index K

ABCDE-FGHI-JKLMN-O-PQ-RS-TU-VW-Z

Michiko Kakutani, Ex libris : 100+ boeken om te lezen en herlezen, Unieboek | Het Spectrum, 2021
[kalender], Poëziekalender 2013, Van Oorschot, 2012
Ton van Kalmthout, e.a., Al die onbekende beroemdheden : 250 jaar Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden University Press, 2016
Elly Kamp, Ferdinand en Johanna : Dubbelbiografie van schrijver F. Bordewijk en componiste J. Bordewijk-Roepman, Bas Lubberhuizen, 2016
Jeroen van Kan (red.), Zo begint het leven : Over Wim Brands, Balans, 2017
J.C. Kannemeyer, J.M. Coetzee. Een schrijversleven, Cossee, 2012
Arno Kantelberg, De stijl van de schrijver : Schrijvers & hun kleding, Podium, 2018
Theo Kars, Memoires van een slecht mens : deel 1 : 1940-1964, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2010
Theo Kars, Memoires van een slecht mens : deel 2 : 1965-1991, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2013
Herbert Kästner, Die Insel-Bücherei : Bibliographie 1912-2011, Insel Verlag, Berlijn, 2012
Madelon de Keizer, Als een meeuw op de golven : Albert Verwey en zijn tijd, Prometheus, 2017
Frans Kellendonk, Jaap Goedegebuure, Mystiek lichaam (luisterboek + boek), Uitgeverij Rubinstein, 2015
Frans Kellendonk, De brieven : samengesteld, ingeleid en geannoteerd door Oek de Jong en Jaap Goedegebuure, Querido, 2015
Frans Kellendonk, Verzameld werk – 2 delen in cassette : Romans en verhalen / Essays en artikelen, Querido, 2015
[Frans Kellendonk] Jaap Goedegebuure (red.), Kellendonk – themanummer Extaze, In de Knipscheer, 2015
[Frans Kellendonk] Arie Storm, Het laatste testament van Frans Kellendonk, Athenaeum, 2015
[Frans Kellendonk] Jaap Goedegebuure, Kellendonk : Een biografie, Querido, 2018
Johanna Kessler, We love Books : Boekenliefhebbers in woord en beeld, Uitgeverij Wijdemeer, 2018
Noortje Kessels (red.), Ramsj : Essaybundel over toekomst papieren boek, Literair Productiehuis Wintertuin, 2012
Mensje van Keulen, Neerslag van een huwelijk : Dagboek 1977-1979, Atlas Contact, 2018
Mensje van Keulen, Bleekers zomer – jubileumuitgave, Atlas Contact, 2022
Mensje van Keulen, Moeder en pen (dagboek 3) : dagboek 1979-1983, Atlas Contact, 2023
Yvonne Keuls, Zoals ik jou ken, ken jij mij : mijn jaren met Hella S. Haasse, Ambo|Anthos, 2018
[Yvonne Keuls] Monica Soeting, e.a. Yvonne Keuls – Gedragen op de wind : schrijversprentenboek, Anthos, 2011
Nico Keuning, Een zeker onbehagen : een biografie van Bob den Uyl, Thomas Rap, 2008
Nico Keuning, Angst voor de winter : biografie Jan Arends, Lebowski, 2014
Nico Keuning (samenst.) Willem Brakman, Simon Vestdijk Gaven, giften en vergiften : Brieven, Querido, 2018
Nico Keuning, Een ongeneeslijk heimwee : Leven en werk van Willem Brakman, Querido, 2020
Nico Keuning, Met scherpe pen : Rellen en rechtszaken in de Nederlandse literatuur, Walburg Pers, 2020
Friso Keuris, De Grote Drie : Willem Frederik Hermans, Harry Mulisch, Gerard Reve, d Jonge Hond, 2011
Ewoud Kieft, Oorlogsmythen : Willem Frederik Hermans en de Tweede Wereldoorlog, Bezige Bij, 2012
Hans Kienhorst, Verbruikt verleden : handschriftfragmenten in en uit boeken van klooster Soeterbeeck, Orange House, 2010
Ross King, De boekhandelaar van Florence : De renaissance, de boekdrukkunst en de veranderende kracht van ideeën, Bezige Bij, 2021
Shelly King, De leestip, Boekerij, 2015
Hans van der Klis, Illes Balears : Ibiza, Mallorca, Menorca, Formentera, Bas Lubberhuizen, 2017
Hans van der Klis, Jan Cremer, Barbaar op Ibiza : de ibiza-jaren van jan cremer 1961-1963, Bezige Bij, 2020
Els Kloek, 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, Vantilt, 2013
Els Kloek, 1001 vrouwen in de 20ste eeuw, Vantilt, 2018
Els Kloek, 1001 Vrouwen-combinatiepakket, Vantilt, 2019
[Willem Kloos] Bart Slijper, In dit gevreesd gemis : Het leven van Willem Kloos, Bert Bakker, 2012
Jacques Klöters, Visite uit de hemel : Willem Wilmink, Rubinstein, 2016
Alex C. Klugkist & Sybren Sybrandy, Van knekelhuis tot kloppend hart : Geschiedenis van de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen – 1615 tot heden, Barkhuis & Universiteitsbibliotheek Groningen, 2012
