index u-v, w-z

ABCDE-FGHI-JKLMN-O-PQ-RS-TU-VW-ZU – V

Peter Urban, Tsjechov : Een fotobiografie, Hoogland & Van Klaveren, 2015
Shaun Usher, Brieven van belang : onvergetelijke correspondentie, Podium, 2014
Bob den Uyl, Het reizen vereist sterke zenuwen, Thomas Rap, 2014
Bob den Uyl, Morgen als de zon schijnt, Thomas Rap, 2019
[Bob den Uyl] Nico Keuning, Een zeker onbehagen : een biografie van Bob den Uyl, Thomas Rap, 2008
[Bob den Uyl] Mark van Leeuwen, e.a., Bobschrift 2011, Douane, 2011
[Bob den Uyl] Mark van Leeuwen, e.a., Bobschrift 2013, Douane, 2013
[Bob den Uyl] Mark van Leeuwen, e.a., Bobschrift 2014, Vreugdenberg, 2014
[Bob den Uyl] Mark van Leeuwen, e.a., Bobschrift 2015, Vreugdenberg, 2015
Cornelis Bastiaan Vaandrager, De Ramblers gaan uit vissen, Lebowski, 2017
[C.B. Vaandrager] Erik Brus (samenst.), Vaan nu : C.B. Vaandrager met andere ogen, Studio Pieter Kers, 2017
Gé Vaartjes, Rebel & dame : biografie van Top Naeff, Querido, 2010
Thomas Vaessens, Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur, Vantilt, 2013
Dieter Vandenbroucke, Dansen op een vulkaan : Victor J. Brunclair: schrijver in een bewogen tijd, De Bezige Bij Antwerpen, 2014
Johan Vandenbroucke, Jeroen Brouwers : het verhaal van een oeuvre, Atlas Contact, 2015
Johan Vanhecke, Een literaire wandeling door Antwerpen-Noord, Houtekiet, 2011
Johan Vanhecke, Voor moedertaal en vaderland : Hendrik Conscience, biografie, Vrijdag, 2021
Willem Vanhuyse, Atlas van de imaginaire verklaringen : Het complete handboek voor de ‘patafysicus’, Lannoo, 2017
Romain Vanlandschoot e.a., De toekomst is al begonnen : 100 jaar uitgeverij Lannoo – het verhaal van een voorzichtige durver, Lannoo, 2010
M. Vasalis, M. Vasalis & Geert van Oorschot : Briefwisseling 1951-1987, Van Oorschot, 2010
M. Vasalis, Verzamelde gedichten (midprice), Van Oorschot, 2015
M. Vasalis, Verzameld werk : Poëzie en proza, Van Oorschot, 2020
[M. Vasalis] Maaike Meijer, M. Vasalis. Een biografie (druk 1, gebonden), Van Oorschot, 2011
[M. Vasalis] Maaike Meijer, M. Vasalis. Een biografie (druk 2, paperback), Van Oorschot, 2011
[M. Vasalis] Maaike Meijer, M. Vasalis. Een biografie (midprice editie), Van Oorschot, 2012
Sytze van der Veen, 75 jaar Erasmus boekhandel Amsterdam – Parijs, Erasmus Boekhandel, 2009
Janneke van der Veer & Joke Linders, Han G. Hoekstra : Een biografie, Ambo, 2011
Janneke van der Veer & Joke Linders, De uitgever is mijn beste vriend, dacht Han G. Hoekstra, De Eierland Pers, 2014
Janneke van der Veer, Onrustig is ons hart : Leven en schrijverschap van Diet Kramer (1907-1965), Eierland Pers, 2018
Jan van der Vegt, A. Roland Holst – een dichter aan zee : een geschreven portret en een bloemlezing uit zijn gedichten, Tiem, 2013
Jan van der Vegt (red.), Het eene vers steekt het andere in brand : briefwisseling Hendrik de Vries en Constant van Wessem, 1919-1952, Verloren, 2013
Jan van der Vegt (samenst.), Brieven 1923-1932 : Hendrik de Vries & J. Slauerhoff, Verloren, 2015
