index Q-R

ABCDE-FGHI-JKLMN-O-PQ-RS-TU-VW-Z

Karin Quint, Het Engeland van Jane Austen, Gottmer, 2014
Marcel Raadgeep, Ik krijg zo’n drang van binnen : bibliografie van het werk van Annie M.G. Schmidt, Querido, 2009
Henri Raczymow, Het Parijs van Marcel Proust hervonden, Bezige Bij, 2009
Bert Van Raemdonck (ed.), Niks geniaal vandaag : De briefwisseling tussen Karel van de Woestijne en Emmanuel de Bom, Pelckmans, 2010
Joanna Rakoff, Mijn jaar met Salinger, Nijgh & Van Ditmar, 2014
Henry Hope Reed, The New York Public Library : The Architecture and Decoration of the Stephen A. Schwarzman Building , Norton (US), 2011
Vic van de Reijt, Elsschot : Leven & werken van Alfons de Ridder, Athenaeum, 2011
Vic van de Reijt, De ontdekking van Elsschot, Athenaeum, 2019
Hans Renders, Zo meen ik dat ook jij bent : biografie van Jan Hanlo, Bezige Bij, 2007
Hans Renders, Het ABC van de biografie, AUP, 2018
A.D. Renting, Catalogus Librije Zutphen : de kettingbibliotheek van de Walburgiskerk, Elchers, 2008
Gerard Reve, W.F. Hermans, Verscheur deze brief! Ik vertel veel te veel, Bezige Bij, 2013
Gerard Reve, Door het oog van de tijd : De Reve-foto’s van Eddy Posthuma de Boer, De Weideblik, 2015
[Gerard Reve] Ad Fransen, Leven met Reve : het onmogelijke huwelijk van Gerard Reve en Hanny Michaelis, Podium, 2010
[Gerard Reve] Klaas Iwema, Steen voor steen, woord voor woord : Over Gerard Reve en het bouwen, Vliedorp, 2011
[Gerard Reve] Friso Keuris, De Grote Drie : Willem Frederik Hermans, Harry Mulisch, Gerard Reve, d Jonge Hond, 2011
[Gerard Reve] Nop Maas, Gerard Reve – Kroniek van een schuldig leven I : De vroege jaren 1923-1962, Van Oorschot, 2009
[Gerard Reve] Nop Maas, Gerard Reve – Kroniek van een schuldig leven 2 : De ‘rampjaren’ 1962-1975, Van Oorschot, 2010
[Gerard Reve] Nop Maas, Gerard Reve – Kroniek van een schuldig leven 3 : De late jaren 1975-2006, Van Oorschot, 2012
[Gerard Reve] Nop Maas, Reve en de dood, Matchboox, 2013
[Gerard Reve] Huub Mous, Modernisme in Lourdes : Gerard Reve en de secularisering, Aspekt, 2013
[Gerard Reve] Edwin Praat, Verrek, het is geen kunstenaar : Gerard Reve en het schrijverschap, AUP, 2014
[Gerard Reve] Teigetje & Woelrat, Huize Het Gras : met Gerard Kornelis van het Reve in Greonterp, Balans, 2010
[Gerard Reve] Teigetje & Woelrat, Ons leven met Reve, Balans, 2012
Karel van het Reve, U mag alles over mij schrijven : Interviews met Karel van het Reve, Van Oorschot, 2011
Karel van het Reve, Verzameld werk 7, Van Oorschot, 2011
Karel van het Reve, Verzameld werk – compleet in cassette, Van Oorschot, 2011
Karel van het Reve, Geschiedenis van de Russische literatuur, Van Oorschot, 2014
[Karel van het Reve] Jozien Driessen-Van het Reve, Knip dan, toe dan! : Karel van het Reve in beeld, Van Oorschot, 2011
Ronald E. Rice, My Bookstore : Writers Celebrate Their Favorite Places to Browse, Read, and Shop, Black Dog & Leventhal Publishers, 2012
Matthijs de Ridder, Behoud de Begeerte : een literaire geschiedenis 1984-2014, De Bezige Bij Antwerpen, 2014
Eric Rinckhout, Grote Antwerpse Willem Elsschot Atlas : Literaire gids, Meulenhoff | Manteau, 2010
Jan de Roder (red.), Ik woon in duizend kamers tegelijk : opstellen voor en over Wiel Kusters, Vantilt, 2012
Frits Roest, Honderddertig jaar Karl May in Nederland en België : bibliografie (1882-2012), Karl May Vereniging, 2012
Frits Roest, Jules Verne bibliografie – deel 1 en 2, Jules Verne Genootschap, 2013
Peter Roggeveen, Van cactus- tot voetbalplaatjes : Zaanse bedrijven en hun plaatjesalbums, Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 2010
Han Roijakkers, Door de spiegel van A.F.Th. van der Heijden : een literaire wandeling in de verbeelding en werkelijkheid van zijn Geldropse jeugd, Lecturis, 2017
Katie Roiphe, Het uur van het violet : Grote schrijvers in hun laatste dagen, Hollands Diep, 2017
L. Ronner, Het typografisch aanplakbiljet, Uitgeverij Vliedorp, 2013
Joyce Roodnat, Hee… zie je dat!? : De films van Ed van der Elsken, Rubinstein, 2017
Eric de Rooij, Ronny Boogaart Het beste mijner paradijzen : Het Gooi van Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel, Bas Lubberhuizen, 2011
Thomas Rosenboom, Aanvallend spel : Over het schrijven van een roman, Querido, 2017
Jan van Rosmalen (samenst.), Treasures : Uit de collecties van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden , KITLV, 2009
Tatiana de Rosnay, Manderley voor altijd, Ambo | Anthos, 2016
Joseph Roth, Els Snick Hotelmens : Reportages en brieven, Bas Lubberhuizen, 2014
Philip Roth, Waarom schrijven? : de verzamelde non-fictie 1960-2013, Bezige Bij, 2018
Claudia Roth Pierpont, Roth : Een schrijver en zijn boeken, Bezige Bij, 2014
Daniël Rovers, Bakvis : een leesautobiografie, Wereldbibliotheek, 2018
Eva Rovers, Boud : Het verzameld leven van Boudewijn Büch, Prometheus Bert Bakker, 2016
Heleen van Royen, Selfmade, Lebowski, 2014
Céline Rutten, Gesprekken met Dick Bruna, Atlas, 2011
Kees Ruys, Alles is voor even : Het bewogen schrijversleven van Aya Zikken, In de Knipscheer, 2013
Timothy W. Ryback, Hitlers privebibliotheek, Balans, 2008
Anders Rydell, De grote boekenroof : een zoektocht naar Europa’s verdwenen bibliotheken, Atlas Contact, 2017
Koen Rymenants, Willem Elsschot. Dichter : Alle verzen verzameld en toegelicht, Polis, 2017

ABCDE-FGHI-JKLMN-O-PQ-RS-TU-VW-Z