index H

ABCDE-FGHI-JKLMN-O-PQ-RS-TU-VW-Z

Karel ten Haaf, Alleen de titel is nog niet af, Kleine Uil, 2014
Jos de Haan, De trage acceptatie van snelle media, AUP, 2010
Hella S. Haasse, Ik stuur deze brief maar op goed geluk weg : Brieven 1939-1950, Querido, 2023
[Hella S. Haasse] Aleid Truijens, Leven in de verbeelding : Hella S. Haasse 1918-2011, Querido, 2021
Hinde Haest, 1/100 Dutch Photographic Publications from the Wingender Collection, Uitgeverij Komma, 2017
Hansje van Halem, Sketchbook, Buitenkant, 2013
Hansje van Halem, Sketch Cahier, Buitenkant, 2014
Peter d’ Hamecourt, In het spoor van de Russische ziel : Dostojevski tussen Europa en Rusland, Conserve, 2017
Marc Hameleers, Kaarten van Amsterdam 1538-1865, THOTH, 2013
Marc Hameleers, Kaarten Van Amsterdam 1866-2012, THOTH, 2013
Marc Hameleers, Gedetailleerde Kaarten van Amsterdam, THOTH, 2015
Bjarne Hammer, Libraries, Roads Publishing, 2014
Jan Hanlo, Een erwt zo groot als een voetbal is geen erwt : Verzameld proza, Van Oorschot, 2012
Jan Hanlo, Verzamelde gedichten, Van Oorschot, 2006
Jan Hanlo, Verzamelde gedichten, Van Oorschot, 2018
[Jan Hanlo] Hans Renders, Zo meen ik dat ook jij bent : biografie van Jan Hanlo, Bezige Bij, 2007
S. Hanuschek, Elias Canetti : De biografie, Arbeiderspers, 2008
Maarten Harms, Het Zwarte Beertjes-boek : 55 jaar Zwarte Beertjes-pockets in beeld, eigen beheer, 2011
F. Harmsen van Beek, In goed en kwaad : verzameld werk, Bezige Bij, 2012
F. Harmsen van Beek, Flipje in kabouterland : Het vergeten verhaal, Bezige Bij, 2015
F. Harmsen van Beek, Fritzi : een keuze uit de gedichten van F. Harmsen van Beek, Bezige Bij, 2021
[F. Harmsen van Beek] Annejet van der Zijl, Jagtlust, Querido, 2010
[F. Harmsen van Beek] Maaike Meijer, Stoeten ritseldingen : Schrijversprentenboek F. Harmsen van Beek, Bezige Bij, 2015
[F. Harmsen van Beek] Maaike Meijer, Hemelse mevrouw Frederike : Biografie Fritzi Harmsen van Beek (1927-2009), Bezige Bij, 2018
Alexandra Harris, Virginia Woolf : een schrijversleven, Hollands Diep, 2015
Kees ‘t Hart (samenst.), De 100 beste gedichten voor de VSB Poëzieprijs 2016, Arbeiderspers, 2016
Kees ‘t Hart, Pleidooi voor pulp, Querido, 2022
Kees ‘t Hart en Maarten ‘t Hart, De toetssteen : Brieven over Vestdijk, Nijgh & Van Ditmar, 2021
Maarten ‘t Hart, Dienstreizen van een thuisblijver, Arbeiderspers, 2011
Maarten ‘t Hart, Dienstreizen van een thuisblijver, Arbeiderspers, 2012 (mid-price)
Maarten ‘t Hart, Een dienstreis naar Maassluis, NDMH, 2010
Maarten ‘t Hart, Een dienstreis naar Maassluis (bibliofiele uitg.), NDMH, 2011
Maarten ‘t Hart, De ontvoering, boekhandel Het Keizerrijk, Maassluis, 2011
[Maarten ‘t Hart] Elsbeth Etty, Minnebrieven aan Maarten : Over Maarten ’t Hart en zijn oeuvre, De Arbeiderspers, 2019
Hans van Hartevelt, De verkwanseling van een kroonjuweel, In de Knipscheer, 2014
Petra Hartlieb, Mijn geliefde boekhandel, Cactus Books, 2017
Rob Hartmans, Niet gehinderd door schroomvalligheid : Opkomst en bloei van Historisch Nieuwsblad, Historisch Nieuwsblad / Veen Magazines, 2011
[Jan de Hartog] Hella Sammartino, Jan de Hartog Van lichtmatroos tot schrijver : een biografie, Houtekiet, 2010