Jan van der Vegt, Vierspan, Prominent, 2017
Anne Vegter, Wat helpt is een wonder : gedichten van de Dichter des Vaderlands 2013-2017, Querido, 2017
Anne Vegter, Zam Zam : stadsgedicht Rotterdam 2021-2022, Querido, 2023
Chris van de Ven, Multatuli verknipt : Een portret in 500 fragmenten, Boom, 2020
Caro Verbeek, Dick Bruna. Kunstenaar, Rijksmuseum, 2015
Paul Verhaak, Marten Toonder, De Bommelparade : 1200 karakters uit de Bommelsaga van Marten Toonder, Uitgeverij Ton Paauw, 2011
Paul Verhaak (samenst.), De Bommelparade (herziene druk) : 1400 karakters uit de Bommelsaga van Marten Toonder, Uitgeverij Cliché, 2016
Maurits Verhoeff, Verlangen zonder te weten waarnaar : over Nescio, Bas Lubberhuizen, 2011
Garrelt Verhoeven (red.), A Miracle in Books : The Amsterdam Golden Age and the Steenbergen Fund, AUP, 2011
Garrelt Verhoeven (red.), Papieren pracht uit de Amsterdamse Gouden Eeuw : Geschenken van het Dr. Th.J. Steenbergen Fonds, AUP, 2011
Garrelt Verhoeven, Ik zoek geluk in druk te vinden : Verhalen van een boekenjutter, Walburg Pers, 2023
Tom Verschaffel, (GNL dl 4b) De weg naar het binnenland : 1700-1800: de Zuidelijke Nederlanden, Bert Bakker, 2016
Bob Verschoor, Dicht bij huis : Het Groningen van Cornelis Jetses, Profiel, 2014
A.J. Vervoorn, Lithografie en exlibris in Nederland 1809 2009, Exlibriswereld, 2009
A.J. Vervoorn, Het Nederlands Steendrukmuseum, ZOO producties, 2011
Stefan Verwey, Hoe open ik een boek, De Harmonie, 2014
Simon Vestdijk, Kind tusschen vier vrouwen, Atlas, 2010
Simon Vestdijk, Gepassioneerd wikken en wegen : Bloemlezing uit de verspreide essays, Prominent, 2016
Simon Vestdijk, Molto Moderato : brieven over muziek, Prominent, 2017
[Simon Vestdijk] Wilbert van Walstijn, De duizendvoudige tong : Keuze uit 40 jaar Vestdijkkronieken, Tiem, 2013
[Simon Vestdijk] Kees ‘t Hart en Maarten ’t Hart, De toetssteen : Brieven over Vestdijk, Nijgh & Van Ditmar, 2021
Nicholas Vincent, Magna Carta : The Foundation of Freedom 1215 – 2015, Third Millennium Publishing, 2015
Simon Vinkenoog (vert.) Allen Ginsberg, Howl Kaddisj en andere gedichten, Uitgeverij IJzer, 2012
[Simon Vinkenoog] Hans Dütting, Simon Vinkenoog dichter, schrijver en performer, Aspekt, 2013
Arjan Visser, 1 interviewer – 10 geboden – 100 schrijvers, Atlas Contact, 2018
Hripsimé Visser, Ed van der Elsken, de verliefde camera, Hannibal, 2017
H.T.M. van Vliet, Louis Couperus, De correspondentie, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2013
H.T.M. van Vliet, Dienstbaar tot het einde : Brieven van en aan Elisabeth Couperus-Baud 1923-1958, Prominent, 2016
Ed van der Vlist, Verluchte handschriften in de Koninklijke Bibliotheek, Bekking & Blitz, 2011
Francisca van Vloten, Herinnering is een kostbare gave : Liber Amicorum Frederik van Eeden & Frederik van Eeden-Genootschap, De Factory, 2015
Wim Vogel, Hier is alles begonnen, Gemeente Haarlem, 2012
