Currently browsing

Page 3

‘W.F. HERMANS 100 JAAR’ – 2021 / 2022


Het herdenkingsjaar ‘W.F. Hermans 100 jaar’, dat begon op 1 september 2021, werd gevierd met tentoonstellingen en publicaties. Op 1 september 2022 wordt het jaar afgesloten en wordt tegelijk de voltooiing gevierd van de 24 delen tellende Volledige Werken.

– • Hermans 100 ; 1 sept 2021 – 1 sept 2022 – ,
lees meer |

tags >

‘Boeken die geschiedenis schreven’ – over vijfentwintig buitengewone boeken


Aan de hand van vijfentwintig buitengewone boeken die een sterke band hebben met de Leidse academische geschiedenis, wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van de wetenschap.

Kasper van Ommen, Garrelt Verhoeven (redactie) – Boeken die geschiedenis schreven – Athenaeum, juni 2022
lees meer | kijk bij bol.com

tags > , , , , , ,