Hester van Hasselt, Een mogelijk begin van veel : 29 dichters aan het werk, Querido, 2021
Wim Hazeu, Marten Toonder – een biografie, Bezige Bij, 2012
Wim Hazeu, Biografie Lucebert, Bezige Bij, 2018
Wim Hazeu, Slauerhoff : Biografie, De Arbeiderspers, 2018
Stephen Hebron, Marks of Genius : Masterpieces from the Collections of the Bodleian Libraries, Bodleian Library, 2015
Rainer Heeke, e.a., Die Praktikantin, Le Bookinist & De Boekenstad : 20 jaar Bredevoort Boekenstad, Achterland Verlag, 2013
Jos van Heel, Een wereld van verzamelaars en geleerden : Gerard en Johan Meerman, Willem van Westreenen en Pieter van Damme en hun archieven, Verloren, 2012
[Jos van Heel] J.W. Holtrop, A landmark in bibliography : Jan Willem Holtrop on the study of early
Heere Heeresma,
Bleib gesund! : brieven, Arbeiderspers, 2015
Heere Heeresma, Een jongen uit plan Zuid ’38 – ’46 (herdruk), Arbeiderspers, 2015
[Heere Heeresma] A. de Goede, Heere Heeresma, Buitenkant, 2012
Thomas Heerma van Voss, Onzichtbare boeken, Babel & Voss, 2014
Thomas Heerma van Voss, Omwegen : een wandeling, Van Oorschot, 2023
Chantal Van Heeswijk, Woorden van papier, Uitgeverij Komma, 2021
A.F.Th. van der Heijden, Kastanje a/d Zee, Statenhofpers, 2016
[A.F.Th. van der Heijden] Han Roijakkers, Door de spiegel van A.F.Th. van der Heijden : een literaire wandeling in de verbeelding en werkelijkheid van zijn Geldropse jeugd, Lecturis, 2017
[A.F.Th. van der Heijden] Jan Brands, Mijlpalen en millimeterwerk : Een biografie van een oeuvre, Querido, 2021
Ton Heijdra, Boekbeeld : de Amsterdamse school in omslagen en boekbanden, Museum Het Schip, 2014
Ton Heijdra, Grafisch Kunstenares Fré Cohen : Vorm en idealen van de Amsterdamse School, Museum Het Schip, 2021
Heinrich Heine, Uit de memoires van de heer von Schnabelewopski, Ad. Donker, 2013
Dolf Hell, Cor van Velzen : op eigen koers naar pakkende beelden , [Z]OO, 2009
dr. Lotte Hellinga, Vroege drukken Librije Zutphen : de kettingbibliotheek van de Walburgiskerk, Elchers, 2010
Hilda van den Helm, Kinderboeken, de buitenkant en de binnenkant : een termenlijst voor prentenboeken en geïllustreerde kinderboeken, Buitenkant, 2013
J. Hemels, Uitgever in de wetenschap : Henk Prakke (1900-1992) en zijn actuele boodschap, AUP, 2008
Ernest Hemingway, Parijs is een feest, Arbeiderspers, 2016
Mirjam van Hengel, Hoe mooi alles : Leo en Tineke Vroman; een liefde in oorlogstijd, Querido, 2014
Mirjam van Hengel, Een knipperend ogenblik : portret van Remco Campert, Bezige Bij, 2018
Robbert-Jan Henkes, Bij mij op de maan : Een keuze uit de Russische kindergedichten vanaf de zeventiende eeuw, Van Oorschot, 2016
Carsten Henn, De boekenfluisteraar (roman), Boekerij, 2022
Veronica Henry, Echte liefde vind je in de boekhandel, Boekerij, 2017
Sylvia Heimans, Josepha Mendels : het eigenzinnige leven van een niet-nette dame, Cossee, 2015
W.F. Hermans, Een onmiskenbare verwantschap : brieven 1944-1965, Bezige Bij, 2011
W.F. Hermans, Volledige werken W.F. Hermans – deel 09 : gedichten, Bezige Bij, 2011
W.F. Hermans, Volledige werken W.F. Hermans – deel 14 : beschouwend werk, Bezige Bij, 2011