Frida Vogels, Dagboek 1974-1976, Van Oorschot, 2013
Sandra van Voorst (red.), Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 20/2013, Vantilt, 2013
Peter Vos, Getekende brieven, Rubinstein, 2017
Peter Vos, Getekende boeken, Rubinstein, 2020
J.J. Voskuil, Ik ben ik niet, Van Oorschot, 2014
J.J. Voskuil, Had je nog willen wandelen? : Mieterse wandelingen met Maarten Koning, Van Oorschot, 2021
J.J. Voskuil, Bijna een man. Dagboeken 1939–1956, Van Oorschot, 2022
Menno Voskuil, Lagere aap : Het leven van Kees Lekkerkerker (1910-2006), Fokas Holthuis, 2014
Jacques Vriens, Het dassenpad : een wandeling, Van Oorschot, 2022
Boudien de Vries, Een stad vol lezers : Leescultuur in Haarlem 1850-1920, Vantilt, 2011
Doortje de Vries (samenst.), de verrassing van de binnenkant : Eikeldoor s bibliofiel oeuvre 1969-2010, Eikeldoorpers, 2011
Anne de Vries, Een zondagskind : Biografie van mijn vader, Kok, 2010
Anne de Vries, Mijn moeder heeft de pee aan mij : Nederlandse kinderrijmen uit Noord en Zuid, AUP, 2015
Anne de Vries, Meisje, kun je wel jokken? zie mijn moeder… : Achtergrond en betekenis van Nederlandse kinderrijmen, AUP, 2015
Anneke de Vries, Werkman – leven & werk, WBOOKS, 2014
Hendrik de Vries, Brieven aan H. Marsman, Roel Houwink en Arthur Lehning, 1922-1939, Verloren, 2016
[Theun de Vries] Jos Perry, Revolte is leven : Leven en werk van Theun de Vries 1907-2005, Ambo, 2013
Wim de Vries, Zo vaak heb ik haar gedroomd : verzameld werk, Liverse, 2016
Rien Vroegindeweij, Leest en verrijkt uw geest : 35 jaar boekhandel Van Gennep, Douane, 2009
Arnoud Vrolijk e.a., Turcksche boucken : de oosterse verzameling van Levinus Warner, diplomaat in 17e eeuws Istanbul, Lecturis, 2012
Leo Vroman, Die vleugels II, Querido, 2015
Leo Vroman, Leo Vroman Tekenaar, Querido, 2017
[Leo Vroman] Mirjam van Hengel, Hoe mooi alles : Leo en Tineke Vroman; een liefde in oorlogstijd, Querido, 2014W – Z

Elly de Waard, Vogelwater : domein van dichters, Uitgeverij De Harmonie, 2012
Geke van der Wal, Rob van Gennep : uitgever van links Nederland, Atlas Contact, 2016
Nick ter Wal, Roos Custers Literaire Wandeling Groningen : Door gevleugelde voeten betreden, Kleine Uil, 2012
Nick ter Wal, Nanne Tepper, De kunst is mijn slagveld : brieven 1993-2004, Atlas Contact, 2016
Nick ter Wal, De schrijfmachine : over Ferdinand Langen, Passage, 2018
Diedrik van der Wal, Alles begint met A, De Harmonie, 2020
[Gerard Walschap] Jos Borré, Gerard Walschap : een biografie, De Bezige Bij Antwerpen, 2013
Erik Walsmit e.a., Spiegel van de Zuiderzee : Geschiedenis en Cartobibliografie van de Zuiderzee en het Hollands Waddengebied, Hes & De Graaf, 2009
Wilbert van Walstijn, S. Vestdijk – De duizendvoudige tong : Keuze uit 40 jaar Vestdijkkronieken, Tiem, 2013
Ingo F. Walther, Codices Illustres : The World’s Most Beautiful Manuscripts, Taschen, 2014
Marcel Wanders, Rijks, masters of the Golden Age (XXL) : Paintings from the Gallerij of Honour, Uitgeverij Komma, 2016
