index L

ABCDE-FGHI-JKLMN-O-PQ-RS-TU-VW-Z

Brianna Labuskes, De bibliotheek van verboden boeken, HarperCollins Holland, 2023
Tilmann Lahme, De familie Mann : Geschiedenis van een gezin, De Arbeiderspers, 2017
Olivia Laing, Een uitstapje naar Echo Spring : Waarom schrijvers drinken, Bezige Bij, 2014
Joosje Lakmaker, Amsterdammers en hun bibliotheek : 100 jaar OBA: 1919-2019, Wereldbibliotheek, 2019
J. Lampo, Hubert Lampo, een portret, Fama, 2010
Laurie Langenbach, Brieven, dagboeken en een geheime liefde : Privé-domein, De Arbeiderspers, 2017
Sandra Langereis, De woordenaar : Christoffel Plantijn, ‘s werelds grootste drukker en uitgever (1520-1589), Balans, 2015
Sandra Langereis, Erasmus : Dwarsdenker, Bezige Bij, 2021
Otto S. Lankhorst, Nieuwsgierigheid is mijn bedrijf : Bijdragen over de wereld van boeken en bibliotheken, kloosters en kloosterlingen, Valkhof Pers, 2020
Tom Lanoye, Lanoye 60 : Groepsportret met brilletje, Prometheus, 2018
Carolyne Larrington, Magical Tales : Myth, Legend and Enchantment in Children’s Books,
Bodleian Library Publishing, 2013
Martin Latham, The Bookseller’s Tale, Penguin Books, 2020
Michael Leapman, The Book of the British Library, British Library Publishing, 2012
Ton van der Lee, Kieviet : Biografie van de schrijver van Dik Trom, Ambo | Anthos, 2019
Micha Leeflang (red.), Heilig Schrift : tanach, bijbel, koran, WBOOKS, 2016
Inger Leemans, Gert-Jan Johannes (GNL dl 4a) Worm en donder : Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800 De republiek, Prometheus Bert Bakker, 2013
Ad Leerintveld, Constantijn Huygens : de collectie in de Koninklijke Bibliotheek, Bekking & Blitz, 2013
Mark van Leeuwen, e.a., Bobschrift 2011, Douane, 2011
Mark van Leeuwen, e.a., Bobschrift 2013, Douane, 2013
Mark van Leeuwen, e.a., Bobschrift 2014, Vreugdenberg, 2014
Albert Lemmens, Serge Stommels Russian Artists and the Children’s Book 1890-1992, LS, Nijmegen, 2009
Jacob van Lennep, De zomer van 1823 : Het dagboek van zijn voetreis door Nederland, Atlas Contact, 2018
E. Lentjens (inl.), Leo de Bruin, typograaf : een hommage, Huis Clos, 2010
Gilles Leroy, Alabama Song, Cossee, 2011
José Jorge Letria, If I Were a Book, Chronicle Books, 2014
Friedl’ Lesage, Een leven in boeken, Lannoo, 2009
Gerd de Ley, Kijk, zo kwam het : Herinneringen aan Simon Carmiggelt, Tiem, 2013
Gerd de Ley, Gerrit Komrij, Tien woorden per dag, Prominent, 2014
Dirk Leyman, Lezen, een gebruiksaanwijzing : de wereldliteratuur in vijftig personages, Polis, 2015
Fred van Lieburg, Een gereformeerde jongen : Arie Theodorus van Deursen (1931-2011) , Bert Bakker, 2012
Fred Van Lieburg, Beschaven en verbreiden : Nederlands Bijbelgenootschap 1814-2014, Prometheus Bert Bakker, 2015
Bas van Lier, Grafisch Geluk : steendrukkerij de Jong & Co 1911-1994, vrijplaats voor ontwerpers, Lecturis, 2011
Ted van Lieshout, An elephant came by : 24 Dutch illustrators, NLPV, 2009
Frénk van der Linden, Het moet pijnlijk blijven : de mooiste schrijversinterviews, AKO, 2011
