‘Brieven uit Deshima’ – een reisverslag van 200 jaar geleden


Weergave van een manuscript met het verslag van de reis, die Jan Cock Blomhoff en Titia Bergsma met hun zoontje, 200 jaar geleden maakten naar Deshima.

Jolien Hemmes – Brieven uit Deshima – Vivi Techni, november 2017

lees meer |