Het Prijzencircus in Boekenland…

 

>> raadpleeg voor komende gebeurtenissen op prijzengebied de – A G E N D A –

een nog lang niet volledig overzicht van de PRIJZEN die in het boekenland worden gewonnen of toegekend…

 • Amy van Markenprijs | site | wikipedia | berichten
  voor een uitmuntende vertaling van Scandinavische literatuur (2-jaarlijks)
 • Anna Blaman Prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een auteur die van belang is/was voor de letteren in Rotterdam e.o. (3-jaarlijks)
 • Anton Wachterprijs | site | wikipedia | berichten
  voor het beste Nederlandstalig literaire prozadebuut (2-jaarlijks)
 • ANV Debutantenprijs | site | wikipedia | berichten
  voor het beste Nederlandstalige fictiedebuut
 • Awater Poëzieprijs | site | berichten |
  de jaarlijkse prijs van poëzietijdschrift Awater voor de beste dichtbundel
 • Beste Groninger Boek | site | berichten
  waarin Groningen een rol speelt of waarvan de auteur er woont (fictie en non-fictie)
 • Biografieprijs | site | wikipedia | berichten
  Erik Hazelhoff Roelfzema prijs voor de beste Nederlandstalige Biografie (2-jaarlijks)
 • BNG Bank Literatuurprijs | site | wikipedia | berichten
  voor auteurs onder de veertig die minimaal twee literaire prozawerken uitgegeven hebben
 • Bob den Uyl Prijs | site | wikipedia | berichten |
  voor het beste journalistieke reisboek
 • Boudewijn Büch-prijs | site | wikipedia | berichten
  voor wie een breed publiek weet te interesseren voor het antiquarische boek
 • Brusseprijs | site | berichten
  voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek
 • C. Buddingh’-prijs | site | wikipedia | berichten
  voor het beste Nederlandstalige poëziedebuut
 • C.C.S. Croneprijs | site | wikipedia | berichten
  gemeentelijke literatuurprijs voor auteurs uit de stad Utrecht of regio (2-jaarlijks)
 • Constantijn Huygensprijs | site | wikipedia | berichten
  jaarlijkse prijs voor een heel oeuvre | Jan Campert-Stichting
 • De Bronzen Uil (B)site | wikipedia | berichten
  voor de beste Nederlandstalige debuutroman
 • De Diamanten Kogel (B) | facebook | wikipedia | berichten
  Vlaamse prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek
 • De Inktaap | site | wikipedia | berichten
  literaire jongerenprijs van het Nederlandse taalgebied
 • Dr. P.A. Tiele-stichting Scriptieprijs  | site | berichten
  voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap
 • E. du Perronprijs | site | wikipedia | berichten
  voor personen of instellingen die een bijdrage leveren aan een beter begrip van de multiculturele samenleving
 • ECI Literatuurprijssite | wikipedia | berichten
  voor het beste Nederlandstalige literaire boek (fictie en non-fictie) | was tot 2015 AKO Literatuurprijs
 • Erik Hazelhoff Biografieprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste Nederlandstalige biografie (2-jaarlijks)
 • Europese Literatuurprijs| site | wikipedia| berichten
  voor de beste, hedendaagse Europese roman die vorig jaar in Nederlandse vertaling is verschenen
 • F. Bordewijkprijs | site | wikipedia |berichten
  tweejaarlijkse prijs voor het beste prozaboek | Jan Campert-Stichting
 • Filter Vertaalprijs | site | | wikipedia | berichten
  voor een vertaling die door de jury als de meest bijzondere wordt beschouwd
 • Fintro Literatuurprijs (B)site | wikipedia | facebook | berichten
  voor eigentijdse Nederlandstalige literatuur (voorheen de Gouden Boekenuil)
 • Frans Kellendonk-prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een auteur met originele kijk op maatschappelijke of existentiële problematiek
 • Gouden Ganzenveer |site | wikipedia | berichten
  voor een persoon of instituut vanwege zijn of haar grote betekenis voor het geschreven en gedrukte woord in de Nederlandse taal
 • Gouden Lijst | site | wikipedia | berichten
  voor de best geschreven jeugdboeken in de leeftijdscategorie 12-15 jaar
 • Gouden Stropsite | wikipedia | berichten
  voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige spannende boek
 • Griffels en Penselen | cpnb | berichten
  voor de beste en mooiste kinderboeken
 • Harland Awards Romanprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste Nederlandstalige roman in de fantastische genres
 • Hebban Debuutprijs | site | berichten
  aanmoedigingsprijs voor romans
 • Henriëtte de Beaufort-prijssite | wikipedia | berichten
  voor een literair-historische biografie of autobiografie (3-jaarlijks)
 • Henriëtte Roland Holst-prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een in het Nederlands geschreven werk dat zowel uitmunt door sociale bewogenheid als door literair niveau (MdNL | 3-jaarlijks)
 • Herman de Coninckprijs | site | wikipedia | berichten
  Vlaamse literatuurprijs voor poëzie ter nagedachtenis van Herman de Coninck
