index C

ABCDE-FGHI-JKLMN-O-PQ-RS-TU-VW-Z

Piet Calis, Literaire vriendschappen en andere misverstanden : Willem Elsschot, Hella Haasse, W.F. Hermans, Jan Wolkers, Hugo Claus en vele anderen over het eindeloze avontuur van het schrijven, Uitgeverij Meulenhoff, 2012
Josep Cambras, Het Complete handboek boekbinden, Tirion, 2006
James W. P. Campbell, De bibliotheek : hoogtepunten uit de wereldgeschiedenis, THOTH, 2013
James W. P. Campbell, De bibliotheek (herdruk) : hoogtepunten uit de wereldgeschiedenis, THOTH, 2014
Jen Campbell, Weird Things Customers Say in Bookshops, Constable and Robinson, 2012
Jen Campbell, More Weird Things Customers Say in Bookshops, Constable and Robinson, 2013
Jen Campbell, Gekke dingen die klanten in boekhandels zeggen, BBNC Uitgevers, 2013
Jen Campbell, The Bookshop Book, Constable & Robinson, 2014
Remco Campert, Campert en Keller in films (dvd-box), Bas Lubberhuizen, 2011
Remco Campert, Te vroeg in het seizoen, Bezige Bij, 2014
Remco Campert, Vandaag ben ik een lege kartonnen doos, Bezige Bij, 2015
Remco Campert, Dichter, Bezige Bij, 2015
Remco Campert, Campert Compact, Van Oorschot, 2016
Remco Campert, Dagelijksheden, Bezige Bij, 2019
[Remco Campert] De Parelduiker – dubbelnummer Remco Campert, Bas Lubberhuizen, 2015
[Remco Campert] Mirjam van Hengel, Een knipperend ogenblik : portret van Remco Campert, Bezige Bij, 2018
Remco Campert, Kees van Kooten Aanelkaar, Bezige Bij, 2019
Elias Canetti, Het boek tegen de dood, Arbeiderspers, 2016
Elias Canetti, De behouden tong : geschiedenis van een jeugd, De Arbeiderspers, 2018
[Elias Canetti] S. Hanuschek, Elias Canetti : De biografie, Arbeiderspers, 2008
Paul van Capelleveen, Lucebert, drukwerk voor anderen, De Weideblik, 2012
Paul van Capelleveen, Het ideale boek : honderd jaar private press in Nederland 1910-2010, Vantilt, 2010
Paul van Capelleveen e.a., Voices and visions : the Koopman Collection and the art of the French book, Waanders, 2009
Paul van Capelleveen, Artists & Others : the imaginative French book, 2000-2015, Vantilt, 2016
Paul van Capelleveen, De complete verzameling : Notities over het einde van boekencollecties, Buitenkant, 2016
Truman Capote, Alle verhalen, Podium, 2017
Simon Carmiggelt, Gedundrukt, Van Oorschot, 2013
Simon Carmiggelt, Dwalen door Amsterdam met S. Carmiggelt, Arbeiderspers, 2013
Simon Carmiggelt, Kronkels : In beeld gebracht door Dick Matena, De Arbeiderspers, 2019
[Simon Carmiggelt] Gerd de Ley, Kijk, zo kwam het : Herinneringen aan Simon Carmiggelt, Tiem, 2013
Lewis Carroll, De avonturen van Alice in Wonderland en in Spiegelland, Gottmer, 2014
[Lewis Carroll] Carel Peeters, Het Wonderland van Lewis Carroll, De Harmonie, 2013
Daan Cartens (samenst.), Charlotte Mutsaers : Paraat met pen en penseel, Bezige Bij, 2009
Daan Cartens (samenst.), Jan Siebelink : Het wonder dat mij is geschied, schrijversprentenboek, Bezige Bij, 2013
Daan Cartens (samenst.) Jan Siebelink : Het wonder dat mij is geschied, Bezige Bij, 2013
Fleur Roos Rosa de Carvalho, Prints in Paris 1900 : Van elitair tot populair , Mercatorfonds, 2017
Joris van Casteren, In de schaduw van Parnassus : portretten van vergeten dichters , Prometheus, 2002
Joris van Casteren, Zeg mijn lezers dat ik doorschrijf : portretten van vergeten schrijvers , Prometheus, 2006
Joris van Casteren, Is u bekend met het alfabet : verhalen uit een boekhandel, Bas Lubberhuizen, 2016
Chris Ceustermans, De boekhandelaar, Manteau, 2014
Bart Chabot, Mijn vaders hand, Bezige Bij, 2020
Ernest Claes, De Witte (jubileumuitgave – 100 jaar), Wereldbibliotheek, 2020
Paul Claes, C : Honderd notities van een alleslezer, Bezige Bij, 2011
Heather Clark, Rode komeet : Het korte leven en de vlammende kunst van Sylvia Plath, De Arbeiderspers, 2020
Andrea Clarke, Love Letters (kadoboek) : 2000 Years of Romance, British Library Publishing, 2011
Hugo Claus, e.a., Kleine encyclopedie van het verdriet, Bezige Bij, 2013
Hugo Claus, e.a. Hugo Claus – omdat ik geen beeld ben, Ludion, 2013