Karl Ove Knausgård, Schrijver, De Geus, 2014
Rob Knijff, Jan Cremer, een leven als ’n komeet : Gesprekken in Italië, De Kring, 2021
Herman Koch, Geachte heer M., Anthos, 2014
Mieke Koenen, Dwars tegen de keer : leven en werk van Ida Gerhardt, Athenaeum, 2014
Ina Kok, Woodcuts in Incunabula Printed in the Low Countries, Hes & De Graaf, 2013
Anna Cecilia Koldeweij, De verbeelder verbeeld[t] : Boekillustratie en beeldende kunst, Vantilt, 2017
Elmer Kolfin (red.), Gedrukt tot Amsterdam : Amsterdamse prentmakers en -uitgevers in de gouden eeuw, Waanders, 2011
Gerrit Komrij (red.), Clubsandwich, Van Gennep, 2010
Gerrit Komrij, De crisis in de bibliofilie, Museum Meermanno, 2011
Gerrit Komrij, Halfgod Verzamelaar, Bezige Bij, 2012
Gerrit Komrij, Twee punt nul, Bezige Bij, 2013
Gerrit Komrij, Gerrit Komrij, Tien woorden per dag, Prominent, 2014
Gerrit Komrij, Brieven uit Alvites, Bezige Bij, 2015
Gerrit Komrij, Alle gedichten, Bezige Bij, 2018
Gerrit Komrij, De kuren van Komrij : Polemieken & provocaties, Bezige Bij, 2020
Gerrit Komrij, Komrij gedundrukt door Van Oorschot : De ultieme vergaarbak, Van Oorschot, 2020
[Gerrit Komrij], De Parelduiker / special Gerrit Komrij, Bas Lubberhuizen, 2017
[Gerrit Komrij] Arie Pos, De wording van Gerrit Komrij : een biografisch portret, De Bezige Bij, 2022
Hillebrand Komrij, De ondergang van de particuliere leesbibliotheek, Vereniging FuManchu, 2015
Lizette de Koning, De kleine baron, Lecturis, 2012
Paula Koning, Erasmus op de markt, Donker, 2009
Luuc Kooijmans, De geest van Boerhaave : onderzoek in een kil klimaat, Prometheus, 2014
Kees van Kooten, Sterk verdund : Het wezenlijkste van Kees van Kooten, Van Oorschot, 2018
Rutger Kopland, Verzamelde gedichten, Van Oorschot, 2010
Rutger Kopland, Verzamelde gedichten (druk 5), Van Oorschot, 2013
Rutger Kopland, Hoe zou het zijn om thuis te zijn : gekozen en ingeleid door Marjoleine de Vos, Van Oorschot, 2015
Rutger Kopland, Verzamelde gedichten (midprice), Van Oorschot, 2015
Johan Koppenol, De gedichten van P.C. Hooft, Athenaeum, 2012
Gerrit Kouwenaar, Van woorden gemaakt : Gedichten geselecteerd en ingeleid door Anna Enquist, Querido, 2017
[Gerrit Kouwenaar] Anna Enquist, Een tuin in de winter : herinneringen aan Gerrit Kouwenaar, De Arbeiderspers, 2017
Michel Krielaars, Het brilletje van Tsjechov : Reizen door Rusland, Atlas Contact, 2014
Michel Krielaars, Een onbekende vriend : De mooiste verhalen uit de Russische literatuur, Van Oorschot, 2018
Hans Krol, Bomans in Beeld : Godfried Bomans in 40 portrettekeningen, cartoons en karikaturen, Genootschap ‘Het Beschreven Blad’, Heemstede, 2010
John Kroon, Slijpen aan de geest : Vijftig jaar NRC Handelsblad, Prometheus, 2021
Jan Kruis Studio, Jan Kruis Glossy, Uitgeverij Personalia, 2013
Els Kuijpers, Ootje Oxenaar : Ontwerper en opdrachtgever, 010, 2011
[Reinold Kuipers] Zacht Lawijd 9-3 : themanummer Reinold Kuipers (1914-2005), 2010
Lisa Kuitert, De lezende Lucebert : Bibliotheek van een dichter, Vantilt, 2009
Lisa Kuitert, Het boek en het badwater : de betekenis van papieren boeken, AUP, 2015
Lisa Kuitert, Lucebert – De zin van het lezen, De Weideblik, 2019
Lisa Kuitert, Met een drukpers de oceaan over : Koloniale boekcultuur in Nederlands-Indië 1816-1920, Prometheus, 2020
Wiel Kusters, Pierre Kemp : Een leven, Vantilt, 2010
Wiel Kusters, Mijn versnipperd bestaan : Het leven van Kees Fens 1929-2008, Athenaeum, 2014
Wiel Kusters, Grote God : Kees Fens-lezing 2015, Athenaeum, 2015
Wiel Kusters, e.a. Geschiedenis van de literatuur in Limburg : het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815, Vantilt, 2016
Wiel Kusters, Leesjongen : Verzamelde gedichten 1975-2017, Cossee, 2017
[Wiel Kusters] Jan de Roder (red.), Ik woon in duizend kamers tegelijk : opstellen voor en over Wiel Kusters, Vantilt, 2012
[Wiel Kusters] Sanne Thomas, De onderste steen 3 (1997-2012) : een bibliografie van het werk van Wiel Kusters, Vantilt, 2012
Bas Kwakman, In poëzie en oorlog : Vijftig jaar Poetry International, De Arbeiderspers, 2019

 

ABCDE-FGHI-JKLMN-O-PQ-RS-TU-VW-Z