index Q-R

ABCDE-FGHI-JKLMN-O-PQ-RS-TU-VW-Z

Karin Quint, Het Engeland van Jane Austen, Gottmer, 2014
Marcel Raadgeep, Ik krijg zo’n drang van binnen : bibliografie van het werk van Annie M.G. Schmidt, Querido, 2009
Henri Raczymow, Het Parijs van Marcel Proust hervonden, Bezige Bij, 2009
Bert Van Raemdonck (ed.), Niks geniaal vandaag : De briefwisseling tussen Karel van de Woestijne en Emmanuel de Bom, Pelckmans, 2010
Joanna Rakoff, Mijn jaar met Salinger, Nijgh & Van Ditmar, 2014
Henry Hope Reed, The New York Public Library : The Architecture and Decoration of the Stephen A. Schwarzman Building , Norton (US), 2011
Vic van de Reijt, Elsschot : Leven & werken van Alfons de Ridder, Athenaeum, 2011
Vic van de Reijt, De ontdekking van Elsschot, Athenaeum, 2019
Hans Renders, Zo meen ik dat ook jij bent : biografie van Jan Hanlo, Bezige Bij, 2007
Hans Renders, Het ABC van de biografie, AUP, 2018
A.D. Renting, Catalogus Librije Zutphen : de kettingbibliotheek van de Walburgiskerk, Elchers, 2008
Gerard Reve, W.F. Hermans, Verscheur deze brief! Ik vertel veel te veel, Bezige Bij, 2013
Gerard Reve, Door het oog van de tijd : De Reve-foto’s van Eddy Posthuma de Boer, De Weideblik, 2015
[Gerard Reve] Ad Fransen, Leven met Reve : het onmogelijke huwelijk van Gerard Reve en Hanny Michaelis, Podium, 2010
[Gerard Reve] Klaas Iwema, Steen voor steen, woord voor woord : Over Gerard Reve en het bouwen, Vliedorp, 2011
[Gerard Reve] Friso Keuris, De Grote Drie : Willem Frederik Hermans, Harry Mulisch, Gerard Reve, d Jonge Hond, 2011
[Gerard Reve] Nop Maas, Gerard Reve – Kroniek van een schuldig leven I : De vroege jaren 1923-1962, Van Oorschot, 2009
[Gerard Reve] Nop Maas, Gerard Reve – Kroniek van een schuldig leven 2 : De ‘rampjaren’ 1962-1975, Van Oorschot, 2010
[Gerard Reve] Nop Maas, Gerard Reve – Kroniek van een schuldig leven 3 : De late jaren 1975-2006, Van Oorschot, 2012
[Gerard Reve] Nop Maas, Reve en de dood, Matchboox, 2013
[Gerard Reve] Huub Mous, Modernisme in Lourdes : Gerard Reve en de secularisering, Aspekt, 2013
[Gerard Reve] Edwin Praat, Verrek, het is geen kunstenaar : Gerard Reve en het schrijverschap, AUP, 2014
[Gerard Reve] Teigetje & Woelrat, Huize Het Gras : met Gerard Kornelis van het Reve in Greonterp, Balans, 2010
[Gerard Reve] Teigetje & Woelrat, Ons leven met Reve, Balans, 2012
Karel van het Reve, U mag alles over mij schrijven : Interviews met Karel van het Reve, Van Oorschot, 2011
Karel van het Reve, Verzameld werk 7, Van Oorschot, 2011
Karel van het Reve, Verzameld werk – compleet in cassette, Van Oorschot, 2011
Karel van het Reve, Geschiedenis van de Russische literatuur, Van Oorschot, 2014
Karel van het Reve, Karel van het Reve voor gevorderden, Van Oorschot, 2019
[Karel van het Reve] Jozien Driessen-Van het Reve, Knip dan, toe dan! : Karel van het Reve in beeld, Van Oorschot, 2011
Ronald E. Rice, My Bookstore : Writers Celebrate Their Favorite Places to Browse, Read, and Shop, Black Dog & Leventhal Publishers, 2012
Matthijs de Ridder, Behoud de Begeerte : een literaire geschiedenis 1984-2014, De Bezige Bij Antwerpen, 2014
Eric Rinckhout, Grote Antwerpse Willem Elsschot Atlas : Literaire gids, Meulenhoff | Manteau, 2010
Eric Rinckhout, Willem Elsschot in Parijs, Vrijdag, 2022
Jan de Roder (red.), Ik woon in duizend kamers tegelijk : opstellen voor en over Wiel Kusters, Vantilt, 2012
Frits Roest, Honderddertig jaar Karl May in Nederland en België : bibliografie (1882-2012), Karl May Vereniging, 2012
Frits Roest, Jules Verne bibliografie – deel 1 en 2, Jules Verne Genootschap, 2013
Marc Roger, De lessen van meneer Picquier
, Bruna, 2020
Peter Roggeveen, Van cactus- tot voetbalplaatjes : Zaanse bedrijven en hun plaatjesalbums, Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 2010
Han Roijakkers, Door de spiegel van A.F.Th. van der Heijden : een literaire wandeling in de verbeelding en werkelijkheid van zijn Geldropse jeugd, Lecturis, 2017
Katie Roiphe, Het uur van het violet : Grote schrijvers in hun laatste dagen, Hollands Diep, 2017
L. Ronner, Het typografisch aanplakbiljet, Uitgeverij Vliedorp, 2013
Joyce Roodnat, Hee… zie je dat!? : De films van Ed van der Elsken, Rubinstein, 2017
Eric de Rooij, Ronny Boogaart Het beste mijner paradijzen : Het Gooi van Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel, Bas Lubberhuizen, 2011
Thomas Rosenboom, Aanvallend spel : Over het schrijven van een roman, Querido, 2017
Thomas Rosenboom, De grote ronde : een wandeling, Van Oorschot, 2020
Jan van Rosmalen (samenst.), Treasures : Uit de collecties van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden , KITLV, 2009
Tatiana de Rosnay, Manderley voor altijd, Ambo | Anthos, 2016
Joseph Roth, Els Snick Hotelmens : Reportages en brieven, Bas Lubberhuizen, 2014
[Joseph Roth] Keiron Pim, Eindeloze vlucht : Het leven van Joseph Roth, Atlas Contact, 2022
Philip Roth, Waarom schrijven? : de verzamelde non-fictie 1960-2013, Bezige Bij, 2018
[Philip Roth] Blake Bailey, Philip Roth : de biografie, Bezige Bij, 2021
Claudia Roth Pierpont, Roth : Een schrijver en zijn boeken, Bezige Bij, 2014
Daniël Rovers, Bakvis : een leesautobiografie, Wereldbibliotheek, 2018
Eva Rovers, Boud : Het verzameld leven van Boudewijn Büch, Prometheus Bert Bakker, 2016
Heleen van Royen, Selfmade, Lebowski, 2014
Renate Rubinstein, Bange mensen stellen geen vragen : Samengesteld en ingeleid door Ronit Palache, De Arbeiderspers, 2020
Céline Rutten, Gesprekken met Dick Bruna, Atlas, 2011
Kees Ruys, Alles is voor even : Het bewogen schrijversleven van Aya Zikken, In de Knipscheer, 2013
Timothy W. Ryback, Hitlers privebibliotheek, Balans, 2008
Anders Rydell, De grote boekenroof : een zoektocht naar Europa’s verdwenen bibliotheken, Atlas Contact, 2017
Koen Rymenants, Willem Elsschot. Dichter : Alle verzen verzameld en toegelicht, Polis, 2017

ABCDE-FGHI-JKLMN-O-PQ-RS-TU-VW-Z