index I-J

ABCDE-FGHI-JKLMN-O-PQ-RS-TU-VW-Z

Bruce Ingman, Dick Bruna (The Illustrators), Mercis Publishing, 2020
Geert van Istendael, Over het nut van confituur, Confituur, 2013
Antonio Iturbe, De bibliothecaresse van Auschwitz, Boekerij, 2013
Klaas Iwema, Steen voor steen, woord voor woord : Over Gerard Reve en het bouwen, Vliedorp, 2011
Marian Izaguirre, Toen het leven nog van ons was, Boekerij, 2014
Al Jaffee The MAD Fold-In Collection: 1964-2010, Chronicle Books (US), 2011
Toef Jaeger, Het boekenparadijs : de opkomst en ondergang van Polare, Ambo|Anthos, 2014
Toef Jaeger, Koning Eenoog : een migrantenverhaal; leven en werk van Henk van Woerden, Atlas Contact, 2015
Toef Jaeger, De jongens van Barbarber : Hoe een vriendschap het literaire landschap veranderde, Querido, 2021
Rindert Jagersma, Martijn de Jong De geur van oude boeken : Boekhandel De Slegte Amsterdam, Uitgeverij Hettel, 2014
Mathilde Jansen, Atlas van de Nederlandse taal – Editie Nederland, Lannoo, 2018
Frans A. Janssen, Goud en koper in de boekenwereld, Bert Bakker, 2008
Peter Janzen & Frans Oerlemans, Willem Kloos 1859-1938 : O God. waarom schynt de zon nog!, Vantilt, 2017
Arthur Japin, Geluk, een geheimtaal : Dagboeken 2008-2018, De Arbeiderspers, 2019
Eric Jas, De Leidse Koorboeken : een ongehoorde schat, Boekencentrum, 2011
Oliver Jeffers, De ongelooflijk bijzondere boekeneter, Pimento, 2009
Stine Jensen, De beloning : een wandeling, Van Oorschot, 2022
Hennie Jetzes, Wim Huijser C. Buddingh’ spreekt zijn literaire leven en gedichten, Azul Press, 2015
Uwe Jochum, Geschichte der abendländischen Bibliotheken, Primus Verlag, 2012
Gert-Jan Johannes, Boom 175 jaar uitgevers, Boom, 2016
Alex Johnson, Bookshelf, Thames & Hudson, Londen, 2012
Alex Johnson, Buitengewone bibliotheken, Uitgeverij Luster, 2015
Alex Johnson, A Book of Book Lists : A Bibliophile’s Compendium, British Library Publishing, 2017
Alex Johnson, Book Towns : Forty Five Paradises of the Printed Word, Frances Lincoln Publishers, 2018
Cees de Jong e.a., Type : A Visual History of Typefaces & Graphic Styles, 1628-1900, Taschen, 2009
Cees de Jong, Type : A Visual History of Typefaces & Graphic Styles, 1901-1938, Taschen, 2010
Cees de Jong, Type. A Visual History of Typefaces : 1628–1938, Taschen, 2013
Jan de Jong, Louis Putman : Hopende u hier mede van dienst te zijn geweest, Buitenkant, 2014
Max de Jong, Max de Jong : Dagboek, Van Oorschot, 2016
Oek de Jong, Wat alleen de roman kan zeggen, Atlas Contact, 2013
Oek de Jong, Pier en Oceaan (midprice), Atlas Contact, 2014
Oek de Jong, Het visioen aan de binnenbaai , Atlas Contact, 2016
Ralf de Jong, Boeken van nu. Terug naar de toekoms, Huis Clos, 2015
Atte Jongstra, Kristalman : Multatuli-Oefeningen, Arbeiderspers, 2012
Atte Jongstra, De hemel ontdekt : Alles en minder over De ontdekking van de hemel, Bezige Bij, 2014
B.Th.W. Jongschaap, Van Stockum, sinds 1833 : 177 jaar boekhandel, veilinghuis, uitgeverij en literair leven in Den Haag, Van Stockum, 2010
Bob Jongschaap, Martinus Nijhoff N.V. (1853-2002) : Opkomst, bloei en ondergang van een boekenimperium, Vantilt, 2019
Menno Jonker, Van velerlei pluimage : zeventiende-eeuwse waterverftekeningen van Andries Beeckman, Vantilt, 2014
Jos Joosten, Staande Receptie : Literatuur, kritiek en literatuurwetenschap, Vantilt, 2012
David Jury, Graphic Design Before Graphic Designers : The Printer as Designer and Craftsman: 1700-1914, Thames & Hudson, 2012

ABCDE-FGHI-JKLMN-O-PQ-RS-TU-VW-Z