Currently browsing tag

Hendrik de Vries

Brieven van Hendrik de Vries aan H. Marsman, Roel Houwink en Arthur Lehning, 1922-1939


Deze correspondentie verschaft meer inzicht in de curieuze poëticale opvattingen van De Vries en documenteert o.a. de totstandkoming van zijn verzamelbundel Nergal.

Hendrik de Vries, Sjoerd van Faassen (samenst.) – Brieven aan H. Marsman, Roel Houwink en Arthur Lehning, 1922-1939 – Verloren, oktober 2016

lees meer | kijk bij bol.com

tags > , , ,

Briefwisseling tussen Henri van Booven en Hendrik de Vries in nieuw deel Prominent-reeks


Henri van Booven, Hendrik de Vries, Sander Bink (samenst.)
Briefwisseling – Henri van Booven en Hendrik de Vries
Uitgeverij Tiem, september 2013

briefwisseling tussen de Groningse dichter en De Ploeg-schilder Hendrik de Vries en de schrijver en Couperusbiograaf Henri van Booven

[lees meer] – [kijk bij bol.com]

tags > , , , , , ,