Marcel Wanders, Rijks, Masters of the Golden Age (XL) : paintings from the Gallery of Honour, Uitgeverij Komma, 2016
Marcel Wanders, Rijks, Masters of the Golden Age : Special Edition, Uitgeverij Komma, 2019
Karel Wasch, Zo lang als voor altijd is : het leven van Dylan Thomas (1914-1953), Prominent, 2014
Nadia Wassef, Mijn boekhandel in Caïro, De Geus, 2022
Caroline Weaver, The Pencil Perfect : The Untold Story of a Cultural Icon, Gestalten Verlag, 2017
Adriaan van der Weel e.a., Het einde van ebooks : 20 visionairs over de toekomst van digitaal lezen, Eburon, 2013
Christiaan Weijts, Achternamiddagen : Rondleiding door het atelier van de schrijver, Arbeiderspers, 2014
Anke Werker, Jane Austen, onder vier ogen, Ambo | Anthos, 2016
Hans Werkman, Bitterzoete overvloed : De wereld van Willem de Mérode, Aspekt, 2011
Hendrik Werkman, Hendrik Werkman. Het druksel en de kunst, WBOOKS, 2022
Jan Werner, De Atlas der Neederlanden , WBOOKS, 2014
[Fiep Westendorp] Gioia Smid (samenst.), Blikvangers – tekeningen van Fiep Westendorp : omslagen affiches reclame , Querido Kinderboeken, 2016
Willem G. Weststeijn, Een jaar lang lezen : Verslag van een verslaving, Lias, 2016
Rudi Wester, Bestaat er een raarder leven dan het mijne? : Jef Last (1898-1972), Prometheus, 2021
Gerard van Wezel, Jan Toorop – Zang der Tijden, WBOOKS, 2016
L.H. Wiener, De verhalen, Atlas Contact, 2015
L.H. Wiener, Fallen leaves : Brieven van 1966 – 2016, Atlas Contact, 2018
Tommy Wieringa, Joe Speedboot, Bezige Bij, 2015
Menno Wigman, Verzamelde gedichten, Prometheus, 2019
Huub Wijfjes, De krant : een cultuurgeschiedenis, Boom, 2019
Georges Wildemeersch, Hugo Claus, de jonge jaren, Polis, 2015
John Williams, Stoner, Lebowski, 2012
John Williams, Stoner (luxe editie), Lebowski, 2013
Willem Wilmink, Verzamelde verhalen, Nijgh & Van Ditmar, 2013
Willem Wilmink, Zelfportret in brieven, Nijgh & Van Ditmar, 2014
Willem Wilmink, Verzamelde liedjes en gedichten (paperback), Prometheus Bert Bakker, 2016
Willem Wilmink, Handig literatuurboek : voor mensen met meer verstand dan opleiding, Nijgh & Van Ditmar, 2016
Willem Wilmink, ’t Kon minder, Van Oorschot, 2022
[Willem Wilmink] Elsbeth Etty, In de man zit nog een jongen : Willem Wilmink – de biografie, Nijgh & Van Ditmar, 2019
[Willem Wilmink] Jacques Klöters, Visite uit de hemel : Willem Wilmink, Rubinstein, 2016
Leon de Winter, Alle verhalen, Bezige Bij, 2013
Paul de Wispelaere, Het verkoolde alfabet : Dagboek 1990-1991, De Arbeiderspers, 2017
Uwe Wittstock, Februari 1933 : De winter van de literatuur, Cossee, 2022
Jan Wolkers, Dagboek 1971, Bezige Bij, 2014
Jan Wolkers, Dick Matena Turks fruit (strip) : beeldroman van Dick Matena, Meulenhoff, 2016
Naomi Wood, Mevrouw Hemingway, Querido, 2015
Maartje Wortel, IJstijd, Bezige Bij, 2014
Maartje Wortel, De groef, Van Oorschot, 2021
