompt altemael aen op het distribuweeren
 • jaargang 9 (2002), isbn 9789075133097


   

 • jaargang 10 (2003), isbn 9789075133103 – Themanummer: Bij de tijd. Boeken in Nederland 1950-2000
 • jaargang 11 (2004), isbn 9789077503102
 • jaargang 12 (2005), isbn 9789077503300 – Themanummer: Vrouw en boek


 

 • jaargang 13 (2006), isbn 9789077503591
 • jaargang 14 (2007), isbn 9789077503829 – Themanummer: De boekcultuur in een digitaliserende wereld
 • jaargang 15 (2008), isbn 9789077503959


 • jaargang 16 (2009), isbn 9789460040177 – ‘Semi-speciaal nummer’ over de STCN
 • jaargang 17 (2010), isbn 9789460040498 – Themanummer: Kopij en druk revisited
 • jaargang 18 (2011), isbn 9789460040733


. .

 • jaargang 19 (2012), isbn 9789460040948 – Themanummer over boekvormgeving vanaf de Middeleeuwen tot nu
 • jaargang 20 (2013), isbn 9789460041365 – Engelstalig themanummer over de stand van de boekgeschiedenis in de wereld
 • jaargang 21 (2014), isbn 9789460041730 – Themanummer over papier


. .

 • jaargang 22 (2015), isbn 9789460042256 – Thema: Surrogaat, vervangers voor boeken
 • jaargang 23 (2016), isbn 9789460042676 – Thema: Nieuws en actualiteit
 • jaargang 24 (2017), isbn 9789460043307 – Thema: Illegaal en ondergronds


.

jaargang 25 (2018), isbn 9789460043857 – Jubileumeditie – Thema: Jubilea en feesten

jaargang 26 (2019), isbn 9789460044328 – Thema: Boek en beeld