Currently browsing tag

Gerrit Komrij-prijs

Gerrit Komrij-prijs 2020 voor ‘Het excellente kookboek van doctor Carolus Battus uit 1593’


17-12-2020 | Neerlandistiek,
Elektronisch tijdschrift voor de Nederlandse taal en cultuur, heeft de Gerrit Komrij-prijs 2020 toegekend aan de samenstellers van Het excellente kookboek van doctor Carolus Battus uit 1593.


Christianne Muusers, en Marleen Willebrands – Het excellente kookboek van doctor Carolus Battus uit 1593 – Sterck & De Vreese, 2020

lees meer | kijk bij bol.com

tags > , , ,

Gerrit Komrij-prijs 2018 voor René van Stipriaan en zijn biografie van Bredero


17-12-2018 | De Gerrit Komrij-prijs 2018, voor een publicatie die het best de oudere letteren populariseert, gaat naar René van Stipriaan voor zijn enthousiasmerende boek De Hartenjager, de biografie van Gerbrandt Andriaensz. Bredero.

René van Stipriaan – De Hartenjager ; leven, werk en roem van Gerbrandt Adriaensz. Bredero – Querido, 2018

lees meer | kijk bij bol.com

tags > , ,