Helen C. Wüstefeld, Sleutel tot licht : Getijdenboeken in de Bibliotheca Philosophica Hermetica, In de Pelikaan, 2009
Louise Yates, Dog Loves Books, Random House, 2010
Ben IJpma, Ik ben een gemankeerde saxofonist : Lucebert & jazz, Huis Clos, 2013
Wim Zaal, Valsheid in geschriften : Literaire vervalsingen en mystificaties, Aspekt, 2009
Carlos Ruiz Zafon, De gevangene van de hemel , Signatuur, 2012
Carlos Ruiz Zafón, Het labyrint der geesten , Signatuur, 2017
Carlos Ruiz Zafón, Stad der nevelen : Verhalen bij het Kerkhof der Vergeten Boeken, Signatuur, 2021
Kees Zandvliet, De wereld van de familie Blaeu, Walburg Pers, 2022
Sylvia van Zanen, Planten op papier : Het pionierswerk van Carolus Clusius (1526-1609), Walburg Pers, 2019
Sytze van der Zee, Verslaggever van beroep, Prometheus, 2018
Michaël Zeeman, Aan mijn voormalig vaderland : de beste essays en kritieken, Bezige Bij, 2010
Michaël Zeeman, Zo las hij, zo leefde hij : Verzamelde necrologieën, Bezige Bij, 2012
Michaël Zeeman, Nog houdt het schip zich recht : verzamelde gedichten bezorgd en ingeleid door Maarten Doorman, Bezige Bij, 2014
Juli Zeh, Briefroman : Over schrijven, literatuur en schrijverschap, Ambo|Anthos, 2014
Marius Zeven, A.L. Snijders, Meer dan een bibliografie, M7, 2011
Erik Zevenhuizen, Hans Mulder De natuur op papier : 175 jaar Artis Bibliotheek, Athenaeum, 2013
Gabrielle Zevin, De verzamelde werken van A.J. Fikry, boekhandelaar, Atlas Contact, 2014
[Aya Zikken] Kees Ruys, Alles is voor even : Het bewogen schrijversleven van Aya Zikken, In de Knipscheer, 2013
Annejet van der Zijl, Anna (druk 13) : Het leven van Annie M. G. Schmidt, Querido, 2011
Annejet van der Zijl, Liefs van Annie : De mooiste brieven van Annie M.G. Schmidt, Querido, 2011
Annejet van der Zijl, Jagtlust, Querido, 2010
[Annejet van der Zijl] Maarten Dessing (red.), Gouden Ganzenveer 2012 Annejet van der Zijl, Stichting De Gouden Ganzenveer, 2012
Koos van Zomeren, Alles is begonnen : Een vertelling, Arbeiderspers, 2015
Peter van Zonneveld, Rick Honings De gefnuikte arend : het leven van Willem Bilderdijk (1756-1831), Bert Bakker, 2013
Ad Zuiderent, Van Korreweg naar Korreweg : 75 plaatsen in het leven van Gerrit Krol, Querido, 2010
John van Zuijlen, Tydingen die belang hebben : 250 jaar Brabants Dagblad, WBOOKS, 2021
Markus Zusak, De boekendief (midprice), The House of Books, 2013
Markus Zusak, De boekendief (filmeditie), The House of Books, 2014
Joost Zwagerman, Verzamelde gedichten, De Arbeiderspers, 2020
[Joost Zwagerman] Rémon van Gemeren, Leven in een doodgeboren droom : De wereld van Joost Zwagerman, Prometheus, 2018
Stefan Zweig, De onzichtbare verzameling, AFdH, 2017
Gerrit Jan Zwier, Alleen voor Friesland heb ik nog een zwak : Slauerhoff en Friesland, Uitgeverij Bornmeer, 2017
Gerrit Jan Zwier, Te hooi en te gras : Over het Engelse platteland en het Engelse kinderboek, Atlas Contact, 2020

ABCDE-FGHI-JKLMN-O-PQ-RS-TU-VW-Z

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.