Frank van der Linden, Louis Couperus, O, gouden, stralenshelle fantazie : een bloemlezing uit de gedichten van Louis Couperus, Tiem, 2015
Joke Linders, Dick Bruna, Waanders, 2006
Joke Linders, Ik hou zo van… de Gouden Boekjes : het verhaal van de Gouden Boekjes in Nederland, Rubinstein, 2010
Joke Linders & Janneke van der Veer, Han G. Hoekstra : Een biografie, Ambo, 2011
Joke Linders, Trage post voor Anna Johanna, Uitgeverij Schaep 14, 2014
Joke Linders & Janneke van der Veer, De uitgever is mijn beste vriend, dacht Han G. Hoekstra, De Eierland Pers, 2014
Joke Linders, Debbie Saul, Daar staat het : beeld voor beeld door Nederland, Saul Producties, 2015
Joke Linders, Het ABC van Annie MG : Van de A van Abeltje tot de Z van Ziezo, Meulenhoff, 2016
Clarice Lispector, De ontdekking van de wereld : Kronieken, Arbeiderspers, 2016
Clarice Lispector, Alle verhalen, De Arbeiderspers, 2019
[Clarice Lispector] Benjamin Moser, Clarice Lispector : De biografie, Arbeiderspers, 2016
Gerry van der List (samenst.), Godfried Bomans – ter herinnering 1913-1971, Reed Business / Elsevier, 2013
Elisabeth Lockhorn, Andreas Burnier, metselaar van de wereld , Atlas Contact, 2015
Mathieu Lommen, In beperkte oplage : archief Stichting De Roos 1945-2005 – Een keuze, Thoth, 2006
Mathieu Lommen, Irma Boom: Biography in Books : Books in reverse chronological order, 2010 : 1986, with comments here and there, UvA, 2010
Mathieu Lommen, Het boek van het gedrukte boek : Een visuele geschiedenis, AUP, 2012
Mathieu Lommen, Das Buch der schönsten Bücher, Dumont Buchverlag, Keulen, 2012
Mathieu Lommen, The Book of Books : 500 Years of Graphic Innovation, Thames & Hudson, Londen, 2012
Mathieu Lommen, Irma Boom, The Architecture of the Book, Lecturis, 2013
Mathieu Lommen, Irma Boom : Autonoom in opdracht, Boekmanstichting, 2014
Mathieu Lommen, Het boek van het gedrukte boek (gew. herdruk) : Een visuele geschiedenis, AUP, 2016
Bart van Loo, Elsschot, Antwerpen en Coraline, Atlas, 2010
Bart van Loo, O vermiljoenen spleet! : Seks, erotiek en literatuur, Meulenhoff | Manteau, 2010
Vilan van de Loo, Melati van Java (1853-1927) : Dochter van Indië, Stichting Tong Tong, 2016
Lucebert, Unica, Bezige Bij, 2011
[Lucebert] Ton den Boon, Zolang de lijm niet loslaat : Invloeden van Lucebert op de Nederlandse taalschat, De Weideblik, 2012
[Lucebert] Paul van Capelleveen, Lucebert, drukwerk voor anderen, De Weideblik, 2012
[Lucebert] Lisa Kuitert, De lezende Lucebert : Bibliotheek van een dichter, Vantilt, 2009
[Lucebert] Erik Slagter, Open de kooien van de kunst : Gedichttekeningen van Lucebert, De Weideblik, 2012
[Lucebert] Ben IJpma, Ik ben een gemankeerde saxofonist : Lucebert & jazz, Huis Clos, 2013
Rob Luckerhof, Wachten op oorlog : Schrijvers en boekverkopers in Parijs tijdens het interbellum, Walburg Pers, 2022
Ken Ludwig, How to Teach Your Children Shakespeare, Random House / Crown, 2013
Robin Lutz, Marten Toonder, een heer vertelt, Synthese, 2011
Robin Lutz (samenst.), Marten Toonder, een heer vertelt (met dvd), Synthese, 2012

ABCDE-FGHI-JKLMN-O-PQ-RS-TU-VW-Z