W.F. Hermans, Volledige werken W.F. Hermans – deel 15 : beschouwend werk, Bezige Bij, 2012
W.F. Hermans, Volledige werken W.F. Hermans – deel 04 : romans, Bezige Bij, 2012
W.F. Hermans, Volledige werken W.F. Hermans – deel 05 : universiteitsromans, Bezige Bij, 2013
W.F. Hermans, Verscheur deze brief! Ik vertel veel te veel, Bezige Bij, 2013
W.F. Hermans, Volledige werken W.F. Hermans – deel 06 : romans, Bezige Bij, 2016
W.F. Hermans, Volledige werken W.F. Hermans – deel 16 : Mandarijnen op zwavelzuur, Bezige Bij, 2016
W.F. Hermans, Volledige werken W.F. Hermans – deel 17 : De raadselachtige Multatuli, Bezige Bij, 2017
W.F. Hermans, Volledige werken W.F. Hermans – deel 08 : Een wonderkind of een total loss. De laatste roker. Vier novellen. De onversleten wandelaar, Bezige Bij, 2017
W.F. Hermans, Volledige werken W.F. Hermans – deel 19 : Werk van anderen, Bezige Bij, 2019
W.F. Hermans, Volledige werken W.F. Hermans – deel 20 : Ongebundeld werk 1934-1952, Bezige Bij, 2020
W.F. Hermans, Volledige werken W.F. Hermans – deel 21 : Ongebundeld werk 1952-1979, Bezige Bij, 2021
W.F. Hermans, Volledige werken W.F. Hermans – deel 22 : Ongebundeld werk 1979-1988, Bezige Bij, 2022
W.F. Hermans, Volledige werken W.F. Hermans – deel 23 : Ongebundeld werk 1988 – 1995, De Bezige Bij, 2022
W.F. Hermans, Volledige werken W.F. Hermans – deel 24 : Overig werk, De Bezige Bij, 2022
[W.F. Hermans] Karin Anema, De Noorse liefde van W.F. Hermans, Atlas, 2011
[W.F. Hermans] Dirk Baartse, Het Grote Willem Frederik Hermans Boek, Nijgh & Van Ditmar, 2010
[W.F. Hermans] Raymond J. Benders, Apollo in Brasserie Lipp : bespiegelingen over Willem Frederik Hermans, Bezige Bij, 2001
[W.F. Hermans] Philippe Debeerst (fotograaf), Nooit meer typen : De schrijfmachinecollectie van W.F. Hermans, Podium, 2015
[W.F. Hermans] Jan Wim Derks, Hermans Honderd, IJzer, 2021
[W.F. Hermans] Friso Keuris, De Grote Drie : Willem Frederik Hermans, Harry Mulisch, Gerard Reve, d Jonge Hond, 2011
[W.F. Hermans] Ewoud Kieft, Oorlogsmythen : Willem Frederik Hermans en de Tweede Wereldoorlog, Bezige Bij, 2012
[W.F. Hermans] Willem Otterspeer, Hermans in hout : De Canadese Avonturen Van Willem Frederik Hermans, Bezige Bij, 2010
[W.F. Hermans] Willem Otterspeer, De mislukkingskunstenaar – Willem Frederik Hermans : deel 1 (1921-1952), Bezige Bij, 2013
[W.F. Hermans] Willem Otterspeer, De zanger van de wrok – Willem Frederik Hermans : deel 2 (1953-1995), Bezige Bij, 2015
[W.F. Hermans] Willem Otterspeer, W.F. Hermans biografie – 2 delen in set, Bezige Bij, 2016
[W.F. Hermans] Marc Schoorl, Glas in lood : 100 jaar W.F. Hermans, Uitgeverij DHZ GVD de Vrijbuiter, 2021
[W.F. Hermans] Wilbert Smulders, Alleen blindgeborenen kunnen de schrijver verwijten dat hij liegt : over het schrijverschap van Willem Frederik Hermans, Bezige Bij, 2009
Jan van Herreweghe, Als de tafel wankelt, komt een boek het meest van pas, De Gebeten Hond, 2013
Jan Van Herreweghe, Toverbergen van papier : Overleven met boeken in het postholoceen tijdperk, De Gebeten Hond, 2023