Hugo Claus, Mark Schaevers Het verdriet staat niet alleen : Een leven in verhalen, Bezige Bij, 2018
Hugo Claus, Alle verhalen, Bezige Bij, 2019
[Hugo Claus] Mark Schaevers (samenst.), De wolken : Uit de geheime laden van Hugo Claus, Bezige Bij, 2011
[Hugo Claus] Kevin Absillis e.a., De plicht van de dichter : Hugo Claus en de politiek, Bezige Bij Antwerpen, 2013
[Hugo Claus] Gerard Mortier, Lof van Sisyphus : Hugo Clauslezing 2013, De Bezige Bij Antwerpen, 2013
[Hugo Claus] Georges Wildemeersch, Hugo Claus, de jonge jaren, Polis, 2015
Claire Cock-Starkey, Bodleianalia : Curious Facts About Britain’s Oldest University Library, The Bodleian Library, 2016
[J.M. Coetzee] Hans Achterhuis, e.a., J.M. Coetzee – Persoon en personage, Cossee, 2010
[J.M. Coetzee] J.C. Kannemeyer, J.M. Coetzee. Een schrijversleven, Cossee, 2012
[J.M. Coetzee] David Attwell, Het universum van J.M. Coetzee, Cossee, 2015
Colette, De eerste keer dat ik mijn hoed verloor : zelfportret in verhalen, De Arbeiderspers, 2017
Herman de Coninck, Onder literatoren : Vijfentwintig schrijversinterviews, De Arbeiderspers, 2022
[Herman de Coninck] Thomas Eyskens, Er is niets te zien en dat moet je zien, Arbeiderspers, 2014
[Herman de Coninck] Thomas Eyskens, Toen met een lijst van nu errond : Herman de Coninck biografie, De Arbeiderspers, 2017
Chris Coppens, Universiteitsbibliotheek Leuven, 1425-2000, UP Leuven, 2005
Paulien Cornelisse, Taal voor de leuk, Uitgeverij Cornelisse, 2018
Joke Corporaal, Zolang de boom bloeit : korte geschiedenis van de Friese literatuur, Uitgeverij Bornmeer, 2018
Hans Willem Cortenraad, Centraal Boekhuis : logistiek van boeken in veranderend perspectief, AUP, 2009
Denise de Costa, 100 jaar BiEB, vooruit naar vroeger, 2015
Martijn F. Le Coultre, Wendingen 1918-1932 : Architectuur en vormgeving, Librero, 2009
Martijn F. Le Coultre, Jan Sluijters Affichekunstenaar, ZOO producties, 2011
Louis Couperus, H.T.M. van Vliet (samenst.), De correspondentie, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2013
Louis Couperus, O, gouden, stralenshelle fantazie : een bloemlezing uit de gedichten van Louis Couperus, Tiem, 2015
Louis Couperus, Het snoer der ontferming, Van Oorschot, 2018
[Louis Couperus] De wegen van Couperus : themanummer literair tijdschrift Extaze (nr 6), In de Knipscheer, 2013
[Louis Couperus] José Buschman, Couperus Culinair, Bas Lubberhuizen, 2013
[Louis Couperus] José Buschman, Louis Couperus – Een Haagse wandeling, Bekking & Blitz, 2013
[Louis Couperus] Bas Heijne, Angst en schoonheid : Louis Couperus, de mystiek der zichtbare dingen, Bezige Bij, 2013
[Louis Couperus] H.T.M. van Vliet, Dienstbaar tot het einde : Brieven van en aan Elisabeth Couperus-Baud 1923-1958, Prominent, 2016
[Louis Couperus] Rémon van Gemeren, Couperus : een leven, Prometheus Bert Bakker, 2016
[Louis Couperus] José Buschman, Couperus in de Oriënt, Bas Lubberhuizen, 2017
Jan Cremer, Barbaar op Ibiza : de ibiza-jaren van jan cremer 1961-1963, Bezige Bij, 2020
[Jan Cremer] Rob Knijff, Jan Cremer, een leven als ’n komeet : Gesprekken in Italië, De Kring, 2021
Marnix Croes, Het geheim van Kluitman : 150 jaar geschiedenis van een uitgeverij 1864-2014, Uitgeverij Kluitman, 2014
C.C.S. Crone, De schuiftrompet : Verzameld proza, Uitgeverij IJzer, 2012
Robert Crumb, Robert Crumb – Sketchbooks 1982-2011, Taschen, 2012
Robert Crumb, Robert Crumb – Sketchbook, Vol. 1, June 1964 – Sept. 1968, Taschen, 2016
Peter Cuijpers, De Wereld in Oude Ansichten : 1900–1920, Walburg Pers, 2011
Peter Cuijpers, Van Reynaert de Vos tot Tijl Uilenspiegel : op zoek naar een canon van volksboeken, 1600-1900, Walburg Pers, 2014
Mason Currey, Eva Hoeke Dagelijkse rituelen : hoe bekende kunstenaars, schrijvers, filmmakers en andere creatieven werken, Maven Publishing, 2015
Lucien Custers, Alleen in wervelende wereld : Het leven van Johan Andreas dèr Mouw (1863-1919), Vantilt, 2018
Roos Custers, Nick ter Wal Literaire Wandeling Groningen : Door gevleugelde voeten betreden, Kleine Uil, 2012

ABCDE-FGHI-JKLMN-O-PQ-RS-TU-VW-Z