 • Hieronymus van Alphen Prijs | site | wikipedia | berichten
  voor een belangrijke bijdrage aan de geschiedenis van de Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur (2-jaarlijks)
 • Ina Dammanprijs | info | wikipedia | berichten
  voor een persoon die ‘een aantoonbare bijdrage heeft geleverd aan het in stand houden van de kennis over en de belangstelling voor de persoon en het werk van Simon Vestdijk
 • J. Greshof-prijs | site | wikipediaberichten
  tweejaarlijkse essayprijs van de Jan Campert-stichting
 • J.C. Bloem-poëzieprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de tweede dichtbundel van een Nederlandstalig dichter (2-jaarlijks)
 • J.M.A. Biesheuvelprijs | site | wikipedia | berichten
  voor de beste korteverhalenbundel
 • Jan Campert-prijs | site | wikipediaberichten
  poëzieprijs van de Jan Campert-stichting
 • Jan Campert-prijzen | site | wikipediaberichten
  de prijzen van de Jan Campert-stichting
 • Jan Wolkers Prijs | page | wikipedia | berichten
  voor het beste Nederlandse natuurboek
 • Joop Witteveenprijs | bij Bijz. Collecties | wikipedia |
  voor de beste historische publicatie op het gebied van eetcultuur in de Lage Landen
 • KANTL prijzen (B) | page | wikipedia | berichten
  ter stimulering van het literair-culturele leven in de Nederlanden
 • Kinderjurysite | wikipedia | berichten
  voor de beste in het Nederlands verschenen kinderboeken
 • Libris Geschiedenis Prijs | site | wikipedia | berichten
  voor historische boeken die een algemeen publiek aanspreken
 • Libris Literatuur Prijssite | wikipedia | berichten
  voor de beste oorspronkelijk Nederlandstalige literaire roman
 • Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijssite | wikipedia | berichten
  aanmoedigingsprijs voor recent verschenen letterkundig werk (MdNL)
 • Man Booker International Prize | site | wikipedia | berichten
  voor de beste vertaalde roman, novelle of verhalenbundel vertaald naar het Engels
 • Man Booker Prizesite | wikipedia | berichten
  for the best original novel, written in the English language, and published in the UK
 • Martinus Nijhoff Vertaalprijs | site | wikipedia | berichten
  voor een vertaler die vertaalt naar het Nederlands en eens in de vijf jaar voor een vertaler uit het Nederlands
 • Max Velthuijs-prijs | site | wikipedia | berichten
  driejaarlijkse oeuvreprijs voor illustratoren van kinderboeken
 • Mooiste Boekomslag | berichten
  publieksprijs van de Libris boekhandels
 • Nederlandse Boekhandelsprijs | site | wikipedia | berichten
  voor het mooiste, maar vlgs. boekverkopers onderbelicht gebleven boek
 • Nederlandse Fotoboekenprijs | site | berichten
  voor het beste fotoboek van een Nederlandse (of in Nederland werkzame) fotograaf
 • Nico Scheepmaker Beker | site | wikipedia | berichten
  voor de schrijver van het beste sportboek van het jaar
 • NKV-Homerusprijs |site | berichten
  voor het Nederlandstalig werk (boek, vertaling) dat het beste een brug slaat tussen de Klassieke Oudheid en het heden
 • NS publieksprijs | site | wikipedia | berichten
  publieksprijs voor ‘Boek van het Jaar’
 • Opzij Literatuurprijs | wikipedia | berichten
  de jaarlijkse prijs voor de beste roman van een Nederlandstalige schrijfster
 • P.C. Hooft-prijs | site | wikipedia | berichten
  oeuvreprijs die jaarlijks afwisselend wordt toegekend voor proza, essayistiek en poëzie
 • Prijs der Nederlandse Letteren | site | wikipedia | berichten
  driejaarlijkse oeuvreprijs 
 • Schaduwprijssite | wikipedia | berichten
  voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige thrillerdebuut
 • Thea Beckmanprijs | info | wikipedia | berichten
  voor het beste historische jeugdboek, in de even jaren voor de leeftijdscategorie tot 12 jaar en in de oneven jaren voor 12 jaar en ouder
 • Theo Thijssenprijs | site | wikipedia | berichten
  driejaarlijkse oeuvreprijs voor schrijver van jeugd- of kinderliteratuur
 • Turing Gedichtenwedstrijdsite | wikipedia | berichten
  poëzieconcours in het Nederlandse taalgebied waarvoor iedereen kan inzenden
 • Valentijnprijs | site | berichten
  voor het beste Nederlandse  romantische boek
 • VSB Poëzieprijssite | wikipedia | facebookberichten
  voor de beste Nederlandstalige dichtbundel
 • WIZO Literatuurprijs | site | berichten
  voor schrijvers met een joodse of Israëlische achtergrond
 • Woutertje Pieterse Prijssite | wikipedia | facebook | berichten
  voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige jeugd- of kinderboek
 • Zeeuwse Boekenprijs | site | wikipedia | berichten
  voor het beste boek over een Zeeuws onderwerp of van een auteur met een Zeeuwse achtergrond

 

raadpleeg de agenda voor komende gebeurtenissen op prijzengebied…
• A G E N D A •

 

Pin It on Pinterest

Share This