Stefan Hertmans, Wij waar geen eind aan komt : Een keuze uit de gedichten door Peter Verhelst, Bezige Bij, 2021
Menno Hertzberger, Boeken, veel boeken : en mensen : herinneringen aan Internationaal Antiquariaat Menno Hertzberger 1920-1970, Vantilt, 2008
Judith Herzberg, Brieven 1962-1974, Bas Lubberhuizen, 2018
Herman Hesse, Het is je plicht mens te worden : brieven van Herman Hesse, Aspekt, 2014
René Hesselink, Winkeldagboek 2007-2022, IJzer, 2022
Tsjêbbe Hettinga, Het vaderpaard ; It faderpaard : alle gedichten, Bezige Bij, 2017
Bas Heijne, Angst en schoonheid : Louis Couperus, de mystiek der zichtbare dingen, Bezige Bij, 2013
Ingmar Heytze, De honderd van Heytze : Zijn beste gedichten, zelf gekozen en toegelicht, Podium, 2021
Koen Hilberdink, Boekenmanie : De geboorte van Johan Polak als uitgever, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2012
Koen Hilberdink, J.B.W.P. : Het leven van Johan Polak, Van Oorschot, 2017
Robert Hillman, De boekwinkel voor gebroken harten, Bruna, 2019
Jan Paul Hinrichs, Sofia Express, Bas Lubberhuizen, 2019
Henk Hoeks, e.a. De kracht van typografie : Tekst en ontwerp in het informatietijdperk, Terra Lannoo, 2015
Wieneke ‘t Hoen, Dicht bij Elsschot, Athenaeum, 2010
Ton Hoenselaars, Shakespeare Forever! : Leven en mythe, werk en erfenis, Wereldbibliotheek, 2017
Ina Hoes (samenst.), Gedichten die vrouwen aan het huilen maken, Prometheus Bert Bakker, 2015
Pien van der Hoeven, Het succes van een kwaliteitskrant : de ontstaansgeschiedenis van NRC Handelsblad, Prometheus, 2012
Kees van ‘t Hof, Nooit het hele hart : biografie Jan Eijkelboom, De Arbeiderspers, 2020
Candida Höfer, Libraries (herdruk), Thames & Hudson, 2019
Beno Hofman, Stripmuseum te Boek : De geschiedenis van het Nederlands Stripmuseum, Nobelman, 2020
P.C. Hoftijzer, Pieter van der Aa (1659-1733) : Leids uitgever en boekverkoper, Verloren, 1999
Jürgen Holstein, Book Covers in the Weimar Republic, Taschen, 2015
Aukje Holtrop, Nynke van Hichtum : Leven en wereld van Sjoukje Troelstra-Bokma 1860-1939, Contact, 2005
Aukje Holtrop, Nynke van Hichtum / Goedkope editie : Leven en wereld van Sjoukje Troelstra-Bokma 1860-1939, Contact, 2008
Aukje Holtrop, Henriëtte van Eyk : Vrouw tussen vier mannen, Bezige Bij, 2018
J.W. Holtrop, Jos van Heel (ed.) A landmark in bibliography : Jan Willem Holtrop on the study of early printed books from the Low Countries, Museum Meermanno , 2013
Rick Honings Ellendige levens : Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw, Verloren, 2013
Rick Honings, Peter van Zonneveld De gefnuikte arend : het leven van Willem Bilderdijk (1756-1831), Bert Bakker, 2013
Rick Honings, De dichter als idool : Literaire roem in de negentiende eeuw, Prometheus Bert Bakker, 2016
Rick Honings, Majoor van het Menselijk Leed : leven, werk en imago van Herman Brusselmans, Prometheus, 2017
Rick Honings, e.a., Van Constantijntje tot Tonio : het dode kind in de Nederlandse literatuur, Verloren, 2018
Rick Honings, Een sublieme nalatenschap : de erfenis van Willem Bilderdijk, Leiden University Press, 2020
[P.C. Hooft] Johan Koppenol, De gedichten van P.C. Hooft, Athenaeum, 2012
Thomas Horst, De wereld in kaart : Gerard Mercator (1512-1594) en de eerste wereldatlas, Mercatorfonds, 2011
Maartje ter Horst, Ode aan de kleinste musea van Nederland, Lecturis, 2019
Peter ter Horst, De dag dat de krant viel : Een journalistiek jongensboek, Balans, 2012
Doris Wintgens Hötte (red.), Utopia 1900-1940 : visies op een nieuwe wereld, 010, 2013
F.B. Hotz, Onrustige dagen : De mooiste verhalen. Gekozen en ingeleid door Thomas Heerma van Voss, De Arbeiderspers, 2019
Gloria Houston, Miss Dorothy And Her Bookmobile, HarperCollins Publishers, 2011
Leen Huet, Oud papier, Davidsfonds, 2021
Ted Hughes, Ik wil nooit vergeven worden : brieven, Arbeiderspers, 2013
Wim Huijser, 50 maal lezer : een leesgeschiedenis, Aspekt, 2010
Wim Huijser (samenst.), C. Buddingh’, Buddingh’ Gebundeld, Nijgh & Van Ditmar, 2010
Wim Huijser, Kastjes kijken : beeldend werk van C. Buddingh’, Buddingh’ Genootschap i.s.m. het Dordrechts Museum, 2012
Wim Huijser, Voetsporen : op schrijverspad door het landschap van de grote rivieren, Uitgeverij Blauwdruk, 2014
Wim Huijser, Dichter bij Dordt : biografie van C. Buddingh’, Nijgh & Van Ditmar, 2015
Wim Huijser, Demetrius, ik houd mij aan mijn woord : De Shakespeare-vertalingen van C. Buddingh’, Azul Press, 2016
Wim Huijser (samenst.), C. Buddingh’, Bazip, Deibel en andere verhalen : De beste verhalen van C. Buddingh’, Nijgh & Van Ditmar, 2018
Wim Huijser, In Luiletterland : tussen schrijvers, uitgevers en andere curieuze letterheren m/v/x, Uitgeverij Kontrast, Oosterbeek, 2018
Wim Huijser, Arnhems Luiletterland : Drie wandelingen door het literaire landschap van Arnhem, Kontrast, 2021
[Wim Huijser] C. Buddingh’, West Coast Revisited : C. Buddingh’ – jazz en poëzie 1959/2019, Azul Press, 2019
[Wim Huijser] J.J. Voskuil, Had je nog willen wandelen? : Mieterse wandelingen met Maarten Koning, Van Oorschot, 2021
Gerda Huisman, The University Library of Groningen : Four hundred years of history in four buildings, forty collections and infinite pictures, Barkhuis Publishers, 2015
Marijke Huisman, Collectief in boeken : 150 jaar CB en het Nederlandse boekenvak, Boom, 2021
Jooris Van Hulle, Iedereen is van ergens : Vijfentwintig auteurs uit West-Vlaanderen, Houtekiet, 2011
Milan Hulsing, Harry Mulisch De Aanslag (graphic novel), Oog & Blik, 2015
Auke Hulst, Als dit zo doorgaat, Ambo | Anthos, 2017
Auke Hulst, Zephyr, Ambo | Anthos, 2023
W.G. van de Hulst, Herinnering & De jongen : twee teruggevonden verhalen
, Salon Saffier, 2013
Jan Hutsebaut, unFASSbar : Niet te vatten! : Uilenspiegel 500 jaar actueel, div, 2010
Frederike Huygen, Complot rond een vierkant : De goodwilluitgaven van Drukkerij Rosbeek 1969-2006, Huis Clos, 2010
Frederike Huygen, Wim Crouwel modernist
, Lecturis, 2015
Frederike Huygen, Modernism: In Print : Dutch Graphic Design 1917-2017, Lecturis, 2017
[Constantijn Huygens] S. Groenveld, Constantijn Huygens op dienstreis : Zijn verslag van een tocht naar Eindhoven en Spa, Luxemburg en Meurs, 1654, Verloren, 2013
[Constantijn Huygens] Ad Leerintveld, Constantijn Huygens : de collectie in de Koninklijke Bibliotheek, Bekking & Blitz, 2013

ABCDE-FGHI-JKLMN-O-PQ-RS-TU-VW-Z